Δειγματικά διαδραστικά φύλλα εργασίας:

 

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ (B΄ Γυμνασίου, Δ.Ε. 19)