Αξιολόγηση μαθητών στο Λύκειο (Π.Δ. 46/2016)

Σχ. Σύμβουλος Θεολόγων Κρήτης
Εκτύπωση

Εκδόθηκε νέο ΠΔ για την αξιολόγηση των μαθητών στο Λύκειο (Π.Δ. 46/2016, ΦΕΚ Α΄74/22-04-2016).

Δείτε το Π.Δ. 46/2016