ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις - Επίκαιρα Ευχές για την έναρξη του σχολικού έτους - Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

Ευχές για την έναρξη του σχολικού έτους - Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου

E-mail Εκτύπωση

Αγαπητές και αγαπητοί  συνάδελφοι,

Βρισκόμαστε στην αρχή ενός νέου σχολικού έτους. Εύχομαι από καρδιάς ο Άγιος Τριαδικός Θεός, η «πηγή τῆς σοφίας καἰ τῆς γνώσεως» (Ακολουθία του Αγιασμού στην έναρξη των μαθημάτων στα Σχολεία), να σας ενδυναμώνει και να σας στηρίζει στο έργο σας και να χαρίζει κάθε προκοπή «σοφίᾳ καὶ ἡλικίᾳ καὶ χάριτι» (Λκ 2, 52) σε σας και στους μαθητές σας. Εύχομαι να έχετε υγεία και καλή δύναμη στο έργο σας.

Με την ευκαιρία αυτή, υποδεχόμαστε με πολλή χαρά τους νεοδιορισθέντες μόνιμους εκπαιδευτικούς, καθώς και τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της α΄ φάσης προσλήψεων.

Σε κάθε νέο ξεκίνημα εντείνεται η δημιουργική προσμονή για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση της εργασίας μας. Για τη διευκόλυνση του έργου μας στην τρέχουσα περίοδο, σημειώνω παρακάτω μερικές βασικές υπενθυμίσεις και οδηγίες.

Α. Επιστροφή των μαθητών στη σχολική τάξη

Εκπαιδευτικοί και μαθητές επιστρέφουμε στην τάξη ύστερα από μια μακρά περίοδο απουσίας, λόγω των υγειονομικών μέτρων και της εφαρμογής της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Είναι αυτονόητο ότι θα χρειαστεί μια περίοδος προσαρμογής όλων. Είναι επιβεβλημένο να ασχοληθούμε παιδαγωγικά με την ομαλή ένταξη των μαθητών στη νέα τους τάξη, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές συνθήκες και αντιμετωπίζοντας τυχόν ζητήματα που έχουν ανακύψει. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη και ενδυνάμωση των μαθητών είναι πρωταρχική αποστολή μας. Θα ήταν χρήσιμο να υλοποιήσουμε μια αδρομερή διερεύνηση των μαθησιακών αναγκών σύμφωνα με την τάξη τους και να αφιερώσουμε χρόνο, στην έναρξη του σχολικού έτους ή περιοδικά, για την κάλυψη ενδεχόμενων κενών σε σημαντικά ζητήματα.

Εφιστώ την προσοχή όλων για τη διαχείριση, με παιδαγωγικό και θεολογικό πνεύμα, των ερωτημάτων ή των ζητημάτων που θέτουν οι μαθητές, στο πλαίσιο του μαθήματός μας, σχετικά με την πανδημία και τα υγειονομικά μέτρα. Ακραίες και περιθωριακές θέσεις, παραθεολογικές προσεγγίσεις, παραδοξολογίες και ανεύθυνες πληροφορίες από το διαδίκτυο δεν έχουν θέση στο μάθημά μας. Αποφεύγουμε πρακτικές πόλωσης, ζητήματα που εκτρέπουν το μάθημα από τη διδακτική του αποστολή, καθώς επίσης προσέχουμε ιδιαίτερα το ζήτημα της προστασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Β. Προγράμματα Σπουδών και Βιβλία θρησκευτικών

Κατά το σχολικό έτος 2021-22, συνεχίζεται η εφαρμογή των μεταβατικών Προγραμμάτων Σπουδών και η διδασκαλία μέσω των αντίστοιχων Βιβλίων Μαθητή, όπως διδάχθηκαν και στο παρελθόν σχολικό έτος.

Τα Βιβλία Μαθητή προσιδιάζουν σε βιβλία εργασίας ή σε συλλογές διδακτικού υλικού. Οι διδακτικές ενότητες εντάσσονται σε ευρύτερες θεματικές ενότητες και δεν έχουν δοκιμιακό χαρακτήρα. Το υλικό κάθε μαθήματος χρειάζεται να αξιοποιείται σύμφωνα με τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα της θεματικής ενότητας, όπως αυτά ορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Για τον ετήσιο, τον θεματικό και τον καθημερινό προγραμματισμό της διδασκαλίας μας, χρειάζεται να συμβουλευόμαστε το Πρόγραμμα Σπουδών. Το Βιβλίο Μαθητή δεν είναι αυτόνομο, αλλά υπηρετεί το Πρόγραμμα Σπουδών. Η δικτυακή διεύθυνση, όπου μπορείτε να βρείτε σε ψηφιακή μορφή τα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου, καθώς και τα αντίστοιχα Βιβλία, για την εξυπηρέτηση των σχετικών αναγκών, είναι:

http://iep.edu.gr/el/component/k2/1048-nea-programmata-spoudon-kai-vivlia-sta-thriskeftika

Είναι αναγκαίο να εντοπίσετε και εάν επιθυμείτε να εκτυπώσετε το Πρόγραμμα Σπουδών της βαθμίδας που διδάσκετε. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών συστήνεται η αξιοποίηση του συνεχόμενου διδακτικού δίωρου, όπου η διδασκαλία του μαθήματος είναι δύο ώρες την εβδομάδα.

Γ. Υπουργική Απόφαση για την απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε και έστειλε στα σχολεία την 61178/ΓΔ4/28-05-2021 (ΦΕΚ 2286 Β΄) Υπουργική Απόφαση, η οποία επιλαμβάνεται του ζητήματος της χορήγησης απαλλαγής από τα Θρησκευτικά. Η χορήγηση απαλλαγής είναι αρμοδιότητα πρωτίστως των Διευθυντών/τριών των σχολείων. Ο/Η Διευθυντής/ντρια της σχολικής μονάδας σε συνεργασία με τον Σύλλογο των Διδασκόντων/ουσών, αποφασίζουν κατά περίπτωση για τον τρόπο που απασχολούνται υποχρεωτικά οι απαλλασσόμενοι/ες μαθητές/τριες (διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης, ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα κ.ά.).

Δ. Νέες δομές και λοιπές μεταβολές που έφερε ο Ν. 4823/2021

Όπως γνωρίζετε, πρόσφατα ψηφίστηκε και ισχύει ο Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 Α), με θέμα «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Ο νέος νόμος προωθεί, μεταξύ άλλων, διάφορες αλλαγές σε μια σειρά ζητημάτων, όπως είναι:

  • Νέες δομές διοικητικής, επιστημονικής και παιδαγωγικής υποστήριξης (Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης, Σύμβουλοι Εκπαίδευσης, Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, ενδοσχολικοί συντονιστές (τάξης ή γνωστικού πεδίου), παιδαγωγικός σύμβουλος – μέντορας κ.ά.).
  • Ενδοσχολική επιμόρφωση, εκπαιδευτικοί όμιλοι, παιδαγωγικές συναντήσεις κ.ά.
  • Αξιολόγηση μαθητών.
  • Αξιολόγηση στελεχών και εκπαιδευτικών, κ.ά.

Για την εφαρμογή των  παραπάνω, χρειάζεται η έκδοση των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων και εγκυκλίων. Προς το παρόν, εφιστώ την προσοχή σας για τις αλλαγές στα κριτήρια και τις διαδικασίες αξιολόγησης του μαθητή στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο (άρθρο 86), το οποίο θα μας απασχολήσει προσεχώς. Η κύρια αλλαγή που ορίζεται στον Νόμο είναι ότι οι τετραμηνιαίες δοκιμασίες αξιολόγησης μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή γραπτών ωριαίων δοκιμασιών επαναληπτικού χαρακτήρα, ατομικών ή ομαδικών συνθετικών ή διαθεματικών δημιουργικών εργασιών ή αξιοποίηση των χαρακτηριστικών και των σταδίων εφαρμογής του μοντέλου της ανεστραμμένης τάξης.

Ε. Επιμορφωτικές συναντήσεις

Κατά την περίοδο 6 έως 9 Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκαν 4 επιμορφωτικές ημερίδες από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης και τους Συντονιστές Ε.Ε. ανά ειδικότητα, για νεοδιορισθένες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 προγραμματίζεται επιμορφωτική συνάντηση, για θεολόγους εκπαιδευτικούς που δεν έχουν διδακτική προϋπηρεσία, με θέμα «Γνωριμία με το Π.Σ. των Θρησκευτικών – Προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου». Την επιμόρφωση μπορούν να παρακολουθήσουν, επίσης, θεολόγοι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να ανανεώσουν τις γνώσεις τους ως προς το θέμα.

Σε επόμενες συναντήσεις θα μας απασχολήσουν ζητήματα που εισάγει ο Ν. 4823 στην αξιολόγηση του μαθητή, όπως είναι οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες και η μέθοδος διδασκαλίας της ανεστραμμένης τάξης και άλλα θέματα, όπως είναι ο σχεδιασμός της διδασκαλίας ανά βαθμίδα και τύπο σχολείου.

Για τις προσεχείς επιμορφώσεις θα εκδοθούν ξεχωριστά έγγραφα.

Εύχομαι προς όλες και όλους καλό ξεκίνημα, καλή χρονιά!

Ο Συντονιστής Ε.Ε. κλάδου ΠΕ01

Γεώργιος Στριλιγκάς

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 13 Σεπτέμβριος 2021 09:44  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση