THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Η΄ ΩΔΗ

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Η΄ ΩΔΗ

E-mail Εκτύπωση

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Η΄ ΩΔΗ

ΥΜΝΟΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η ογδόη ωδή αυτή είναι ενωμένη με την εβδόμη καθότι και αυτήν  οι τρεις παίδες εξεφώνησαν μέα στην κάμινο όταν βρέθηκαν ακολούθως μετά από κείνην αλλά οι θείοι πατέρες όμως της εκκλησίας τη χώρισαν και σε δυο τη μοίρασαν διορίζοντας τη μια στην τάξη της εβδόμης και την άλλη στην τάξη της ογδόης κι αφού λοιπόν οι μακάριοι τρεις παίδες δοξολόγησαν αποφατικώς το Θεό και υπεροχικώς δια του υπερύμνητος και υπερυψούμενος όπως προείπαμε τώρα εδώ Τον δοξολογούν έπειτα και καταφατικώς δια της θέσεως των όντων γιατί κατά τον θεοφόρο Μάξιμο ο Θεός και πάντα εστι θεοπρεπώς και ουδέν των πάντων υπερουσίως και πάλι άλλος αλλαχού ο Θεός και εκ πάντων υμνείται ως πάντων αίτιος και εξ ουδενός ως πάντων υπερκείμενος.

Κι επειδή παραπάνω δοξολόγησαν μόνοι οι τρεις το Θεό τώρα εδώ συγκαλούν και όλα τα κτίσματα όχι μόνο τα λογικά αλλά και τα άλογα και άψυχα σε κοινωνία της δοξολογίας του Θεού κι έτσι κάνοντας ένα χορό και μια συμφωνία εναρμόνια με όλη την κτίση λένε τα ακόλουθα.

34.Με τα λόγια αυτά σα να λένε οι μακαριστοί παίδες πως δεν αρκούν μόνο τα δικά μας τρία στόματα σε ύμνο και δοξολογία του Θεού και για τούτο αναλάβετε στόμα και γλώσσα και φωνή όλα σεις τα έργα και κτίσματα του Θεού και δοξολογείτε Τον σα να σασταν όλα λογικά αλλά πώς; Και με τίνα τρόπο; Διαμέσου της σοφίας και τέχνης και δυνάμεως και τάξεως και των άλλων τελειοτήτων με τις οποίες δημιοτργηθήκατε και στολιστήκατε από το Θεό αφού έτσι όλα τα κτίσματα από την καλλονή και μέγεθος που χουν δείχνουν σε όσους τα βλέπουν λογικούς το δημιουργό τους εκ μεγέθους κακ καλλονής κτισμάτων αναλόγως ο Γενεσιουργός αυτών θεωρείται και ο θεολόγος πάλι πάντα Θεόν υμνεί και δοξάζει φωναίς αλαλήτοις επί πάσι ευχαριστείται γαρ Θεός δι’ εμού και ούτως ο εκείνων ύμνος ημέτερος γίνεται παρ’ ων εγώ το υμνείν λαμβάνω κι ο προφητάναξ πάλι ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα Αυτού –ρβ΄/102ος .

συνήθως οι θεηγόροι προφήτες παραλαμβάνουν κατά σχήμα προσωποποιίας την άψυχη και άλογη τη φύση σε δοξολογία του Θεού πρώτα για να δείξουν την προθυμία που χουν για να δοξολογούν το Θεό και για τούτο και παρακινούν και τα άλογα τα κτίσματα να Τον συνδοξολογούν και δεύτερον για να δείξουν πως δεν είναι αρκετή μόνη στην πρέπουσα δοξολογία του Θεού αλλά και τρίτον για να παρακινήσουν περισσότερο τους λογικούς να δοξολογούν το Θεό γιατί αν καλούνται σε δοξολογία Θεού τα άλογα τα κτίσματα πόσω μάλλον τα λογικά και μεγαλύτερες χάριτες και τελειότητες παρά Θεού.

35.&36.Επειδή παραπάνω ανέφεραν οι άγιοι γενικώς και καθολικώς όλα μαζί τα κτίσματα και έργα του Κυρίου για τούτο εδώ αναφέρουν αυτά κατά είδος και μερικώς αφού προσκαλούν τους ουρανούς να δοξολογούν και να υμνούν τον Κύριο γιατί Αυτός δημιούργησε αυτά όλα και με τόσο κάλλος και ωραιότητα και τους στόλισε και με το χρυσοειδή δίσκο και μέγα φωστήρα του ηλίου και με τον αργυροειδή κι ελάσσονα φωστήρα τη σελήνη και με το λαμπρό και πολυποίκιλο χορό των αστέρων και άστρων αφού έτσι κι ο προφητάναξ είπε περί αυτών οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού ποίησιν δε χειρών Αυτού αναγγέλλει το στερέωμα –ιη΄/18ος – αλλά προσκαλούν και τους αγγέλους στον ουρανό σε δοξολογία και ύμνο Θεού και μόλο που οι άγγελοι ακαταπαύστως δοξολογούν τον Κύριο για να δείξουν με τούτο τη μεγάλη προθυμία και έφεση που χουν μέσα στην ψυχή τους να υμνούν και δοξολογούν το Θεό επειδή έτσι κι ο προφητάναξ σε ύμνο Θεού αυτούς συγκαλεί λέγοντας ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι Αυτού –ρβ΄/102ος .

37.&38.Ύδατα υπεράνω των ουρανών ός έθεσε ο Θεός επάνω του στερεώματος κατά τη δεύτερη ημέρα και έθεσε ο Θεός τα ύδατα επάνω του στερεώματος πρώτα για να ναι σαν ύλη και τροφή φωστήρων και αστέρων καθώς και το έλαιο στο καντήλι τροφή του φωτός του αφού πνεύμα λεπτό και καθαρό τα νερά εκείνα και δεύτερο για να συστέλλουν την υπερβολική θερμότητα των φωστήρων και μάλιστς του ηλίου ώστε να μην κατακάψει τα ουράνια σώματα και λέει κι Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυς για τη συντέλεια του κόσμου ομιλώντας πως θα τρέξει κάτω το πνευματώδες κείνο ύδωρ και έτσι μένει αμιγής η θερμότητα των φωστήρων και καίει τότε το ουράνιο σώμα και τυλίγει καθώς και το μεμβράινο βιβλίο όταν βληθεί στο πυρ τυλίγεται ελιγήσεται ο ουρανός ως βιβλίον κι ερανίστηκαν το ρητό τούτο οι τρεις παίδες από το θείο προφητάνακτα αινείτει Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το ύδωρ το υπεράνω των ουρανών –ρμη΄/148ος .

προσκαλούν λοιπόν οι άγιοι κι όλες τις ουράνιες δυνάμεις να δοξολογούν το Θεό καθώς κι ο προφητάναξ ευλογείτε τον Κύριον πάσαι αι δυνάμεις Αυτού λειτουργοί Αυτού οι ποιούντες το θέλημα Αυτού –ρβ΄/102ος – και δυνάμεις λέγονται κοινώς όλες οι εννέα τάξεις των μακαρίων αγγέλων γιατί όλοι οι άγγελοι διαιρούνται σε τρία ουσία και δύναμη και ενέργεια κι έτσι κάθε τάγμα τους απαρατηρήτως ουράνιες ουσίες ή δυνάμεις.

39.,40.,41.42.&43.Κι αφού οι τρεις παίδες κάλεσαν σε δοξολογία του Θεού τα παραπάνω και περιεκτικότερα κτίσματα τώρα εδώ καλούν και τα κατώτερα σ’ αυτήν δηλαδή τους δυο μεγάλους φωστήρες στον ουρανό τον ήλιο και τη σελήνη και τους χορούς των αστέρων κι ομοίως και όσα υπάρχουν στον αέρα και την ατμόσφαιρα και γίνονται εκεί βροχές και δρόσοι και διάφοροι άνεμοι που ονομάζει εδώ πνεύματα κι έπειτα καλεί και σε δοξολογία του Θεού και τις ενάντιες των στοιχείων ποιότητες την ψύχρα και το καύμα γιατί η φωτιά είναι όνομα φύσεως και στοιχείου ενώ το καύμα ενέργεια φωτιάς και το να νερό είναι ουσίας όνομα και στοιχείου ενώ η ψύχρα ενέργεια και ποιότητα νερού αφού αυτά κι ας είναι ενάντια όμως κατά τη σύσταση των σωμάτων υπάρχουν και δι’ αυτών διαμένουν όσα υπό τη σελήνη και για τούτο όχι μόνο δείχνουν τη θεία δύναμη που εκ τουναντίου συνέστησε τα αισθητά κτίσματα αυτά αλλά δείχνουν ακόμα και τη θεία φιλανθρωπία και αγαθότητά Του γιατί τα έκανε προς απόλαυσή μας και των άλλων ζώων και για τούτο κι ακολούθως τόσο καλά και χρήσιμα είναι ώστε να κρίνονται άξια και να υμνούν κιόλας το Θεό και μάλλον διαμέσου τους να παρακινούνται οι λογικοί να υμνούν το Δημιουργό τους.

44.,45.&46.Κι όλα αυτά κι ας φαίνονται σε πολλούς πως είναι εναντία στα σύνθετα σώματα και κατά κάποιο τρόπο βρλαβερά και περιττά κιόλας μόνο τούτο κοντά στους διακριτικούς τόσο είναι χρήσιμα ώστε γι’ αυτά να χρωστάμε να δοξολογούμε το Θεό που εξ αγαθότητός Του κινούμενος τα έκανε όλα αυτά για τη χρεία και την απόλαυση τη δική μας και συγγενή είναι μεταξύ τους η δρόσος κι ο νιφετός δηλαδή το πολύ το χιόνι και οι πάγοι και το ψύχος και οι πάχνες και χιόνες και αστραπές και νεφέλες καθότι όλα αυτά στην ατμόσφαιρα του αέρος γίνονται και συντίθενται και πάλι διαλύονται και καλούν το φως και σκότος και νύκτες και μέρες να δοξολογήσουν τον Κύριο το φως ως ποιητικό ημέρας και σκότος νυκτός και επειδή κι ας είναι το σκότος σκια γης κι όχι ουσία της όμως πράγμα συμβεβηκός είναι και ποιητικό νυκτός αλλά επειδή ανέφερε παραπάνω δρόσους και νιφετούς για τούτο ακολούθως αναφέρουν και τέτοια φυσικά τους αίτια αστραπές δηλαδή και νεφέλες οι νεφέλες που γεννούν δρόσους και χιόνες και νιφετούς κι οι αστραπές που τα προμηνύουν όλα αυτά όπως λέει κι ο προφητάναξ ανάγων νεφέλας εξ εσχάτου της γης αστραπάς εις υετόν εποίησε –ρλδ΄/134ος .

47.,48.&49.Κι αφού οι άγιοι παίδες κάλεσαν σε ύμνο Κυρίου τον ουρανό και όσα βρίσκονται εκεί ψηλά κατέβηκαν τώρα και στην κοινή μητέρα γη κι αυτήν προστάζουν τώρα να ευλογήσει τον Κύριο κι έπειτα διαιρούν και τη γη σε υψηλά όρη και στα χαμηλά τα βουνά και ομοίως και στα εξ αυτής βλάστάνοντα διάφορα και πολυειδή δέντρα και αυτά τώρα προστάζουν να ευλογούν τον Κύριο κατά τάξη προστάζοντας πηγές και ποταμούς να Τον δοξολογούν καθότι από αυτές ποτίζονται τα δέντρα κι αυξάνουν οι καρποί της γης κι επειδή η θάλασσα είναι ενωμένη με τη γη για τούτο και την προστάζουν και όσα μέσα της μεγάλα κήτη και ψάρια πάντα να ευλογούν κι αυτά τον Κύριο και μετά ταύτα και τα πετεινά του ουρανού κι ομοίως και τα θηρία και άγρια δηλαδή και σαρκοφάγα και κτήνη και ήμερ δηλαδή ζώα και χορτοφάγα γιατί τα πετεινά γεννήθηκαν από θάλασσα και φύλαξαν την τάξη που τα έκτισε ο Θεός επειδή έτσι έγραψε ο θεόπτης πως πρώτα βλάστησαν από τη γη με θείο λόγο φυτά και δέντρα κι έπειτα δεύτερα έγιναν τα ψάρια εκ του ύδατος καθώς και τα πετεινά κι ύστερα τρίτα τα θηρία και κτήνη εκ της γης.

50.,51.&52.Κι εδώ ακολούθησαν την τάξη της κοσμοποιίας οι άγιοι παίδες αφού καθώς εκεί γράφει ο θεόπτης πως ύστερα από όλα τα κτίσματα έγινε ο άνθρωπος έτσι κι αυτοί εδώ κι αφού παραπάνω ανέφεραν κατά είδος όλα τα κτίσματα τελευταία αναφέρουν εδώ και τους ανθρώπους και τους παρακινούν να ευλογήσουν το Θεό επειδή ευλογώντας Τον λαμπρότερο κάνουν τον ίδιο τους τον εαυτό ουχί Θεός άνθρωπον μόνον αλλά και άνθρωπος Θεόν ευλογεί αλλ’ ουκ επί τοις αυτοίς αφού ο Θεός άνθρωπον ευλογεί εν ασφαλεία καθιστάς και λαμπρότερον ποιών καθάπερ τον Αβραάμ ενώ ο άνθρωπος ουχ ούτως αλλά εαυτόν τότε λαμπρότεορν ποιεί όταν δηλαδή τον Θεόν ευλογεί αφού αν ο Θεός ευλογεί τον άνθρωπο εκατέρωθαν το κέρδος στον άνθρωπο διαβαίνει επειδή το θείο απροσδεές.

Κι έπειτα πάλι οι τρεις παίδες μποιράζουν τους ανθρώπους σε διάφορες τάξεις παρακινώντας τον καθένα να δοξολογήσει το Θεό και πρώτα προστάζουν τους υιούς Ισραήλ να Τον υμνολογήσουν και τούτους πάλι διαιρούν πρώτα στους ιερέις ως τιμιότερους γιατί εμπιστεύτηκαν τις ιερές θείες λειτουργίες κι έπειτα για να μη φανούν πως περιγράφουν τη θεία υμνωδία μόνο στους ιερείς καλούν επομένως και τους δούλους του Θεού στη θεία δοξολογία και σα να λένε με αυτό πως δυνατό κι εύκολο να δουλεύει κανείς θεαρέστως στο Δεσπότη κι ας μην είναι και ιερέας αλλά παρακινώντας και τα πνεύματα και τις ψυχές των δικαίων να Τον δοξολογούν με το λόγο τούτο προκηρύσσει την ανάσταση αφού πνεύματα και ψυχές δικαίων οι πνευματικές ψυχές των δικαίων που έγιναν ανώτερες ανθρωπίνων παθών και υποδέχτηκαν γι’ αυτό τη χάρη του Πνεύματος όπως λέει κι ο προφητάναξ ουκ οι νεκροί αινούσι τον Κύριον ουδέ πάντες οι καταβαίνοντες εις άδου –ριγ΄/113ος – κι έπειτα προσκαλούν και όσους έχουν μάλιστα είδη αρετής δηλαδή όσους είναι όσιοι και αφιερωμένοι δηλαδή στο Θεό να Τον δοξολογήσουν και εφόσον απέχουν από αδικίες κι έχουν και φρόνημα ταπεινό.

Σημείωνεται κιόλας πως δεν απαρίθμησαν οι τρεις παίδες τα παραπάνω κτίσματα του Θεού απλώς κι ώς έτυχε σα μια πολυλογία μεταχειριζόμενοι την  απαρίθμησή τους όχι αλλά πρώτα έκαναν αυτό ώστε να ανάψουν με τη διήγηση διαφόρων κτισμάτων περισσότερο την αγάπη τους στο Θεό αφού ενθυμίζουν δι’ αυτών τις άρρητες ευεργεσίες του Θεού που για τη χρεία κι απόλαυσή μας δημιούργησε τόσα και τόσα κτίσματα και σα να λένε στο Θεό εμείς Κύριε υμνούμε κι υπερυψούμε Εσένα γιατί μας ευεργετείς διαμέσου των αγγέλων γιατί δημιούργησες τον ουρανό για την αγάπη μας και γιατί με τον ήλιο λαμπρύνεις τη μέρα και με το φεγγάρι φωτίζεις και τη νύχτα και δι’ αυτών μας διδάσκεις κιόλας τα μέτρα του χρόνου και Σε υμνούμε και γιατί έκανες τον ουρανό και να βλαστάνει τά άστρα καθώς το περιβόλι τα άνθη και με τέτοια αμάραντα και αργυροειδή άνθη φιλεύεις τα μάτια μας και διαμέσου τους μας δίνεις να γνωρίζουμε της νύχτας τα μέτρα και διαστήματα.

Και τις δύναται Κύριε να Σε υμνήσει αξίως βλέποντας τις μεταβολές των τεσσάρων καιρών του ενιαυτού της άνοιξης και του θέρους και του φθινοπώρου και του χειμώνος και των τροπών τις μεταλλαγές λίγο λίγο και τίς να Σε δοξολογήσει πρεπόντως όταν βλέπει των αέρωντις καταψυχερές και δροσώδεις αύρες και του χειμώνα την ψύχρα και τις εύκαιρες και καρποφόρες τις βροχές και τις νεφέλες τις κοιλοπονούσες τον υετό και τη βροχή και ποιος μπορεί να Σε αινέσει Κύριε όταν βλέπει τα όρη και τα βουνά χλοηφορούντα και κάμπους καρποφόρους και στάχυα κυματίζοντα και βρύσες αναβλύζουσες και φυτά ποτίζουσες και ποταμούς αεννάως τρέχοντες και θάλασσα και στο μέσο της γης και αιτία να φιλιώνονται και να ομονοούν λαβαίνοντας εδώδιμα δια θαλάσσης όσα με πλοία μεταφέρουν κι ας γίνονται σε άλλη γη δίνοντάς τα; Κι αυτή η πρώτη αιτία που οι άγιοι τρεις παίδες απαρίθμησαν παραπάνω τα κτίσματα.

Δεύτερη αιτία αυτή επειδή οι Χαλδαίοι ήταν έξωθεν της καμίνου και άκουγαν την αίνεση των τριών παίδων τούτου χάριν θέλοντας οι άγιοι να τους διδάξουν ότι τα προσκυνούμενα στοιχεία υπό αυτών δεν είναι θεοί αλλά κτίσματα και ποιήματα του Θεού και για τούτο κι ανέφεραν και τη φωτιά και το νερό και τον ήλιο και τη σελήνη και τον ουρανό και τη γη και για τούτο πρόσταξαν αυτά να δοξολογούν το Θεό για να καταπείσουν τους ανόητους Χαλδαίους που τα άκουγαν όλα αυτά και τους Βαβυλώνιους να πάψουν να προσκυνάνε άλογα κτίσματα κι αναίσθητα και να γνωρίσουν ως Θεό τον ποιητή τους και δημιουργό τους και έτσι να προσφέρουν την πρέπουσα λατρεία και προσκύνηση σε Εκείνον αφού ήταν ακόλουθο να δεχτούν οι Χαλδαίοι δια της υμνωδίας τους τη διδασκαλία της ευσεβείας και θεογνωσίας ύστερα που θα βλεπαν το θαύμα δηλαδή να μη νικήσει αλλά να νικηθεί το πυρ και η κάμινος να δροσιτεί κιόλας κι αφού είδαν μια μεγάλη κι αθεράπευτη ντροπή του βασιλέως τους και μια μεγάλη σωτηρία και παρρησία των τριών παιδων και μειρακίων μάλιστα σκλαβωμένων.

Τρίτη αιτία κατά τον ιερό Ιππόλυτο Ρώμης για να μη νομιστεί από την απαρίθμηση πως κανένα κτίσμα άναρχο και αγέννητο και για τούτο όλα τα κτίσματα συμπεριέλαβαν και τα επουράνια και τα επίγεια και υποχθόνια δείχνοντας πως όλα είναι δούλα του Θεού ο οποίος δια λόγου τα έκτισε τα σύμπαντα δούλά Σα –ριη΄/118ος – κι ο Θεός μόνος είναι πάντων ρουτων κτίστης και δημιουργός κι όχι άλλος ουδείς και λίγο διαφέρει η αιτία αυτή από τη δεύτερη αν συγκριθεί.

53.,54.,55.&56.Βλέπε αναγνώστη την εσχάτη ταπείνωση που χαν οι άγιοι αυτοί τρεις παίδες επειδή και ολοϋστερινό έταξαν τον εαυτό τους νομίζοντας τον εαυτό τους κατώτερο από όλους τους ανθρώπους καθώς κι ο απόστολος εμοί τω ελαχιστοτέρω πάντων των αγίων εδόθη η χάρις αύτη κια πάλι Χριστός ήλθεν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσαι ών πρώτός ειμι εγώ ονομάζοντας τον εαυτό του δηλαδή πρώτο των αμαρτωλών και των αγίων έσχατος όπως κι οι μακάριοι παίδες ως εσχάτους πάντων παρακινούν τον εαυτό τους να δοξολογεί το Θεό κι έπειτα διηγούνται το θαύμα που τους έκανε ο Θεός ότι εξείλετο ημάς εξ άδου και εκ χειρός θανάτου έσωσεν ημάς και ερρύσατο ημάς εκ μέσου καμίνου καιομένης φλογός και εκ μέσου πυρός ερρύσατο ημάς εξομολογείσθε τω Κυρίω ότι χρηστός ότι εις τον αιώνα το έλεος Αυτού ευλογείτε πάντες οι σεβόμενοι τον Κύριον τον Θεόν των θεών υμνείτε και εξομολογείσθε ότι εις τον αιώνα το έλεος Αυτού ώστε τίς άλλος είναι χρηστότερος από τον Θεό και πλέον αγαθός από τον Κύριο που εξέχεε σε μας τους δούλους Του τόσο μέγα και πλούσιο έλεος και μας λύτρωσε από την κάμινο του πυρός την καιομένη; Δηλαδή μας λύτρωσε μέσα από το θάνατο και τον άδη; Δείχνει και εκ τούτου πόσο ταπεινοί ήταν οι άγιοι γιατί και μόλο που έδειξαν τόση μεγάλη αρετή και για την θεία αγάπη βλήθηκαν μέσα στην κάμινο όμως ομολογούν με ταπεινοφροσύνη πως δια το έλεος του Θεού λυτρώθηκαν και επειδή όμως παραπάνω παρακίνησε μόνο τους Ισραηλίτες σε δοξολογία του Θεού για τούτο εδώ παρακαλούν και τους ευσεβείς που βρίσκονται στα έθνη να ευλογούν τον Κύριο.

Σημειώνεται εδώ πως η αγία του Χριστού εκκλησία τα παραπάνω λόγια των τριών παίδων από το ότι εξείλετο ημάς εξ άδου μέχρι τέλους αφήνει και προσθέτει δυο στίχους ευλογείτε απόστολοι προφήται και μάρτυρες Κυρίου τον Κύριον και το Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και άγιον Πνεύμα τον Κύριον επειδή δεν είναι των τριών παίδων αλλά προστέθηκαν από την  εκκλησία μας εκ της νέας χάριτος παραληφθέντες καθώς και στο χαιρετισμό του αρχαγγέλου Γαβριήλ και της Ελισάβετ τον ασπασμό που είπε προς την Παρθένο η εκκλησία πρόσθεσε κάποια λόγια ανάμεσα Θεοτόκε Παρθένε χαίρε κεχαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά Σου Ευλογημένη Συ εν γυναιξί και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας Σου ότι Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2018

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 11:13  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση