THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία Κυριακή των Αγίων Πάντων

Κυριακή των Αγίων Πάντων

E-mail Εκτύπωση

Πραγματικά θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις Αυτού. Γιατί όταν σκεφτεί κανείς τους υπερφυσικούς αγώνες των μαρτύρων και πώς με την ασθενική τους φύση κατήσχνυναν τον ισχυρό στην κακία και πώς έμειναν αναίσθητοι σε οδύνες και πλήγματα στο σώμα τους αγωνιζόμενοι με τη φωτιά και το ξίφος και ποικίλα θανατηφόρα είδη βασανιστηρίων αντιπαρατάσσοντας καρτερία και ενώ τους έτεμναν το σώμα και διέλυαν τους αρμούς τους και συνέτριβαν τα οστά τους όμως αυτοί σταθεροί στην πίστη τους διαφύλαξαν την ομολογία της χριστιανικής τους πίστεως σώα και ακέραιη και ακράδαντη και γι’ αυτό τους δόθηκε η χάρη και σοφία του Αγίου Πνεύματος και η θαυματουργία. Εάν αναλογιστούμε την υπομονή τους και τις πολυήμερες ασιτίες σαν να ήταν ασώματοι και τις αγρυπνίες και τις άλλες κακώσεις του σώματος αντίπαλοι έως τέλους με τα πάθη τα πονηρά και τα ποικίλα είδη αμαρτίας και προς τον εσωτερικό μας αόρατο πόλεμο και τις αρχές και εξουσίες και τα πονηρά πνεύματα ενώ έλιωναν σωματικά και διαλύονταν εξωτερικά αλλά ανανεώνονταν και εθεώνονταν εσωτερικά από Αυτόν που τους χάρισε τα χαρίσματα ιαμάτων και ενεργήματα δυνάμεων. Όλα αυτά υπερβαίνουν τη φύση μας και θαυμάζουμε και δοξάζουμε το Θεό που τους έδωσε τόση άφθονη χάρη και δύναμη. Αν και είχαν την καλή προαίρεση καλλίστη και αγαθή όμως χωρίς τη δύναμη του Θεού δε θα κατόρθωναν να υπερβούν τη φύση και να κατανικήσουν τον ασώματο πόλεμο αν και ήταν με το σώμα.

Και γι’ αυτό το χωρίο της ΑΓ που λέει θαυμαστός ο Θεός εν τοις αγίοις Αυτού συνεχίζει παρακάτω αμέσως με τα λόγια: Αυτός δώσει δύναμιν και κραταίωσιν των λαώ Αυτού. Πράγματι σε όλους μας δίνει τη θεία Του δύναμη ο Θεός και την κραταίωση γιατί είναι απροσωπόληπτος αλλά θαυμάζεται μόνο με τους αγίους Του. Όπως ο ήλιος ρίχνει τις ακτίνες του πλούσια σε όλους μας αλλά τις βλέπουν μόνο όσοι έχουν μάτια και μάτια ανοικτά κι όχι κλειστά ή άρρωστα ή κάτι παρόμοιο γιατί Αυτός είναι η αεννάως βρύουσα σωστική και φωτιστική πηγή του ελέους και της αγαθότητας που χορηγεί άνωθεν πλούσια τη βοήθειά Του. Και απολαύουν επομένως τη θεία χάρη και δύναμη από κει για την ενέργεια της αρετής και τελείωση ή και για την επιτέλεση θαυμάτων όχι όλοι αλλά όσοι έχουν αγαθή προαίρεση και επιδεικνύουν με έργα την αγάπη στο Θεό και την πίστη τους και αποστρέφονται τα φαύλα τελείως αλλά κρατάνε με σταθερότητα τις θείες εντολές και υψώνουν όμμα διανοίας στο Θεό τον ήλιο της δικαιοσύνης Χριστό. Αυτός μας προτείνει χείρα βοηθείας στους αγωνιζόμενους και διαλέγεται μαζί μας αισθητώς με προτροπές δια του Ευαγγελίου Του γιατί μας λέει: όποιος Με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα ομολογήσω κι Εγώ γι’ αυτόν ενώπιον του Πατρός Μου του εν ουρανοίς!

Ούτε μεις μπορούμε χωρίς τη βοήθειά Του ούτε ο Χριστός μας θα μας υπερασπιστεί στον μέλλοντα αιώνα χωρίς τη δική μας αφορμή. Δεν είπε όποιος Με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων αλλά όποιος ομολογήσει μέσα σε Μένα προβάλλοντας με παρρησία την ευσέβεια δι’  Εκείνου και με τη βοήθεια Εκείνου. Έτσι πάλι δεν είπε θα ομολογήσω αυτόν αλλά μέσα σ’ αυτόν δηλαδή με την αγαθή αντίσταση και καρτερία που επέδειξε για την ευσέβεια. Και ιγ’ αυτό ακολουθούν τα αρνητικά για όσους δειλίασαν και πρόδωσαν την πίστη. Βλέπουμε ότι δε λέει μέσα σε Μένα γιατί όποιος αρνείται το Θεό αν στερηθεί τη βοήθεια του Θεού. Και γιατί εγκαταλείφθηκε από το Θεό; Γιατί αυτός πρώτος Τον εγκατάλειψε. Πώς; Αφού αγάπησε περισσότερο τα γήινα και πρόσκαιρα παρά τα ουράνια και αιώνια που μας υποσχέθηκε ο Θεός. Γι’ αυτό ο Θεός θα τον αρνηθεί γιατί δε βρήκε τίποτε μέσα του να χρησιμοποιήσει γι’ αυτόν. Όποιος έχει αγάπη μένει στο Θεό και ο Θεός μένει σ’ αυτόν όπως λέει ο ηγαπημένος κι έτσι αφού μένει στον αγαπώντα αυτός που αλήθεια αγαπά το Θεό ευλόγως τελεί την ομολογία Του υπέρ αυτού. Υπάρχει ανάμεσά τους αδιάσπαστη συνάφεια που δεν υπάρχει με αυτούς που αρνούνται το Θεό. Κι επομένως κι οι θείες αντιδόσεις έχουν τη θεία δικαιοσύνη κι επιφέρουν κατάλληλα αποτελέσματα από την ομοίωση.

Τέτοια βραβεία μας προσφέρονται και τόσο μεγάλη η ανωτερότητα της θείας αμοιβής στους ομολογητές που έδωσαν με παρρησία ομολογία ενώπιον ανθρώπων σε σύντομο καιρό στην παρούσα ζωή παρουσία λίγων ανθρώπων. Ο Κύριός μας όμως Θεός και Κύριος ουρανού και γης θα υποστηρίξει τους ομολογητές Του αιώνια και ακατάλυτα ενώπιον Θεού και Πατρός και αγγέλων και όλων των ανθρώπων από Αδάμ έως εσχάτων χρόνων κατά την κοινή μας όλων ανάσταση και κρίση. Όλοι παρόντες αλλά δοξασμένοι όσοι επέδειξαν έως τέλους πίστη κι αφοσίωση σ’ Αυτόν. Τα να πρωτοπούμε από τους αγώνες των αγίων πάντων και τα θαύματα που επιτελούν τα λείψανά τους τα ιερά και οι υπερφυσικές ευεργετικές σε όλους μας επεμβάσεις; Κι ενώ οι άγιοι ενώπιον λίγων αρχόντων του κόσμου τούτου ομολόγησαν το Θεό τώρα όλοι οι άρχοντες του κόσμου τούτου ανυμνούν και μεγαλύνουν και προσκυνούν τους αγίους και τις σεπτές τους εικόνες και γονατίζουν με χαρά ενώπιόν τους ως προοίμιο της αιώνιας δόξας των αγίων αυτών μαζί με τα σώματά τους για τον αγώνα που διεξήγαγαν με επιτυχία εδώ.

Αμήν λέγω υμίν ότι υμείς οι ακολουθήσαντές μοι ε τη παλιγγενεσία όταν καθίση ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης Αυτού καθίσεσθε και υμείς επί δώδεκα θρόνους κρίνοντες τας δώσεκα φυλάς του Ισραήλ γιατί απευθυνόμενος στους πιστούς Του έλεγε: πας οστις αφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν του ονόματός Μου εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει ο δε φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ Εμέ ουκ έστιν Μου άξιος. Κι επειδή ακριβώς Εκείνος έδωσε και τον Μονογενή Του Υιό για μας απαιτεί κι εμείς να αδιαφορούμε παντελώς για τους συγγενείς μας όταν μας εμποδίζουν στην ευσέβεια και τον αρμόδιο βίο. Αλλά και τη ζωή μας έτοιμοι να είμαστε να Του δώσουμε για να κερδίσουμε την άλλη όπως κι Εκείνος έδωσε τη ζωή Του για μας: ος ου λαμβάνει τον Σταυρό αυτού και ακολουθεί οπίσω Μου ουκ έστι Μου άξιος.  Σταυρός είναι και το σταυρώσαι το σώμα με τις κακές του επιθυμίες σε καιρό ειρήνης ή πολέμου έτοιμος να ενεργήσει σωτήρια για τον εαυτό του και για τους άλλους: ο ευρών την ψυχήν αυοτύ απολέσει αυτήν και ο απολέσας την ψυχήν αυτού ένεκεν Εμού ευρήσει αυτήν. Διπλός ο άνθρωπος σώμα και ψυχή.

Κι ο δεχόμενος υμάς Εμέ δέχεται τους Αποστόλους και τους διαδόχους τους πατέρες και διδασκάλους της αληθείας και ευσεβείας και ο Εμέ δεχόμενος δέχεται τον αποστείλαντά Με. Ας δεχόμαστε και αναπαύουμε και υπακούουμε γιατί όποιος αθετών υμάς Εμέ αθετεί και ο αθετών Εμέ αθετεί τον αποστείλαντά Με. Και αντίθετα ο δεχόμενος προφήτην ες όνομα προφήτου μισθόν προφήτου λήψεται και ο δεχόμενος δίκαιον εις όνομα δικαίου μισθόν δικαίου λήψεται. Γιατί ος αν ποτίση ένα των μικρών τούτων ποτήριον ψυχρού μόνον εις όνομα μαθητού αμήν λέγω υμίν ου μη απολέση τον μισθόν αυτού. Και με όλα αυτά ο Κύριος φροντίζει όχι για τους δικαίους αλλά πολύ περισσότερο για τους δεχόμενους τους δικαίους. Η Εκκλησία μας λοιπόν καθημερινά τιμά και τελεί τη μνήμη των αγίων πάντων και συγχρόνως προβάλλει το βίο τους ως παράδειγμα μαρτυρικά ή ειρηνικά. Ώστε όλοι να είναι ενωμένοι σε ένα ανυμνώντας τα θεία έργα και τιμώντας τους αγίους πάντες ως καρπούς της θείας δυνάμεως. Θέλουμε να τους τιμήσουμε κι εμείς; Ας τους μοιάσουμε θετικά και αρνητικά. Αρνητικά απομακρυνόμενοι από κάθε κακό που δεν το πλησιάζουμε πια. Θετικά κοιτάζοντας να τους μοιάσουμε πλησιάζοντας το βίο τους όσο γίνεται περισσότερο. Και αν έχουμε και κάποιο αμάρτημα ας μετανοήσουμε με την εξομολόγηση καθαρίζοντας και την ψυχή μας και με τις ακόλουθες αγαθοεργίες απαλείφοντας το κακό και με την εκτενή δέηση στο Θεό ώστε πρεσβείαις των αγίων μέτοχοι γενόμεθα της πανηγύρεως και ευφροσύνης εκείνης της απεράντου. Ης γένοιτο πάντας ημάς επιτυχείν χάριτι και φιλανθρωπία του Κύρίου ημών Ιησού Χριστού ω πρέπει πάσα δόξα συν τω Ανάρχω Αυτού Πατρί και τω Παναγίω και αγαθώ και ζωοποιώ Αυτού Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΠΗΓΗ:ΔΡΑΜ 2013

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 30 Ιούνιος 2013 07:39  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση