ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Νομοθεσία Ενημέρωση για τις απαλλαγές (2011)

Ενημέρωση για τις απαλλαγές (2011)

E-mail Εκτύπωση

Κατά το έτος 2008, το τότε ΥΠΕΠΘ έστειλε στα σχολεία κατά σειρά τρεις εγκυκλίους για την απαλλαγή από τα Θρησκευτικά. Αυτές είναι: α) 91109/Γ2/10-07-2008, β) 104071/Γ2/04-08-2008, γ) 977/109744/Γ1/26-08-2008.

Στην τελευταία από τις παραπάνω αναφέρεται κατά λέξη:

«Οι μη Ορθόδοξοι μαθητές δηλ. οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι, οι οποίοι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 104071/Γ2/4.8.2008 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ  απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών για λόγους συνείδησης, κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος παρακολουθούν υποχρεωτικά τη διδασκαλία διαφορετικού διδακτικού αντικειμένου σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

Στην περίπτωση, που η συγκεκριμένη τάξη λειτουργεί μόνο με ένα τμήμα, οι μαθητές αυτοί παρακολουθούν εκπαιδευτικό πρόγραμμα που καθορίζεται για το σκοπό αυτό από το Σύλλογο Διδασκόντων του Σχολείου. Για μεν τους αλλοδαπούς το πρόγραμμα αφορά στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας, για δε τους υπόλοιπους μάθημα ανάλογο με τις μαθησιακές τους ανάγκες».

Μετά την ανακοίνωση των εγκυκλίων, ακολούθησαν πολλά απαντητικά και διευκρινιστικά έγγραφα του Υπουργείου (προς ερωτώντες εκπαιδευτικούς, διευθυντές σχολείων, σχολικούς συμβούλους, επιστημονικές ενώσεις κ.ά.) όπου, σε όλες τις περιπτώσεις, τονίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας του μαθήματος και διευκρινίζεται ότι δικαίωμα απαλλαγής έχουν οι αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι μαθητές, εφ’ όσον το επιθυμούν (βλ. και  σχετική απάντηση της Υφυπουργού κ. Χριστοφιλοπούλου στη Βουλή, στο με αριθμ 56664/IH/25-5-2010/ΥΠΔΜΘ). Παρόμοιες γραπτές οδηγίες, ύστερα από ερωτήματα σχολικών μονάδων, έχουν δοθεί κατά καιρούς και από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Κρήτης.

Επομένως:

«Στις παραπάνω εγκυκλίους καθίσταται σαφές ότι το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται σε όλες τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα επίσημα υποχρεωτικά αναλυτικά και ωρολόγια προγράμματα, αλλά δίνεται η δυνατότητα απαλλαγής στους αλλόθρησκους και ετερόδοξους μαθητές, οι οποίοι για λόγους συνείδησης δεν επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εν λόγω μάθημα» (Απάντηση με αριθμό 66611/Γ2/10-06-2009 της Διεύθυνσης Σπουδών Δ/θμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ σε δικό μου ερώτημα, βλ. και 147994/Γ2/14-11-2008/ΥΠΕΠΘ με όμοια απάντηση προς τον Παγκρήτιο Σύνδεσμο Θεολόγων).

Συνοψίζοντας και ανακεφαλαιώνοντας:

  1. Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών.
  2. Δικαίωμα απαλλαγής έχουν αποκλειστικά οι μη Ορθόδοξοι, δηλ. οι αλλόδοξοι και ετερόθρησκοι.
  3. Η εγκύκλιος 977/109744/Γ1/26-08-2008 ορίζει τον τρόπο που απασχολούνται οι απαλλασσόμενοι μαθητές.
 

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση