THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Ανακοινώσεις - Επίκαιρα Διδασκαλία με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

Διδασκαλία με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά

E-mail Εκτύπωση

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου επιμορφωτικών συναντήσεών μας, που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Κρήτης, με θέμα «Διδασκαλία με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Γυμνασίου και Λυκείου», επικοινωνώ μαζί σας για να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες σκέψεις, με βάση τις προτάσεις και παρατηρήσεις που κατατέθηκαν στις συναντήσεις αυτές.

  1. Καταρχάς, επισημαίνω ότι έχουν έλθει στα Σχολεία, εκτός από τα Προγράμματα Σπουδών, οι Οδηγίες εφαρμογής και οι αναλυτικές Διδακτικές Οδηγίες για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στις οποίες περιλαμβάνονται τα θέματα που θα διδαχθούν στα ΕΠΑΛ, τα Εσπερινά και τα Μουσικά-Καλλιτεχνικά Σχολεία. Στα έγγραφα αυτά θα βρείτε, επίσης, χρήσιμες πληροφορίες για την αξιολόγηση του μαθητή. Μπορείτε να βρείτε τους Οδηγούς Εκπαιδευτικού Γυμνασίου και Λυκείου και το προτεινόμενο διδακτικό και πληροφοριακό υλικό στον ιστότοπο του Ι.Ε.Π.
  2. Λόγω της εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών, η οποία είναι υποχρεωτική, τα παλιά σχολικά βιβλία των Θρησκευτικών, τα οποία έχουν διανεμηθεί στους μαθητές, χρησιμοποιούνται από τον διδάσκοντα κατά την κρίση του, ως διδακτικό και βοηθητικό υλικό, σύμφωνα με τις Οδηγίες εφαρμογής, «αποκλειστικά στην περίπτωση που τα θέματα των νέων Προγραμμάτων Σπουδών σχετίζονται με τα περιεχόμενά τους».
  3. Όπως συζητήσαμε στις συναντήσεις μας, θεωρώ απαραίτητη την καθοδήγηση των παιδιών ώστε σε όλες τις τάξεις να τηρούν ένα στοιχειώδες «ημερολόγιο μάθησης», το οποίο κατά την κρίση σας και με ελεύθερη επιλογή από τους μαθητές, μπορεί να έχει τη μορφή τετραδίου ή/και ενός μικρού ντοσιέ ή φακέλου. Σε κάθε μάθημα, τα παιδιά είναι καλό να  συγκεντρώνουν στοιχειώδεις πληροφορίες για όσα έμαθαν και τις διαδικασίες του μαθήματος, καθώς επίσης για τις τυχόν εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν. Στον φάκελό τους μπορούν να φυλάσσουν, επίσης, πληροφοριακό υλικό ή φύλλα εργασίας που τυχόν δίνει ο/η εκπαιδευτικός, ατομικές ή ομαδικές εργασίες, κείμενα αυτοαξιολόγησης κ.ά. Ειδικά στο Γυμνάσιο, πρέπει να δίνεται χρόνος καθώς και η αναγκαία καθοδήγηση για την τήρηση του τετραδίου. Οι μαθητές μπορούν να ακολουθούν μια σταθερή πολιτική ως προς τις βασικές πληροφορίες που αφορούν σε κάθε μάθημα. Π.χ., να σημειώνουν με τη σειρά:  «Τι έμαθα», «τι θα μελετήσω/προετοιμάσω» (εάν είναι αναγκαίο), «σε τι θα αξιολογηθώ» (όπου είναι αναγκαίο) κ.ο.κ. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα στοιχεία που ενδέχεται να αξιολογηθούν στις γραπτές εξετάσεις, για τα οποία πρέπει να ενημερώνονται και να τα σημειώνουν. Υπενθυμίζω ότι στο Λύκειο η αξιολογητέα μάθηση περιγράφεται στη δεύτερη στήλη του Προγράμματος Σπουδών σε κάθε Διδακτική Ενότητα. Η επιμέλεια στην τήρηση του τετραδίου και η εκτέλεση των εργασιών που ανατίθενται είναι, εκτός των άλλων, ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης του μαθητή.
  4. Τα νέα Προγράμματα Σπουδών δίνουν έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνικών διδασκαλίας, διερευνητικής και βιωματικής μορφής. Όταν εντάσσουμε στη διδασκαλία μια νέα διδακτική τεχνική, χρειάζεται να εξηγούμε στα παιδιά τον στόχο κάθε δραστηριότητας και με πληρότητα τα βήματα και τις διαδικασίες. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν σε κάθε βήμα «τι κάνουν». Λόγω του ότι θα χρειαστεί να δουλέψουν συχνά σε ομάδες, συστήνω να προετοιμάσουμε από την αρχή την τάξη μας, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν πώς θα οργανωθούν όταν χρειαστεί να καθίσουν σε ομάδες. Ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών σε ένα τμήμα, μπορούμε να οργανώσουμε ομάδες μικτής ικανότητας, με αντικειμενικά κριτήρια, με 4-6 μαθητές σε καθεμιά.
  5. Θα μου επιτρέψετε να σημειώσω δυο σκέψεις για το «πρόβλημα» των φωτοτυπιών, το οποίο συζητήσαμε και στις επιμορφωτικές συναντήσεις μας. Το Πρόγραμμα Σπουδών ορίζει τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα και όχι κάποιες σελίδες «διδακτέας ύλης». Τα διδακτικά θέματα δεν αφορούν σε κείμενα που χρειάζεται να αποστηθίσει ο μαθητής αλλά σε μαθησιακές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες τα προσεγγίζει και μάλιστα στην τάξη. Τα ίδια ισχύουν για το προτεινόμενο διδακτικό υλικό που είναι σε ψηφιακή μορφή και το οποίο προορίζεται κυρίως για διερεύνηση, ενώ κατά ένα μέρος στοχεύει στην πληροφόρηση του εκπαιδευτικού. Αναμφισβήτητα, τα φύλλα εργασίας βοηθούν κατά τη διδασκαλία, όμως, σύμφωνα με το όνομά τους, είναι «φύλλα εργασίας» και δεν περιέχουν κάποια «ύλη» σε αντικατάσταση του βιβλίου. Εάν γίνουν κατανοητά όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη χρήση του φακέλου/τετραδίου του μαθητή, ο αριθμός των αναγκαίων φωτοτυπιών -κατά την επιλογή του διδάσκοντα- δεν θα είναι μεγαλύτερος από ό,τι στο παρελθόν. Μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια: Όταν οι μαθητές εργάζονται με φύλλα εργασίας σε ομάδες, τότε τους δίνουμε τόσα φύλλα όσα και οι ομάδες και όχι ένα σε κάθε μαθητή, επειδή ο στόχος αυτής της μορφής εργασίας είναι να δουλέψουν από κοινού στην ομάδα τους και όχι ο καθένας μόνος του.
  6. Στην ιστοσελίδα μου έχω αναρτήσει περιληπτικές σημειώσεις (http://theologoi-kritis.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=978:2016-10-09-17-50-05&catid=37:2008-12-21-13-17-35&Itemid=75), όπου παρουσιάζονται με συντομία οι σπουδαιότερες τεχνικές διδασκαλίας, οι οποίες περιγράφονται αναλυτικότερα στον Οδηγό Εκπαιδευτικού στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου (σελ. 109 κ.ε.).  Επίσης, υπάρχει μια δειγματική φόρμα σχεδιασμού της διδασκαλίας, την οποία ζήτησαν αρκετοί συνάδελφοι, για την οργάνωση του φακέλου τους (http://theologoi-kritis.sch.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=977:2016-10-09-17-43-36&catid=37:2008-12-21-13-17-35&Itemid=75). Παρόμοια υποδείγματα μπορείτε να βρείτε τόσο στον Οδηγού Εκπαιδευτικού του Γυμνασίου, όσο και του Λυκείου.
  7. Ήδη καταβάλλονται προσπάθειες για το ξεκίνημα κοινοτήτων συνεργασίας μάθησης και πρακτικής, από όσους συναδέλφους επιθυμούν, σε διάφορες πόλεις. Για τα θέματα αυτά θα έχετε περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα και κυρίως στο πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος του Ι.Ε.Π., το οποίο, όπως έχει ανακοινωθεί, αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2016.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου για κάθε αναγκαία διευκρίνιση.

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Ο Σχολ. Σύμβουλος Θεολόγων

Γεώργιος Στριλιγκάς

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 09 Οκτώβριος 2016 20:09  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση