THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου: "Φροντίζετε καλών έργων προΐστασθαι οι πεπιστευκότες τω Θεώ" (Τίτ. 3,8-15)

Αγίων Πατέρων Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου: "Φροντίζετε καλών έργων προΐστασθαι οι πεπιστευκότες τω Θεώ" (Τίτ. 3,8-15)

E-mail Εκτύπωση

Λίγο πιο πάνω μας είπε ο Απόστολος για πράγματα μέλλοντα και άρα άδηλα και αόρατα σε μας και για τούτο εδώ προσθέτει το αξιόπιστο του λόγου του λέγοντάς μας ότι ό,  τι σας είπα είναι και πιστό και βέβαιο από τα προηγούμενα αγαθά που απολαύσαμε γιατί ο Θεός που μας έδωσε τόσα αγαθά πριν είναι που θα μας δώσει και στο μέλλον! Κι αφού μας έδειξε Εκείνος υπερβολική αγαθότητα επειδή μας έσωσε χάριτι ενώ ήμασταν απελπισμένοι για τούτο τώρα Τίτε θέλω να διδάσκεις για αυτά το λαό ώστε να μάθουν οι Χριστιανοί και να είναι ταπεινόφρονες αλλά και να μην κατακρίνουν τους άλλους ως αμαρτωλούς και επιπλέον και να τους ελεούν και να τους ευσπλαχνίζονται ως αδελφούς τους.

Αφού ο Θεός εμάς ευσπλαχνίστηκε με το θείο Του έλεος βεβαιότατα κι εμείς οφείλουμε να ελεήσουμε τον αδελφό μας. Κι επομένως πρέπει να διδάσκει ο Τίτος τους Χριστιανούς να φροντίζουν και να έχουν ένα μόνο πράγμα στη ζωή τους και ακατάπαυστα να εργάζονται πώς να βοηθούν τους αδικούμενους και να προνοούν και να προστατεύουν χήρες και ορφανά και να μην προσμένουν να έρχονται όσοι έχουν ανάγκη σ’ αυτούς και να τους παρακαλούν αλλά μόνοι κι από λόγου τους να μεριμνούν και να φροντίζουν γι’ αυτούς –ουκ αρκεί προς σωτηρίαν η πίστις αγαθών έργων γεγυμνωμένοις…

Και ωφέλιμα και καλά έργα στους ανθρώπους είναι η φροντίδα και προστασία καλών έργων και τα ίδια αυτά τα καλά έργα. Ανώφελα και μάταια πάλι να ξέρεις πως είναι να συζητάς για ζητήματα διάφορα και γενεαλογίες και έριδες και μάχες κι από όλα αυτά να απομακρύνεσαι ως μωρά γιατί οι άπιστοι τότε Ιουδαίοι αυτό έκαναν προβάλλοντας στους Χριστιανούς καταλόγους γενεαλογικούς με τους παλιούς κείνους πατριάρχες και προγόνους τους καυχόμενοι γι’ αυτούς πως τάχα είναι απόγονοί τους γιατί τι ωφελεί σε όποιον αμαρτάνει να έχει πατέρα ή πρόγονο τον Αβραάμ ενώ αντίθετα και βλάβη μεγαλύτερη είναι και καταδίκη αφού δεν ακολούθησε το παράδειγμά του! Δίκαιος ο Αβραάμ και τα έργα του ανάλογα… παρόμοια κι οι ΑΕ έκαναν… παραιτήσου από αυτά και μην αφήνεις τα αναγκαία πνευματικά που και σένα και τους Χριστιανούς ωφελούν και μη ξοδεύεις χρόνο σε ματαιολογίες και φιλονικίες άσκοπες. Για σκέψου καλά μπορείς να σώσεις κάποιον με αυτόν τον τρόπο; Ασφαλώς όχι. Άρα μην μπαίνεις στον κόπο αυτό αφού ούτε χριστιανό θα κάνεις τον άλλο μιλώντας του γι’ αυτά ούτε βέβαια και να τον σώσεις. Μόνον όταν μερικοί κοιτάνε πώς να αντιλέγουν για βλάβη άλλων τότε να τους απαντάμε ανάλογα για να μη χάνουμε αλλιώτικα το χρόνο μας με άσκοπες ομιλίες με ανθρώπους αδιόρθωτους και αγιάτρευτους και άρα ούτε πρέπει να τους μιλούμε αφού δεν ωφελεί…

Μετά από πρώτη και δεύτερη προσπάθεια με αιρετικό να παύουμε και να μην του μιλάμε πια –Τιμθ. 2,2,25 / όσοι πάντως έχουν ελπίδα διορθώσεως μπορούμε και να τους μεταχειριζόμαστε εν πραότητι μήποτε δω αυτοίς ο Θεός μετάνοιαν εις επίγνωσιν αληθείας έχοντας αυτό το ασφαλές κριτήριο: όσοι φανερά είναι αμετανόητοι κι αδιόρθωτοι θέλουν άλλη αντιμετώπιση από όσους είναι αμφίβολοι που πρέπει να τους δοκιμάζουμε και να τους διορθώνουμε ώστε με τη βοήθεια του Θεού αυτοί να κινηθούν από την καρδιά τους και να πειστούν στα λόγια των αποστόλων αλλιώτικα δε γίνεται μόνο από τα λόγια κανενός να πειστούν κι ας είμαστε όλοι και επ’ αυτού ταπεινόφρονες- αφού είναι αιρετικοί και αδιόρθωτοι και αυτοκατάκριτοι κι αναπολόγητοι επειδή δεν θα έχουν να πουν ότι κανείς δεν τους συμβούλεψε και δεν τους νουθέτησε να είναι διδαγμένοι τι είναι η αλήθεια και κι όμως και μια και δυο φορές έγινε τούτο κι άρα ας απέχετε μακριά του οι Χριστιανοί (Μ. Βασίλ: αιρετικόν άνθρωπον αποστρέφεσθαι δει & Τίτ.1,13/γνωστό το χωρίο για τους Κρητικούς πως είναι δόλιοι και ψεύτες και άγριοι σαν τα θηρία κι αδιάντροποι αλλά και γαστρίμαργοι και γι΄ αυτό πρέπει να τους ελέγχεις ως Χριστιανούς απότομα αλλιώτικα δεν ωφελούνται με την πραεία διδασκαλία παρά διαφθείρονται κιόλας και μόνο σφοδρό έλεγχο κι επιπλήξεις καταλαβαίνουν-Τιμθ.2,2,17/με την ΑΓ γίνεται ο άνθρωπος μετέχων καλών έργων και αγαθών αλλά και τέλειος σε κάθε έργο αγαθό και άρτιος άνθρωπος του Θεού κι ειδικά οι ιερωμένοι αλλά και όλοι οι Χριστιανοί αναγκαιότατο να αναγινώσκουν την ΑΓ χωρίς προφάσεις για μέριμνες και φροντίδες οικογενειακές ή υλικές ώστε να θεραπεύετε τα ψυχικά σας τραύματα λέει ο Ι. Χρυσόστ. αλλά κι οι Πατέρες αυτό το παράδειγμα μας έδωσαν: Μ.Βασίλ. & Γρηγ. Θεολόγος 13 χρόνια κάθισαν στην έρημο μελετώντας. Κι οι άρχοντες πάλι οφείλουν να μελετούν όπως έχει ειπωθεί ώστε και να αναγινώσκουν και να γινώσκουν όσα αναγινώσκουν κι όπως εδώ μας καθοδηγεί ο Άγιος Νικόδημος ο  Αγιορείτης πρέπει να γίνεται η ανάγνωση της ΑΓ με την ερμηνεία της). Κι όλα αυτά γράφει ο απόστολος προς τον ποιμενάρχη της Κρήτης για να τον εξετάσει να δει αν καλώς οικονόμησε και φύλαξε όσα του εμπιστεύτηκε και παρέδωσε. Οι απεσταλμένοι μου σε σένα κοίταξε να μην υστερηθούν ώστε κι οι δικοί σου να μάθουν να δίνουν και έτσι να προΐστανται κι αυτοί καλών έργων προνοώντας όσους έχουν χρεία αδερφούς και με χρημάτων δόση και με λόγια και με κάθε τρόπο όχι τόσο για να κερδίσουν οι φτωχοί αλλά για να αποκτήσουν οι διδόντες καρπό και ωφέλεια στην ψυχή τους από αυτή τη φιλανθρωπία και το έλεος που θα δείξουν στους φτωχούς.

Κι ο Κύριός μας που μπορούσε δε ήθελε όμως να τρέφεται θαυματουργικά κι άφηνε κι άλλους να Τον βοηθάνε (!) για να κερδίσουν αυτοί –κι αυτές και έτεραι πολλαί αίτινες διηκόνουν Αυτώ από των υπαρχόντων αυτών- από το μισθό της ελεημοσύνης κι άρα κι εμάς περισσότερο ωφελεί όταν δίνουμε σε φτωχούς παρά στους φτωχούς που παίρνουν ό,  τι τους δίνουμε! Γίνονται μάλιστα αίτιοι οι φτωχοί να λάβουμε και συγχώρηση αμαρτιών και παρρησία στο Θεό ποιήσατε εαυτοίς φίλους εκ του μαμωνά της αδικίας ίνα όταν εκλίπητε δέξωνται υμάς εις τας αιωνίους σκηνάς. Σε χαιρετούν όσοι βρίσκονται μαζί μου και χαιρέτισε εκ μέρους μου κι όλους τους πιστούς Χριστιανούς που μας αγαπούν. Εύχομαι να φυλάγεται ολόκληρη  χάρη και δωρεά του Θεού στον Επίσκοπο και τους Χριστιανούς και να είναι πάντα μαζί τους η θ. φιλανθρωπία ώστε να τους διαφυλάττει η θ. χάρη και να μας φυλάει όλους κατ’ άμφω εν Αγίω Πνεύματι.

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2014

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 09 Ιούλιος 2014 10:23  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση