THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, Κυριακή ΙB΄ Ματθαίου: «Εγώ ειμι ο ελάχιστος των αποστόλων…» (Koρ. 1,15,1-11 )

Αγ. Νικοδήμου του Αγιορείτου, Κυριακή ΙB΄ Ματθαίου: «Εγώ ειμι ο ελάχιστος των αποστόλων…» (Koρ. 1,15,1-11 )

E-mail Εκτύπωση

Εδώ εισέρχεται ο απόστολος στο σημαντικότατο θέμα της αναστάσεως γιατί αποτελεί το κεφάλαιο της ορθόδοξης πίστεώς μας όπως λέει εδώ ο Άγ. Νικόδημος ο Αγιορείτης κι αυτό γιατί αν δεν υπάρχει ανάσταση σωμάτων ούτε κι ο Χριστός αναστήθηκε κι αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός χάνεται και σβήνει ολότελα η χριστιανική ορθόδοξη πίστη μας –λέει εδώ ο Ι. Χρυσόστομος ότι επειδή όλη η ελπίδα των χριστιανών βρίσκεται στην ανάσταση ο αντίχριστος κίνησε πολλούς εναντίον της... Κι επειδή τότε οι Κορίνθιοι χώλαιναν στο δόγμα τούτο κι έπρεπε κάποιος να τους το διορθώσει αγωνιζόμενος να τους πείσει ότι δεν είναι αδύνατη η ανάσταση όπως νόμιζαν εκείνοι κι αρχίζει σοφότατα από δόγματα που ήδη πίστευαν του ευαγγελίου. Δε σας γράφω λέει κανένα δόγμα νέο και ευαγγέλιο αλλά εκείνο που και πριν σας ευαγγελίστηκα αλλά το λησμονήσατε και για τούτο και πάλι σας το υπενθυμίζω… εδώ γνωρίζω σημαίνει υπενθυμίζω… και με το να ονομάσει αδελφούς τους Κορινθίους και ταυτόχρονα τους καταπραΰνει και τους δείχνει πώς γίνονται αδελφοί και γιατί και μ’  αυτό εννοεί από την ένσαρκη οικονομία και παρουσία του Χριστού η οποία κινδυνεύει να μην πιστεύεται όπως και  από το βάπτισμα που είναι τύπος της ταφής και της αναστάσεως του Κυρίου… και το ίδιο ισχύει και για τα μυριάδες αγαθά που απολαύσαμε από τη ένσαρκη οικονομία Του και την ανάστασή Του κι αυτό γιατί ευαγγέλιο αυτό ακριβώς θέλει να πει: χαροποιό μήνυμα αγαθών (Ρωμ.1,1 / Απόστολος αφορισμένος δηλαδή ξεχωρισμένος στην υπηρεσία του ευαγγελίου και προορισμένος: ευαγγέλιο λέγεται και είναι και για τα περασμένα αγαθά που μας χάρισε αλλά και για τα μέλλοντα που μας υπόσχεται και μάλιστα θησαυρούς μυρίων αγαθών!).

Κι αυτό το ευαγγέλιο δεν το ακούσατε μόνο αλλά το παραλάβατε κιόλας δηλαδή και με έργα και θαύματα ώστε να καταπειστείτε επιτέλους Κορίνθιοι χριστιανοί να κρατάτε το ευαγγέλιο αυτό που παραλάβατε ως θησαυρό και παρακαταθήκη –αλλιώτικα της των σωμάτων απιστουμένης αναστάσεως περιττόν του ευαγγελίου το κήρυγμα αφού αν εσείς απιστείτε στην ανάσταση των σωμάτων μάταια κρατάτε και το ευαγγέλιο και μάταια πιστεύετε και στο Χριστό. Κι αν πάλι σαλευόσαστε πότε πότε κι όμως στέκεστε σταθεροί με το ευαγγέλιο αυτό και αυτά τα λέει εδώ ο απόστολος προσποιούμενος άγνοια για το τι κάνουν τώρα ώστε να τους προλάβει να μην μπορούν να αρνηθούν έπειτα το σφάλμα τους κι ας το ήθελαν πολύ… κέρδος τους από το να στέκονται σταθεροί στο ευαγγέλιο είναι η σωτηρία τους!  Κι η ανάσταση γίνεται εφόσον είσαστε χριστιανοί και ξέρετε καλά πως όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού οικοδομείται πάνω στο δόγμα της αναστάσεως κι όποιος απιστεί σε τούτο μάταια λέει ότι πιστεύει… κι εγώ σας το παρέδωσα όπως το παρέλαβα από τον Χριστό το δόγμα της αναστάσεως  κι όπως κι εγώ το κρατώ οφείλετε κι εσείς να το κρατείτε όπως το παραλάβατε εξαρχής: λόγια του Χριστού ότι Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών μας κατά τας γραφάς.

Πέθανε ο Χριστός θάνατο σωματικό –πέθανε όπως είπε μετά 3 ημέρας εγείρομαι και ετάφη μήποτε ελθόντες οι μαθηταί Αυτού νυκτός κλέψωσιν Αυτόν και ανέστη αναντιρρήτως και σαφώς αφού ο τάφος κενός μετά που σφραγίστηκε- κι όχι αμαρτιών αφού ανομίαν ουκ εποίησεν ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι Αυτού αλλά πέθανε μάλιστα για τις αμαρτίες μας κατά τας γραφάς από των ανομιών του λαού Μου ήχθη εις θάνατον και Αυτός ετραυματίσθη δια τας αμαρτίας ημών. Αλλά και τάφηκε που σημαίνει με το σώμα Του που είχε και την Τρίτη ημέρα αναστήθηκε κατά τας γραφάς όπως ο  Ιωνάς εξήλθε σώος από την κοιλία του κήτους –με το ίδιος το σώμα Του και με τα σημάδια ακόμα πάνω του τους τύπους των ήλων- και όπως κι ο Ισαάκ που παραδόθηκε 3 μέρες –από Μ. Παρασκευή 9η ώρα που ξεψύχησε επί Σταυρού έως Κυριακή που αναστήθηκε κι ενώ βρέθηκε και στον Άδη ενδιάμεσα- μετά στη μητέρα του άβλαβος χωρίς να σφαγεί κλπ κλπ. ουκ εγκαταλείψεις την ψυχήν Μου εις  Άδην… Κύριος βούλεται καθαρίσαι αυτόν από της πληγής…υγιασει ημάς μετά δυο ημέρας εν τη ημέρα τη Τρίτη εξαναστησόμεθα και ζησόμεθα ενώπιον αυτού… και στη συνέχεια φανερώθηκε στον Πέτρο ως πρώτο και αξιοπιστότερο όλων κι ας φανερώθηκε πρώτα στην Θεοτόκο και στη Μαρία μετά την ανάσταση γιατί έπρεπε αυτός που πρώτος ομολόγησε το Χριστό και πρώτος να δει την ανάστασή Του και για ένα επιπλέον λόγο για να δείξει ο Κύριος ότι δεν τον απέβαλε μετά την άρνησή του. Έπειτα φανερώθηκε στους 12 κι έπειτα πάλι σε μάρτυρες της αναστάσεώς Του κι άλλους πιστούς άνω των 500 και με την ανάστασή Του και με την ακόλουθη ανάληψη… και μερικοί από αυτούς ακόμα ζουν άλλοι πάλι εκοιμήθησαν γιατί πρόκειται κι αυτοί να αναστηθούν και απλώς κοιμώνται.

Έπειτα φανερώθηκε και στον Ιάκωβο τον αδελφό του Κυρίου επίσκοπο Ιεροσολύμων και στους 70 αποστόλους και τέλος και σε μένα που ομολογώ με πλήρη ταπείνωση πως –λόγω των προτέρων μου αμαρτιών που κι εμείς οφείλουμε να μη λησμονούμε και για να μην ξαναπέσουμε σ’  αυτές και για να κατανυγόμαστε από αυτές όπως κι εδώ ο απόστολος- είμαι ανάξιος και λειψός κι ατελής και απόβλητος του αποστολικού αξιώματος και άλαλος κι αυτό και γιατί ύστερος είδε τον Κύριο από όλους τους άλλους… είμαι πράγματι ελάχιστος των αποστόλων ούτε από τους 12 ούτε από τους 70 και μάλλον δεν είμαι καν άξιος να ονομάζομαι απόστολος γιατί κατεδίωξα την Εκκλησία και έχω πάνω μου την αμαρτία των χριστιανικών διωγμών από την οποία απαλλάχτηκα με το βάπτισμά μου και οφείλω τεράστια χάρη στο Θεό. Άρα εγώ που με τέτοια ελαττώματα είμαι επομένως και πιο αξιόπιστος και δεν κάνω χάρη στον εαυτό μου και απλώς με τη θ. χάρη είμαι ό,  τι είμαι δηλαδή τα ελαττώματα δικά μου και ό, τι κατόρθωσα του Θεού είναι. Με συστολή και ταπείνωση προσθέτει στη συνέχεια ότι ό,  τι έπραξα στη συνέχεια δείχνει ότι δεν πήγε μάταιη η δοθείσα σε μένα θ. χάρη γιατί με περισσότερο κόπο εργάστηκα από τους άλλους που κι αυτό έργο της θ. χάριτος είναι κι όχι δικό μου κατόρθωμα. Και πάντως όσο και να κοπιάσαμε όλοι συμφωνούμε στο κήρυγμα και αρκεί να πιστέψει κανείς σ’  αυτήν την αλήθεια… και δε λαλούμε κρυφά και περιορισμένα αλλά φανερά και με παρρησία σε όλους και τώρα και πριν και σε όλα αυτά πιστέψατε…

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2014

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

 

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση