THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αρθρογραφία Μεγάλο Σάββατο - Πάσχα 2013

Μεγάλο Σάββατο - Πάσχα 2013

E-mail Εκτύπωση

Μπορούσε ο προαιώνιος και απερίληπτος και παντοκράτωρ Λόγος και Υιός παντοδύναμος να μας σώσει από το διάβολο και το θάνατο και χωρίς την ενανθρώπησή Του. Γιατί τα πάντα βαστάζει με το λόγο της δυνάμεώς Του και όλα υπόκεινται στη θεϊκή Του εξουσία  κι όλα τα κατορθώνει και τίποτε δεν είναι έξω από τη δύναμή Του. Η δύναμη του κτίσματος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την εξουσία του κτίστη του και τίποτε ισχυρότερο του Παντοκράτορα! Και αρμοδιότερος τρόπος επομένως για τη φύση μας και την ασθένειά μας και καταλληλότερος για Εκείνον ήταν αυτός ακριβώς με την ενανθρώπησή Του, του Λόγου του Θεού. Κι όπως ο εξαρχής ανθρωποκτόνος κινήθηκε εναντίον μας από φθόνο και μίσος έτσι κι ο αρχηγός της ζωής κινήθηκε από υπερβολική αγάπη και φιλανθρωπία κα αγαθότητα σε μας. Κι έπρεπε να διδαχτούμε να επιδεικνύουμε τη δικαιοσύνη με έργα εδώ ώστε λαμβάνοντας τη δύναμη που μας απαιτείται να τη διατηρούμε σταθερή και στον καιρό της αθανασίας.

 

Έπρεπε ο νικητής να νικηθεί και ο εξευτελιστής να εξευτελιστεί να γίνει ένας άνθρωπος εκτός αμαρτίας, αδύνατο, ουδείς αναμάρτητος ουδ’ αν μία ημέρα η ζωή αυτού… (Ιωβ14,4) ουδείς αναμάρτητος ειμή εις ο Θεός(Μαρκ10,18)…γι’ αυτό ο μόνος αναμάρτητος Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται Υιός ανθρώπου άτρεπτος κατά θεότητα και άμεμπτος κατά ανθρωπότητα ο μόνος που αμαρτίαν ουκ εποίησε και ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι αυτού (Α΄Πέτρ.2,22), ο μόνος που ουκ εν ανομίαις συνελήφθη ουδ’ εν αμαρτίαις εκυήθη αλλ΄ εκ Παρθένου τεχθείς ο μόνος αθώος και ζει βίο αναμάρτητο νικώντας το διάβολο! Κι έτσι νικιέται από τον άνθρωπο ο διάβολος. Όπως η εγκατάλειψη του σώματος από την ψυχή είναι θάνατος έτσι και η εγκατάλειψη της ψυχής από το Θεό και ο χωρισμός της από Αυτόν είναι θάνατός της…και ακόμα χειρότερα στην μέρα της κρίσεως θα καταδικαστεί μαζί με το σώμα εκεί όπου έχει ετοιμαστεί για το διάβολο να κολάζεται! Νεκροί όλοι αυτοί γιατί ενεργοί μένουν στην κακία λόγω της οποίας εγκαταλείφτηκαν δικαίως από το Θεό λόγω απειθείας. Κι έπειτα μας προσέλαβε κοινωνούς της πραγματικής ζωής ο Κύριος λυτρώνοντας τη φύση μας από τη νέκρωση αυτή όπου μας είχε συμπαρασύρει με την κακόβουλη συμβουλή στην απείθεια. Εκείνος όμως έδειξε ευπείθεια κατά το ανθρώπινο βίο Του με έργα.

Κι έπρεπε να απαθανατίσει την ανθρώπινη φύση που πήρε η ύπαρξή Του αλλά και το ανθρώπινο γένος να ποδηγετήσει στη θεία μέθεξη που προξενεί αιώνια ζωή και γι’ αυτό ήταν ωφελιμότατο να εκδηλωθεί αυτή η οικονομία και να προβληθεί η πολιτεία Του προς μίμηση ως υπόδειγμα επανόδου στη Ζωή. Αλλά και δάσκαλός μας γίνεται υποδεικνύοντας με λόγια και το δρόμο της ζωής επιβεβαιώνοντας το λόγο της διδασκαλίας με μεγάλα θαύματα. Εάν δεν ενανθρωπούσε θα φαίνονταν η αμαρτία εκ φύσεως στο άνθρωπο γιατί κανείς ανά τους αιώνες αναμάρτητος. Και κατηγορεί κανείς τότε το Θεό εύλογα ότι ούτε ο ίδιος αγαθός ούτε αγαθά πράττει και δημιουργεί παρά είναι άδικος κριτής και του ανθρώπου που μόνος του δίκαια καταδικάστηκε. Μας δείχνει όμως ο Θεός αναλαμβάνοντας τη φύση μας ότι τόσο έξω από αμαρτία είναι και καθαρή ώστε να μπορεί να ενωθεί μαζί Του και να μείνει αιώνια έτσι, άρα αγαθός ο Θεός και δίκαιος και ποιητής αγαθών και έφορος δίκαιης δίκης. Έπεσε ο σατανάς γιατί το κακό δεν είναι φυσικό παρά το αγαθό και ο κτίστης του και άρα δημιουργός του κακού ο σατανάς. Έτσι πέσαμε κι εμείς με τον Αδάμ και όλοι ρέπουμε εκεί. Γι’ αυτό αναφάνηκε ο νέος Αδάμ ο Χριστός που αμαρτίαν ουκ εποίησε ουδέ ευρέθη δόλος εν τω στόματι Αυτού –εν όχι εκ, δηλαδή ούτε κακό λογισμό καν δεν έκανε- αναμάρτητος και ολοκάθαρος εγκαινιάζοντας αυτή την καθαρότητα στη φύση μας. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου αποστάλθηκε ο Πρόδρομος φωνή βοώντος εν τη ερήμω, ετοιμάσαι οδόν Κυρίου.

Κι έρχεται επιτέλους ο Χριστός! Κι όπως δι’ ενός του Αδάμ διέβη η ενοχή του θανάτου δι’ Ενός του θεανθρώπου Λόγου διαβαίνει σε όλους μας επειδή αναγεννιόμαστε με το Άγιο Βάπτισμα η χάρη της αιώνιας ουράνιας ζωής. Ανοίγουν οι ουρανοί για μας εν ημέρα κρίσεως εάν υπάκουοι είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι εντωμεταξύ για να συγκληρονομήσουμε Χριστό, άφθαρτη ζωή και αθανασία, αχώριστοι μαζί Του απολαμβάνοντας από τη δόξα Του. Ανοικτός ο ουρανός για να κατέβει το Άγιο Πνεύμα σε μας και να παραμείνει μέσα μας αφού με τη πάνσοφη φιλανθρωπία Του μετέτρεψε τα ολισθήματά μας στο καλό! Αν δεν κατέβαινε στη γη δε θα ανεβαίναμε στο ουρανό. Αν δεν είχαμε την Ανάσταση και Ανάληψη δε θα γνωρίζαμε την υπερβολική Του αγάπη. Αν δεν υπέφερε για μας δε θα μέναμε τώρα υψηλοί χωρίς να προσφέρουμε τίποτε αλλά ταπεινά βλέποντας το μέγεθος της επαγγελίας και ευεργεσίας γινόμαστε ακόμα ταπεινότεροι και από εδώ η σωτηρία μας!!!

Έγινε άνθρωπος για να μας δείξει πόσο ψηλά μας ανεβάζει, να μην υπερηφανευόμαστε ότι παλαίψαμε μόνοι μας και νικήσαμε. Για να διαλύσει δεσμά αμαρτίας. Για να καθαρίσει μολυσμό σαρκός. Για να μας δείξει την αγάπη Του. Για να μας γίνει υπόδειγμα ταπεινώσεως και φάρμακο θεραπευτικό υπερηφανείας. Για να μας δείξει πόσο αγαθή πλάστηκε η φύση μας από το Θεό. Για να γίνει αρχηγός Αναστάσεως και αιώνιας ζωής λύνοντας απόγνωση και μεταβάλλοντας ανθρώπους σε υιούς Θεού και κοινωνούς αθανασίας μεταλαβών θνητότητα υιός ανθρώπου. Για να μας δείξει πως πλαστήκαμε κατεικόνα Θεού πάνω από τα κτίσματα όλα συγγενείς Θεού που μπορούμε να ενωθούμε μαζί Του, καθομοίωση! Ούτε τα άυλα όντα να περηφανεύονται ως άυλα αφού τιμήθηκε τόσο πολύ η σάρκα και μάλιστα θνητή.

Εάν δεν σαρκώνονταν δε θα δεικνύονταν αληθινός Υιός ο Υιός και Πατήρ ο Πατήρ αλλά θα ήταν κάποια ενέργεια στα κτίσματα θεωρούμενη μέσα εκεί. Αλλά τώρα φανέρωσε τον Εαυτό Του και την οικονομία Του όσο μπορούμε και ότι ο Ύψιστος Πατήρ είναι όντως Πατήρ και μας υπέδειξε ότι εάν θέλουμε και οι πριν και οι μετά να επανέλθουμε κοντά Του είναι εφικτό με διδασκαλία κα πολιτεία, σοφία και γνώση αληθινά θεία. Αλλά πάλι έπρεπε οι υπάκοοι να ελευθερωθούν από το διάβολο. Αφού δοκιμάσαμε θεία οργή τέκνα οργής και δίκαιης εγκατάλειψής μας από το Θεό και το καλό χρειαζόμασταν τη Σταυρική Του θυσία για μας και Ανάσταση χάρη αλλά και εξασφαλισμένη για όλους και Ανάληψη εις ουρανούς και ατελεύτητη μαζί Του πολιτεία! Γιατί ο Χριστός ήρθε για όλους, πριν, τώρα και επόμενους! Κηρύχτηκε κι στον Άδη το Ευαγγέλιο τι μεγάλη οικονομία και απελευθερώθηκαν από τους δαίμονες οι νεκροί όσοι έπρεπε και ήθελαν.  Εξασφαλίστηκε ο αγιασμός και οι επαγγελίες των μελλόντων αγαθών και γι΄ αυτό έπρεπε να κατέβει στον Άδη.

Έπρεπε να εξαπατηθεί ο απατεώνας: τέτοιος αρχιερέας μας ταίριαζε! Όσιος, άκακος, αμίαντος, αναμάρτητος, υψηλότερος ουρανών γενόμενος. Στη σάρκα αυτή αγγίστρεψε με δόλωμα θεόσοφο τον αρχέκακο όφι με το Σταυρό Του και ελευθέρωσε όλο το τυραννούμενο γένος των ανθρώπων. Ελευθερωθήκαμε, δικαιωθήκαμε, φωτιστήκαμε, πλουτίσαμε με τα θεία χαρίσματα! Με την υπακοή Του.

ΠΗΓΗ: ΔΡΑΜ 2013

ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 03 Μάιος 2013 12:08  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση