Εγκύκλιοι απαλλαγής από τα Θρησκευτικά

theologoi-kritis.sch.gr
Εκτύπωση

Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών

  1. Εγκύκλιος 91109/Γ2/10-07-08/ΥΠΕΠΘ με θέμα "Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων".
  2. Εγκύκλιος 104071/Γ2/04-08-08/ΥΠΕΠΘ με θέμα "Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων".
  3. Εγκύκλιος 109744/Γ1/26-08-08/ΥΠΕΠΘ με θέμα "Απασχόληση μαθητών".
  4. Έγγραφο 5238/15-09-08 του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτ/θμιας και Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης.
  5. Ανακοινώσεις Τύπου του ΥΠΕΠΘ σχετικά με τις απαλλαγές.
Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 07 Νοέμβριος 2009 12:38