Αξιολόγηση μαθητών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με το Π.Δ. 46/2016

Σχ. Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης
Εκτύπωση

Δείτε τι ισχύει για την αξιολόγηση των μαθητών Γενικών Λυκείων σύμφωνα με το Π.Δ. 46/2016.