Διδακτικές Οδηγίες για τη διδασκαλία με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά Δημοτικού-Γυμνασίου και Λυκείου

theologoi-kritis.sch.gr
Εκτύπωση

Δημοσιεύτηκαν και απεστάλησαν στα σχολεία αναλυτικές Διδακτικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο (Ημερήσιο, Εσπερινό, Μουσικό, Καλλιτεχνικό) και οι Διδακτικές Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών στο Λύκειο (Ημερήσιο, Εσπερινό, Μουσικό-Καλλιτεχνικό, ΕΠΑΛ, Εσπερινό ΕΠΑΛ), σύμφωνα με τα νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά. Επίσης, οι γενικές οδηγίες για την εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Δείτε τις γενικές Οδηγίες εφαρμογής

Δείτε διευκρίνηση γύρω από τις Οδηγίες εφαρμογής

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ:

Δείτε τις Διδακτικές Οδηγίες του Γυμνασίου

Δείτε τις Διδακτικές Οδηγίες του Λυκείου

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 05 Οκτώβριος 2016 21:30