THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις - Επίκαιρα Το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο

Το 5ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του ΙΑΚΕ στο Ηράκλειο

E-mail Εκτύπωση

Την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 ξεκινούν οι εργασίες του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του Ινστιτούτου Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΙΑΚΕ), με κεντρικό θέμα «Η διεπιστημονικότητα ως γνωστική, εκπαιδευτική και κοινωνική πρόκληση». Το Συνέδριο πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης. από 5 έως 7 Απριλίου 2019 (Galaxy Hotel, Λ. Δημοκρατίας 75, Ηράκλειο).

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του Συνεδρίου...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Κεντρικός σκοπός του Συνεδρίου είναι η διερεύνηση της διεπιστημονικότητας ως σύγχρονης πρόκλησης, πρότασης και πρακτικής στα πεδία της επιστημονικής έρευνας, της εκπαίδευσης, της πολιτικής και της κοινωνίας, στο επίπεδο του ατόμου και της συλλογικότητας.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Βασικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής προόδου στη σύγχρονη εποχή είναι η τεράστια διεύρυνση του επιστητού, ο κατακερματισμός της επιστημονικής γνώσης και, συνακόλουθα, η έμφαση στην εξειδικευμένη κατάρτιση. Προβληματισμοί γύρω από την εξέλιξη αυτού του φαινομένου και τις συνέπειές του εμφανίστηκαν ήδη από την εποχή της γέννησης της επιστήμης και συνοδοιπορούν μαζί της, άλλοτε τονίζοντας το αίτημα για αποκέντρωση και εξειδίκευση και άλλοτε προβάλλοντας την ανάγκη για συνεργασία και σύνθεση θεωρώντας κάθε αυτονόμηση ως αλλοτρίωση. Από την αρχαιότητα, ο Πλάτων στην Πολιτεία του μίλησε για διασύνδεση των γνώσεων μεταξύ τους και πρότεινε «σύνοψιν αλλήλων των μαθημάτων». Στην Αναγέννηση, προβλήθηκε ως ιδανικό πρότυπο ο «καθολικός άνθρωπος» (Homo Universalis), ο οποίος ενδιαφέρεται για όλες τις τέχνες και τις επιστήμες. Από τις αρχές του 20ού αιώνα, στον χώρο της εκπαίδευσης, ο J. Dewey τόνιζε ότι οι μαθητές δεν ζουν σε πολλαπλούς και χωριστούς κόσμους, αλλά μέσα σε ένα ενιαίο κόσμο, όπου όλα διασυνδέονται. Στην εποχή μας, στο σταυροδρόμι θεωρητικών και πρακτικών προσεγγίσεων, βιώνεται με ένταση η διελκυστίνδα ανάμεσα στο γενικό και το μερικό, τη θεωρία και την πράξη, τη γενική παιδεία και την ειδική κατάρτιση, το τοπικό και το οικουμενικό. Στο πλαίσιο αυτό αναφύεται ο προβληματισμός για περισσότερο συνεργατικές, σφαιρικές και ολιστικές προσεγγίσεις, καθώς επίσης προβάλλεται το αίτημα για προώθηση της διεπιστημονικότητας ως αντίδοτου για την υπέρβαση αντινομιών και αντιθέσεων.

Άραγε, η διεπιστημονικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αρμονικές και λειτουργικές συζεύξεις ή απλώς είναι αναγκαίο κακό, λόγω της πολυπλοκότητας των κοινωνικών φαινομένων; Μήπως αποτελεί οπισθοδρόμηση έναντι της ενδελεχούς και συγκροτημένης ειδίκευσης; Ποιοι επιστημονικοί και κοινωνικοί λόγοι επιτάσσουν τις διεπιστημονικές προσεγγίσεις; Το ζητούμενο είναι η αλληλογνωριμία και αλληλοενημέρωση μεταξύ των επιστημόνων ή η ανάπτυξη ουσιαστικότερων συνεργασιών και συνθέσεων; Είναι εφικτή η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων; Τι κοινό μπορούν να έχουν οι παιδαγωγοί με τους μηχανικούς, οι βιοεπιστήμονες με τους φιλοσόφους, οι οικονομολόγοι με τους μηχανολόγους, οι φυσικοί επιστήμονες με τους λογοτέχνες κ.ο.κ.; Η συνεργασία επιβάλλεται χάριν ενός χρήσιμου τελικού προϊόντος ή υπαγορεύεται από βαθύτερους υπαρξιακούς και επιστημονικούς λόγους;

Με αφετηρία τους παραπάνω προβληματισμούς, το Ι.Α.Κ.Ε. προχωρεί στην υλοποίηση του 5ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου του, ευελπιστώντας να φωτιστούν επιμέρους πτυχές του θέματος και να αποτελέσει βήμα γόνιμου επιστημονικού, εκπαιδευτικού και κοινωνικού διαλόγου για κάθε ενδιαφερόμενο.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Το Συνέδριο εστιάζει το ενδιαφέρον του στις παρακάτω θεματικές περιοχές, πάντοτε σε σχέση με τη διεπιστημονικότητα, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από τον γενικότερο τίτλο του:

Θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διεπιστημονικότητα

- Εννοιολογικό, ιστορικό, κοινωνικό και επιστημονικό πλαίσιο
- Θεωρήσεις των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών
- Σύγχρονες τάσεις και πολιτικές, επιστημονικές έρευνες και πρακτικές

Εκπαιδευτική θεωρία και πράξη

-  Παιδαγωγική, εκπαιδευτική και διδακτική θεωρία
-  Πολιτικές για την εκπαίδευση, προσανατολισμοί και δομές της εκπαίδευσης
-  Προγράμματα Σπουδών, υποστηρικτικά και διδακτικά υλικά
-  Διδακτική μεθοδολογία, διδακτικές προτάσεις, σενάρια διδασκαλίας
-  Γενική παιδεία, διαθεματικότητα και εξειδικευμένη κατάρτιση
-  Καινοτόμα προγράμματα,  νέες τεχνολογίες
-  Εκπαίδευση για την αειφορία, επαγγελματικός προσανατολισμός
-  Ειδική αγωγή και ενταξιακή εκπαίδευση
-  Άτυπη εκπαίδευση, δια βίου μάθηση

Επιστήμη και έρευνα

- Θεσμοί, διαδικασίες, δεδομένα, προοπτικές
- Η διεπιστημονικότητα στον ακαδημαϊκό και τον ερευνητικό χώρο
- Συνεργατικές και ολιστικές προσεγγίσεις
- Πρωτοπόρες τεχνολογίες, καινοτόμες προτάσεις, καλές πρακτικές

Κοινωνική πρακτική και ανάπτυξη

- Η διελκυστίνδα μεταξύ διεπιστημονικότητας και εξειδίκευσης
- Κοινωνία και πολιτική, άτομο/πολίτης και συλλογικότητες
- Αυτοδιοίκηση, υπηρεσίες του πολίτη, συμμετοχικότητα
- Οικονομία και αγορά εργασίας
- Κινητικότητα, διαπολιτισμικότητα, διαπροσωπικές σχέσεις
- Η διεπιστημονικότητα στον πολιτισμό, τη θρησκεία και την τέχνη

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

- Προσκλεκλημένοι εισηγητές από διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια
- Επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές
- Εργαζόμενοι σε χώρους διεπιστημονικών ερευνών και ερευνητικών ιδρυμάτων
- Στελέχη της εκπαίδευσης και εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων
- Στελέχη και εργαζόμενοι στην αυτοδιοίκηση
- Στελέχη και εργαζόμενοι σε κοινωνικούς θεσμούς και τον πολιτισμό
- Προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές
- Υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικοί ερευνητές
- Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να συμβάλλει με ένα γόνιμο προβληματισμό σε σχέση με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές του Συνεδρίου.

ΜΟΡΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Συνέδριο παρουσιάζονται:

- Εισηγήσεις (δια ζώσης συμμετοχή)
- Αναρτημένες ανακοινώσεις σε poster (δια ζώσης ή από απόσταση συμμετοχή)
- Εργαστήρια (δια ζώσης συμμετοχή)

Στα παραπάνω εντάσσονται επιστημονικές ανακοινώσεις, έρευνες, μελέτες, καλές πρακτικές, διδακτικά σενάρια, παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και εκπαιδευτικού λογισμικού κ.ά. που σχετίζονται με το κεντρικό θέμα και τις θεματικές περιοχές του Συνεδρίου.

Επιπρόσθετα, στις εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται:

- Εισηγήσεις από προσκεκλημένους ειδικούς εισηγητές
- Θεματικά συμπόσια
- Διαγωνισμός πρωτότυπης εργασίας και πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου
- Παράλληλες εκδηλώσεις.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στη διάρκεια του Συνεδρίου θα βραβευτούν οι πλέον πρωτότυπες εργασίες που θα υποβληθούν για βράβευση και θα παρουσιαστούν. Συγκεκριμένα:

-  Έπαινος πρωτότυπης εργασίας προπτυχιακού φοιτητή
-  Έπαινος πρωτότυπης εργασίας μεταπτυχιακού φοιτητή-  Έπαινος πρωτότυπης διδακτικής ή εκπαιδευτικής πρότασης-  Θα δοθούν επίσης διακρίσεις στις εργασίες που θα ξεχωρίσουν σε κάθε θεματικό πεδίο.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, υλοποιείται σειρά παράλληλων δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως ξενάγηση στα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, κρητική παραδοσιακή βραδιά, εκδρομική περιήγηση στην ενδοχώρα του νησιού, που έχουν ως στόχο τη γνωριμία, την ψυχαγωγία και την αλληλεπίδραση των συνέδρων και των συνοδών τους.

-  1η παράλληλη εκδήλωση: Ξενάγηση στα μνημεία και το Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου.
-  2η παράλληλη εκδήλωση: Κρητική παραδοσιακή βραδιά γνωριμίας με τη μουσική και τη γαστρονομία της Κρήτης.
-  3η παράλληλη εκδήλωση: Ημερήσια εκδρομή στον Ψηλορείτη (Ανώγεια, μινωική Ζώμινθος, Άγιος Υάκινθος, Ιδαίο Άντρο, Σπήλαιο Σφενδόνη).

Περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο, δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες του Ι.Α.Κ.Ε: http://www.iake.gr και http://iake.weebly.com και https://www.facebook.com/iake.gr

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019 08:58  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση