THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία Παραμονή των Φώτων: Το άγιο βάπτισμα και τα περί μετανοίας από τον Βαπτιστή Ιωάννη

Παραμονή των Φώτων: Το άγιο βάπτισμα και τα περί μετανοίας από τον Βαπτιστή Ιωάννη

E-mail Εκτύπωση

Τι άλλο είναι η μετάνοια παρά η αρχή και το μέσο και το τέλος του χριστιανού; Και γι’  αυτό είναι ζητούμενο και πριν και κατά αλλά μετά το βάπτισμά μας! Όταν ερχόμαστε ενώπιον Κυρίου αυτό εξυπηρετούν οι ερωταποκρίσεις αγαθής συνείδησης απέναντι στο Θεό και συμφωνία υπόσχεσης θεάρεστης εφεξής ζωής και θεοφιλούς βίου! Πιστέψαμε και συνταχτήκαμε με το Χριστό τον φιλάγαθο και αγαθό απομακρυνόμενοι από τον εχθρό τον πονηρό και παμπόνηρο υποσχόμενοι να τηρούμε τις αγαθοποιές εντολές του Θεού και με κάθε δύναμη όπως και τουναντίον να απέχουμε από κάθε πονηρό φρόνημα. Πίστη κατά το ο πιστεύσας και βαπτισθείς σωθήσεται και μέσω του αναδόχου μας όπως λέει σα σήμερα ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και εσωτερικά δεχτήκαμε και συμφωνήσαμε κατά διάνοια καρδία πιστεύεται εις δικαιοσύνην και στόματι ομολογείται κι εμείς καλή ομολογία δια στόματος κάνουμε και δεχόμαστε σωτηρία δια λουτρού παλιγγενεσίας. Κι ό,τι ξεχάσαμε ή δεν προσέξαμε ας συμπληρώσουμε με τη μετάνοια.

 

Αρχικά ο ιερέας όπως κι ο Θεός και Δεσπότης μας χαίρεται και αναπέμπει νοερώς ευχαριστία κι έπειτα όλοι μαζί συνεορτάζουν το γεγονός ερωτώντας τι θέλει προσερχόμενος στην Εκκλησία άλλο από το να πετύχει τα θεία κι επειδή η προσέλευση γίνεται στο Θεό τον τέλειο και αναμάρτητο Θεό ανάλογη οφείλει να είναι εφεξής κι η δική μας συμπεριφορά όπως άλλωστε το υποσχόμαστε κι από τότε καταγράφεται το όνομα του χριστιανού στη χορεία των σωζομένων! Προς δυσμάς γυμνωθείς έπειτα απωθεί τον εχθρό μας και τον αποτάσσεται τρις όπως και την αμαρτία και την αμαρτητική διάθεση και ολοκληρωτική πια φυγή από κει συντασσόμενος πια με το Χριστό και το θ. φως κι ανάβλεψη και ειλικρινή προσευχή κι εμπέδωση της υποσχέσεως στο Θεό στην τέλεια αγαθότητα με χρίση ελαίου αγίου και σε όλο του το σώμα σφραγιζόμενος για ετοιμασία στους ιερούς αγώνες βαδίζοντας στα ίχνη του Χριστού αποθνήσκοντας μαζί Του και μυστικώς νεκρούμενος στην αμαρτία προς την κολυμβήθρα οδηγούμενος ώστε να ακολουθήσει το τριπλό βάπτισμα στο όνομα των τριών προσκυνητών υποστάσεων.

Το ύδωρ καθαρτικό όχι ψυχών και απαλλακτικό ρύπων όχι αμαρτίας για τους βαπτιζόμενους και γι’  αυτό ο Χριστός πρώτος κατέρχεται σ’  αυτό βαπτιζόμενος πριν από μας ως ιατρός ψυχών και σωμάτων πατέρας πνευμάτων αίρων την αμαρτία του κόσμου και μαζί με τον εαυτό Του ενοικίζει στο ύδωρ τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που είλκυσε άνωθεν ώστε και στους βαπτιζόμενους να βρίσκεται πρώτα ο ίδιος εκεί όπως κατέρχονται στο ύδωρ περιβάλλοντάς τους με το Πνεύμα Του συνενούμενος και πληρώντας τους με την καθαρτική και φωτιστική χάρη των λογικών πνευμάτων! Όντως όσοι εις Χιρστόν εβαπτίσθητε Χριστόν ενεδύσασθε! Αλληλούια! Γιατί τρις; Και για την Αγία Τριάδα και για την τριήμερη ταφή του Κυρίου. Τρεις καταδύσεις! Γιατί τρεις αναδύσεις; Για να ακολουθήσουν οι τρεις καταδύσεις και η ανάσταση του τριμερούς προς την αφθαρσία! Στο βάπτισμα και ο θάνατος και η ταφή και η ανάσταση όπερ απέθανε τη αμαρτία απέθανε εφάπαξ ό δε ζη τω Θεώ διηνεκώς μακριά από αμαρτία –όπως ισχύει και οφείλει να ισχύει για όλους μας! Ταφήκαμε δια του βαπτίσματος μαζί Του για να αναστηθούμε όπως κι Εκείνος εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός βαδίζοντας τη νέα ζωή!

Νέα στολή ενδυόμαστε πλέον και ορατά και με μύρο χριόμαστε θείο κοινωνοί και του σώματος και αίματος του Χριστού απολυόμενοι ως τέκνα πλέον φωτός σύσσωμοι του Χριστού και μέτοχοι Αγίου Πνεύματος αναγεννόμενοι και γινόμενοι υιοί Θεού ουράνιοι αντί επίγειοι και αιώνιοι αντί πρόσκαιροι με την από το Θεό εμφυτευθείσα στις καρδιές μας ουράνια χάρη και σφραγίδα υιοθεσίας δια της χρίσεως του θ. μύρου σφραγιζόμενοι δια του Αγίου Πνεύματος για την ημέρα της απολυτρώσεως αφόσον διατηρήσουμε όπως πρέπει τα πράγματα… έτσω και με μετάνοια… αυτλό ζητάμε μετά τη βάπτισή μας με τη μετάνοια…έργα μετανοίας… αλλιώτικα καταδικαζόμαστε γιατί καλύτερα μη επεγνωκέναι την οδόν της δικαιοσύνης ή επιγνούσιν επιστρέψαι εκ της παραδοθείσης αυτοίς αγίας εντολής! Δείξον μοι την πίστιν σου εκ των έργων σου! Τις πιστός; Δειξάτω εκ της καλής αναστροφής την πίστιν αυτού. Θεός ζων είναι και αληθινός και ζητεί από μας αληθινές υποσχέσεις και πίστη ζωντανή αλλά όχι νεκρή και πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή!

Αρχή και τέλος χριστιανού οδός μετανοίας. Έτσι ο βαπτιστής και πρόδρομος Χριστού αρχή διαγωγής χριστιανικής κήρυττε μετανοείτε γιατί πλησίασε και έφτασε η βασιλεία των ουρανών όπως έλεγε κι ο Κύριος η τελειότητα κάθε καλού στο κήρυγμά Του. Τι είναι μετάνοια; Να μισήσει κανείς αμαρτίες και να αγαπήσει αρετές εκκλίνοντας κακού και εκτελώντας αγαθό. Προηγείται αυτοκατάκριση πλημμελημάτων και ενώπιον Θεού μεταμέλεια και καταφυγή με συντριβή καρδιάς και προσφυγή στο πέλαγος της ευσπλαχνίας Του θεωρώντας εαυτόν ανάξιο υιότητας Θεού και σ’  αυτό οδηγούσε κι ο λόγος του προδρόμου ως αρχή επιστροφής… κι η αξίνα δίπλα δηλώνει πάλι το εγγύτατο αποκοπής που είναι η απόφαση του Θεού εναντίον των αυτοδικαιούμενων και αμετανοήτων αμαρτωλών αποσπώμενοι από δω και από τη μέλλουσα ζωή παραπέμπονται στη σκοτεινή και άσβηστη γέεννα. Τι άλλο μπορεί να μας συνεφέρει φρικτότερο; Αρχή μετανοίας και αποχή κακού και συντριβή καρδιάς αλλά και έργα μετανοίας χρωστάμε…

Πρώτα πρώτα εξομολόγηση αμαρτιών κι έπειτα δικαιοσύνη και ελεημοσύνη και μετριοφροσύνη και αγάπη και αλήθεια ταπεινά… έτσι θα δει καθένας θ. σωτηρία… τι ντροπή που κι εμείς ούτε καν εκείνα που ζητούσε ο πρόδρομος δεν πετύχαμε κι ας βαπτιστήκαμε χριστιανοί αφού διαφέρει τόσο η θ. χάρη από το ύδωρ άλλο τόσο το βάπτισμά του από του Κυρίου μας! Ο ένας βάπτισε για να πιστέψουμε στον ερχόμενο ενώ ο Κύριος μετασκεύασε με τον εαυτό Του το βάπτισμα του Ιωάννη εμφυτεύοντας μυστικώς ο ίδιος την αιώνια πηγή της χάριτος. Έρχεται  ο Χριστός 30 ετών λιτά και ευτελώς ολότελα και αφανώς που μόνο ο βαπτιστής Τον εγνώρισε και αναγνώρισε όπως και ομολόγησε ανοιχτά ου ουκ ειμί ικανός λύσαι τον ιμάντα των υποδημάτων Αυτού δηλαδή το σώμα που ντύθηκε για χάρη μας να διευκρινήσει και Αυτός θα βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω και πυρί! Στην εξουσία Του είμαστε όλοι για να μας δικαιώσει ή να μας καταδικάσει στο άσβηστο πυρ της κολάσεως. Κι αφού άφησε να βαπτιστεί ο Κύριος μετέβαλε το βάπτισμα όπως είπε ο βαπτιστής πνευματική πια κολυμβήθρα παρέχοντας σε μας με τη θ. χάρη Του σε όλους τους αξίους φωτισμό παρέχοντας και λύτρωση ως πηγή θ.χάριτος έτσι πρέπει να γίνει ώστε να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη και καμιά εντολή να μη παραλειφθεί δικαιώνοντας την ανθρώπινη φύση ολότελα εμπιπλώντας την με θ. χάρη και αιώνια ελκύοντας άνωθεν το Πνεύμα της υιοθεσίας. Ας κρατήσουμε ισόβια τη μετάνοια έργω και λόγω και λογισμοίς έχοντας πνεύμα διαπαντός συνετίζον και φροντίζον και παρέχον άνω σωτηρία νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2013

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 31 Δεκέμβριος 2013 21:36  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση