ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΘΕΟΛΟΓΩΝ

 

"Δείγματα διαδραστικής ηλεκτρονικής διδασκαλίας στο μάθημα των Θρησκευτικών"

 

Παρουσίαση στο πλαίσιο της Ημερίδας

"Διαδραστικοί πίνακες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση"

 

του Παραρτήματος Ανατολικής Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

Σάββατο 2 Απριλίου 2011, ΠΕΚ Ηρακλείου

 

Α΄ Μέρος: Εκπαιδευτικό Λογισμικό Θρησκευτικών Γ΄-Δ΄ Δημοτικού

Β΄ Μέρος: Δειγματικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και φύλλα εργασίας