Διδακτικές προσεγγίσεις στη Δ.Ε. 18 της Γ΄ Γυμνασίου

Φούσκης Εμμανουήλ
Εκτύπωση

Στην ενότητα παρουσιάζονται δύο προτάσεις διδασκαλίας, μία ψηφιακή παρουσίαση και ένα φύλλο σημειώσεων, που αναφέρονται στη Δ.Ε. 18 της Γ΄ Γυμνασίου, "Ο ρόλος των Οιμουμενικών Συνόδων στη ζωή της Εκκλησίας". Η πρώτη πρόταση διδασκαλίας είναι δομημένη για ομαδοσυνεργατική μέθοδο ενώ η δεύτερη βασίζεται στο  δασκαλοκεντρικό σχήμα οργάνωσης της τάξης.

Περισσότερα...

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Απρίλιος 2009 15:49