Αξιολόγηση μαθητών ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το Π.Δ. 40/2018

Σχ. Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης
Εκτύπωση

Δείτε τι ισχύει για την αξιολόγηση των μαθητών ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το Π.Δ. 40/2018