ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Ζ΄ ΩΔΗ (γ΄ μέρος)

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Ζ΄ ΩΔΗ (γ΄ μέρος)

E-mail Εκτύπωση

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Ζ΄ ΩΔΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Ευλογημένος εί ο επί θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου- β

17.Βλέπε αναγνώστη πόση ωφέλεια και κέρδος προξενούν στον άνθρωπο οι συμφορές και θλίψεις γιατί οι Ιουδαίοι έχοντας πρότερ άνεση και ελευθερία δεν ακολούθησαν στις προσταγές του Θεού ούτε και Τον φοβήθηκαν αλλά αφού σκλαβώθηκαν και θλίβηκαν τώρα λένε εδώ διαμέσου των τριών παίδων πως ακολουθούν το Θεό με όλη τους την καρδιά και Τον φοβούνται περισσότερο από το Ναβουχοδονόσορα και την κάμινο και ζητούν το πρόσωπό Του γιατί το πλήθος των συμφορών απάλυνε τη σκληρότητά τους και άλλους αντ’ άλλων έκανε.

Κι επειδή παραπάνω είπε όπισθέν Σου για τούτο τώρα εδώ λέει ζητούμεν τον πρόσωπό Σου και καθώς το όπισθεν δήλωνε παραπάνω την οργή και αποστροφή του Θεού έτσι και το πρόσωπο εδώ δηλώνει την  ευμένεια και επισκοπή και θεία πρόνοια αφού αυτήν απολαμβάνουμε και θα λάβουμε την ελευθερία μας και θα αξιωθούμε και να δούμε το θείον ναό Σου και τις τελετές που τελούνται μέσα του επειδή διαμέσου αυτών φαντάζονταν πως θα  δουν τον αόρατο Θεό και για τούτο επειδή τόση μεταβολή έκανε σε μας η αιχμαλωσία και κατά κάποιο τρόπο χωνευτήκαμε στη θλίψη σαν το χρυσάφι στο πυρ κι αποβάλαμε κάθε σκουριά και μολυσμό ειδωλολατρείας κι αμαρτίας για τούτο μη μας ντροπιάσεις από την προσδοκία μας Κύριε κι επειδή εξακολουθούμε για τούτο και πρόσωπο ανέφερε αλλά γιατί; Γιατί όποιος καλώς εξακολουθεί πίσω από το Θεό υπακούοντας και φυλάσσοντας τις εντολές Του αυτός αξιώνεται και να δει τα έμπροσθέν Του δηλαδή το χαροποιό Του πρόσωπο.

18.&19.Συ Κύριε έχεις έμφυτη την επιείκεια και μακροθυμία και το έλεός Σου είναι πολύ κι άπειρο το οποίο εκχέεις μέσα σε όλα Σου τα κτίσματα κι έχεις και τη δύναμη σύνδρομη με τη θέληση και το μαρτυρούν τα θαύματα που γίνονται από λόγου Σου πάντοτε και για τούτο δείξε και σε μας τους σκλαβωμένους αυτή Σου την επιείκεια και το έλεος και καθώς ελευθέρωσες εμάς παλιά από την αιχμαλωσία των Αιγυπτίων κάνοντας τέτοια θαυμάσια όσα αναφέρουν οι ιερές μας Βίβλοι έτσι και τώρα ελευθερωσέ μας όχι μόνο από την κάμινο αυτή αλλά και από την αιχμαλωσία των Βαβυλωνίων και δια της ελευθερίας αυτής δόσε δόξα και μεγαλοπρέπεια στο όνομά Σου επειδή η ελευθερία μας αυτή θα παρακινήσει όχι μόνο εμάς αλλά και όλους τους άλλους που μέλλουν να δουν την ελευθερία μας να δοξάζουν το παντοδύναμό όνομά Σου και να Το επαινούν αφού φυσικώ τω τρόπω δόξα προξενεί στον Κτίστη η ευεργεσία στα κτίσματα όπως είπε κι ο ψαλμωδός επικαλέσαί Με εν ημέρα θλίψεώς σου και εξελούμαί σε και δοξάσεις Με –μθ΄/49ος – και πάλι εξομολογήσεταί Σοι δηλαδή δοξάσει και ευχαριστήσει Σε ο άνθρωπος όταν αγαθύνεις αυτώ –μη΄/48ος.

20.&21.Αν λοιπόν δείξεις Κύριε σε μας τέτοια Σου φιλανθρωπία και ελευθερώσεις το λαό Σου από την αιχμαλωσία εμείς οι δούλοι Σου θα χαροποιηθούμε και θα λάβουμε παρρησία ενώ οι εχθροί μας Βαβυλώνιοι που τόσα κακά μας έδειξαν θα ντραπούν κι επειδή υπερηφανεύτηκαν κι έγιναν θεομάχοι από την τυραννία που παρά Σου συγχωρήθηκαν να λάβουν εναντίον μας τούτου χάριν όταν εμείς ελευθερωθούμε από τέτοια τους τυραννία θα καταισχυνθούν και το φρόνημά τους το υψηλό θα ταπεινωθεί κι εκ τούτου θα γνωρίσουν πως Εσύ μόνος είσαι Κύριος και Θεός άξιος να υμνείσαι από όλη την κτίση και αυτοί που τώρα προσκυνάνε πολλούς θεούς ύστερα θα γνωρίσουν την ασθένεια των θεών τους και τη δική Σου άμαχη δύναμη θα προσκυνήσουν δουλοπρεπώς επειδή και ελευθερώνεις όσους ελπίζουν σε Σένα από κάθε κίνδυνο.

22.,23.&24.Κι ο θείος Αζαρίας τέτοια προσευχή έκανε μέσα στην κάμινο όταν βρέθηκε ενώ οι υπηρέτες το βασιλέως που έβαλαν τους τρεις παίδες στην κάμινο δεν έπαυαν να δίνουν ύλη και τροφή ευκολόκαυστη στην κάμινο κι ήταν η ύλη αυτή νάφθα είδος δηλαδή ελαίου που δύναται να εξάψει τη φλόγα και γίνεται εκεί κι ομοίως και πίσσα και στουππί και κληματίδες που ναι όλα εξαπτικά πυρός και τόσο πολλά εξήψε η κάμινος ώστε διαχύθηκε και υψώθηκε η φλόγα της έως τεσσαράκοντα εννέα πήχεις και προς τους τρεις αγίους παίδες έστρεψε τα νώτα της αλλά και καταπάνω στους Χαλδαίους που παρακάθησαν τριγύρω στην κάμινο και θεωρούσαν όρμησε σαν άγριο θηρίο και τους κατέκαψε όλους.

Απορεί σε αναστάσιμο τροπάριο της Οκτωήχου κάποιος σοφός ερμηνεύοντας του Ιωάννου Δαμασκηνού πώς γνωρίστηκε η φλόγα πως ήταν τόση; Και λύοντας την απορία αυτή λέει πως η φλόγα όταν γύρισε και κατέκαψε τους Χαλδαίους τότε μετρήθηκε το διάστημα της γης ωσότου έφτασε η φλόγα και επειδή το μέτρο της βρέθηκε τόσο εκ τούτου γνώρισαν πως και το ύψος της φλόγας τόσο μέτρο είχε.

25.,26.&27.Κι οι υπηρέτες λοιπόν του βασιλέως έξωθεν βρισκόμενοι άναβαν περισσότερο την κάμινο αλλά κι ο άγγελος Κυρίου κατέβηκε εκεί ο Μιχαήλ φύλαξ του γένους των Ιουδαίων ή άλλος θεόθεν απεσταλμένος και τίναξε τα κάρβουνα από το μέσο της καμίνου κι αύρα ψυχρή κι αέρα δροσώδη και μετρίως υγρό τους έτρεξε προξενώντας τους στους αγίους μεγάλη ευχαρίστηση και δεν άφησε να τους αγγίξει καθόλου δηλαδή ουδόλως τελείως η φλόγα ούτε να λυπήσει ή όλως ενοχλήσει και το θαυμαστότερο η φωτιά τα ευκολοδιάλυτα ενδύματά τους των αγίων φύλαξε αβλαβή ενώ τα σιδερένια και δυσκολοδιάλυτα δεσμά με τα οποία οι τρισμακάριοι ήταν δεμένοι σα στουππί διέλυσε και για τούτο οι αοίδιμοι λύθηκαν από τα δεσμά και σα θάλαμο νυφικό λογίστηκαν την κάμινο δεν έφησαν μόνο τον Αζαρία να ευλογεί και να δοξάζει τον Κύρο αλλά μια συμφωνία κι οι τρεις τους έκαναν και μια υμνωδία συγκρότησαν ενάντια στη συμφωνία των μουσικών οργάνων της εικόνος του βασιλέως εκείνου και έδειχναν πόσο συμφερότερο στάθηκε σε αυτούς να μην προσκυνήσουν την άψυχη εικόνα από το να την προσκυνήσουν κι έτσι με ένα στόμα και οι τρεις και με μια καρδιά δοξολόγησαν τον Κύριο.

Δεν πρέπει να σμικρύνει κανείς των αγίων τριών παίδων τους αγώνες και τον έπαινο βλέποντας πως ο Θεός έστειλε άγγελο και δρόσισε την κάμινο γιατί πρέπει να ενθυμηθεί τα ανδρεία εκείνα τα λόγια που αποκρίθηκαν πρότερα οι τρισόλβιοι προς το βασιλέα έστι Θεός εν ουρανοίς ώ ημείς λατρεύομεν δυνατός εξελέσθαι ημάς εκ της καμίνου της καιομένης και εκ των χειρών σου βασιλεύ ρύσεται ημάς και εάν μη γνωστόν έστω σοι ω βασιλεύ ότι τοις θεοίς σου ου λατρεύομεν και τη εικόνι τη χρυσή ή έστησας ου πρσκυνούμεν ώστε οι άγιοι τρεις παίδες με τα λόγια αυτά έδειξαν ότι καταφρόνησαν τη φλόγα της καμίνου όχι γιατί στοχάστηκαν πως ο Θεός έμελλε να τους λυτρώσει από αυτή αλλά γιατί προτίμησαν για το Θεό το θάνατο από τη ζωή και ο αγωνοθέτης Θεός τους στεφάνωσε καθώς θέλησε και τους Βαβυλώνιους πάλι τους ντρόπιασε ενώ τους αγίους τρεις παίδες μακάριους κι αοίδιμους απέδειξε και τι έλεγαν ύστερα δοξολογώντας μέσα στην κάμινο τον Κύριο; ας ακούσουμε.

28.&29.Η δοξολογία αυτή των τριών παίδων είναι έργο κι αποτέλεσμα ενός θερμότατου και αχόρταστου έρωτα προς τον Κύριο γιατί ήταν τετρωμένοι από τέτοιο δριμύτατο και ένθεο έρωτα και ζητούσαν ονόματα και λόγια να δύνανται να φανερώσουν του ερωμένου τους Θεού την αξία και τη δόξα αλλά επειδή δεν έβρισκαν τέτοια λόγια συνέθεσαν ύμνο με προθέσεις υπερθετικές και υπεροχής δηλωτικές αφού υπερύμνητο και υπερυψούμενο εις τους αιώνας το Θεό ονομάζουν και το όνομά Του λένε υπερύμνητο και υπερυψούμενο δίνοντας ύλη κι αφορμή να συγγράψουν οι επόμενοι θεολόγοι οι ιεροί περί της αποφατικής θεολογίας και να ονομάζουν το Θεό υπερούσιο και υπέρθεο και υπέρσοφο και υπεράγαθο και άλλα τέτοια και αυτή είναι οικειότερη στο Θεό της καταφατικής θεολογίας καθότι αυτή εδώ εκ των όντων μόνο ονομάζει τον υπερόντα Θεό και Όντα Τον καλεί και σοφό και αγαθό και δυνατό και άλλα τέτοια αφού ουδέν άλλο λένε οι άγιοι αυτοί δια του υπερύμνητος και υπερυψούμενος ειμή πως Συ Κύριε είσαι ανώτερος από κάθε ύμνο και ύψωση και δεν υπάρχει ύμνος κι ύψος και δόξα άξια του ονόματός Σου και γιατί ουδείς δύναται να Σε δοξολογήσει επάξια ούτε άνθρωπος ούτε κι άγγελος.

Καλώς λοιπόν πανταχού Κύριο και Θεό των πατέρων Τον ονομάζουν για να δείξουν τη μεγάλη τους την ταπεινοφροσύνη και πως είναι ανάξιοι να ονομάζεται εξαιρέτως τους Θεός και Κύριος ο κοινός απάντων Θεός και Κύριος και για να δείξουν επίσης πως Θεός είναι ύμνων άξιοςγιατί δεν αθέτησε την υπόσχεσή Του στους προπάτορές τους παρά Εκείνος που τους εξέλεξε ο ίδιος και στους απογόνους τους φάνηκε βοηθός και υπέρμαχος και το όνομα του Θεού είναι όνομα δόξης γιατί αν βασιλεύς και αριστεύς και άρχων και όσα τέτοια είναι ονόματα δόξης πολλώ μάλλον του Θεού επειδή ευθύς που κάποιος ονομάζει Θεό ευθύς η ψυχή του διανίσταται κι από τούτο η καρδιά του θερμαίνεται και από τη χαρά του σκιρτά η ψυχή κι η καρδιά του και ευθύς φαντάζεται δια του ονόματος τούτου τον Δημιουργό και Ποιητή του παντός την πηγή κάθε καλού και αγαθού και τη μόνη αρχική και παντοκρατορική αιτία των πάντων τον άπειρο Ωκεανό πάσης χάριτος και το αναγκαίο κατά την ύπαρξη και αεπιροδύναμο Όν το μυρίους κόσμους δυνάμενο υποστήσαι κι άλλρς τέτοιες ένδοξες και θεοπρεπείς και υψηλές έννοιες και ιδέες και υπολήψεις συλλαμβάνει στο νου του μέσα και αν μόνο το όνομα του Θεού είναι όνομα δόξης πόσω μάλλον η ουσία του Θεού; Η ουσία εκείνη η υπερούσια κι υπερένδοξη και μακαρία και πάση γεννητή φύσει απρόσιτη και αχώρητη και άφραστη και ανεπινόητη;

30.Ναός εδώ στην Ιερουσαλήμ αφού οι τρεις παίδες ενθυμούμενοι το ναό εκείνο κι ακριβείς του νόμου φύλακες εννόμως προσευχήθηκαν λέγοντας πως εμείς αποβλέποντας σε κείνον το ναό όπου η δόξα Σου Κύριε συνήθως φάνηκε προσφέρουμε σε Σένα τον ύμνο τούτο γιατί κι ας κατακάηκε εκείνος από τους Βαβυλώνιους όμως πάλι μετέχει της αγιοσύνης Σου κι άλλως πάλι ναός κι ο ουράνιος και το θεοπρεπές έδαφος της θείας δόξης όπου βρίσκονται οι ουράνιοι άγγελοι λειτουργώντας τη θεία μεγαλειότητα και ακαταπαύστως δοξολογώντας την.

31.Με τα λόγια αυτά φανερώνουν τώρα οι τρεις παίδες το παντεπίσκοπο του Θεού και παντέφορο κι ας κάθεσαι Συ πάνω Κύριε στα Χερουβίμ που ναι εκ της πρώτης ιεραρχίας των μακαρίων αγγέλων και δηλώνουν πλήθος γνώσεως και δόση σοφίας μόνο τούτο από κει εφοράς και βλέπεις όχι μόνο τους ανθρώπους και τα πάντα μέσα στη γη αλλά κι αυτές τις αβύσσους και τα βαθύτατα μέετη της θαλάσσης και των πολλών υδάτων αφού πλήθος υδάτων η άβυσσος δηλώνει και τούτο έμαθαν οι άγιοι από τον Ιώβ στον οποίο λέει ο Θεός ήλθες επί πηγήν θαλάσσης εν ίχνεσι αβύσσου περιεπάτησας; Καθώς Εγώ δηλαδή βρίσκομαι σ’ αυτήν και περπατώ και εδώ εννοεί τις εικόνες των δυο τορευτών Χερουβίμ που υπήρχαν μέσα στα άγια των αγίων του ναού ένα εκ δεξιών κι ένα εξ ευωνύμων του ιλαστηρίου του επάνω της κιβωτού εκ μέσου των οποίων ο Θεός έκανε τις φοβερές Του επιφάνειες στους ιερείς και τους έδινε τους θείους Του χρησμούς και το λόγο τούτο δανείστηκαν λοιπόν οι τρεις παίδες από τον προφητάνακτα ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφάνηθι –οθ΄/79ος .

32.Θρόνος βασιλείας ονομάζεται από τους τρεις παίδες ο πρώτος και αόρατος ουρανός που λέγεται κι εμπύρινος ο ουρανός Μοι θρόνος κι η γη υποπόδιον των ποδών Μου κι ο ίδιος ο Κύριος πάλι λέει Εγώ λέγω υμίν μη ομόσαι όλως μήτε εν τω ουρανώ ότι θρόνος εστι του Θεού και θρόνο Θεού ονομάζουν τον ουρανό όχι γιατί περιγράφεται ή περιορίζεται εκεί ο Θεός αλλά γιατί εκεί ως καθαρότερο και λεπτότερο και φωτεινότερο τόπο δείχνει ο Θεός τις θείες Του τις ενέργειες.

33.Και στερέωμα ο φαινόμενος τούτος ουρανός που βλέπουμε όπου κυκλοδινείται και περιέρχεται ο ήλιος και η σελήνη και οι πλανήτες και όλοι οι απλανείς καλούμενοι αστέρες και τον οποίο δημιούργησε ο Θεός τη δεύτερη ημέρα γενηθήτω λέγοντας στερέωμα εν μέσω ύδατος και ύδατος αφού καθώς εμείς έχουμε το φαινόμενο τούτο στερέωμα σα στέγη και οροφή επειδή είναι από μας ψηλότερα έτσι πάλι κι αυτό έχει στέγη και οροφή τον πρώτο και αόρατο ουρανό γιατί κείνος είναι από το στερέωμα υψηλότερος.

Βλέπε λοιπόν αναγνώστη πρώτα πως σε όλους τους στίχους προσθέτουν οι τρεις παίδες το υπερύμνητος και υπερυψούμενος για να φανερώσουν με αυτό πως κι ας είναι ευλογημένος ο Θεός από όλες Του τις θεοπρεπείς ενέργειες και από όλα Του τα κτίσματα κατά την ουσία όμως και φύση είναι ανώτερος από κάθε ευλογία και ύμνο και βλέπε όμως και δεύτερο γιατί σε όλους τους στίχους προσθέτει το εί για να φανερώσουν πως ο Θεός είναι πανταχού και τα πάντα πληρών και πάσα την κτίση περιέχει και τρίτο πως οι τρείς παίδες λέγοντας ευλογημένος εί σε τούτο και το άλλο με τα αριθμούμενα κτίσματα κατ΄όνομα μεγαλύτερα και τα άλλα πάντα κτίσματα ανωνύμως συμπεριέλαβε ως μικρότερα και σα να λένε ευλογημένος είσαι πανταχού.

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2018

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΗΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 21 Φεβρουάριος 2018 11:12  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση