ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΚΡΗΤΗΣ - THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αξιολόγηση Νομοθετικό Πλαίσιο Γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Θρησκευτικά (2014)

Γραπτές εξετάσεις περιόδου Μαΐου-Ιουνίου στα Θρησκευτικά (2014)

E-mail Εκτύπωση

Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, σημειώνω ορισμένες βασικές υπενθυμίσεις ως προς την προετοιμασία και την υλοποίηση των προαγωγικών και των απολυτήριων εξετάσεων.

Α. Για τις εξετάσεις στο Γυμνάσιο ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 409/1994. Επιπλέον, λαμβάνουμε υπόψη τις οδηγίες του Δ.Ε.Π.Π.Σ. και τις Διδακτικές Οδηγίες του τ. Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με βάση τις οποίες καλό είναι να χρησιμοποιήσουμε μερικές ερωτήσεις αντικειμενικού (κλειστού) τύπου, όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενών κλπ. Θέματα αυτής της μορφής μπορούμε να βάλουμε το πολύ τρία, επειδή δεν πρέπει να ξεπερνούν το 50% των θεμάτων που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής. Για τα πιλοτικά Σχολεία, που εφαρμόζουν το νέο Πρόγραμμα Σπουδών, ισχύει το Π.Δ. 47/2012 και η Υπουργική Απόφαση 124060/Γ2/6-9-2013 η οποία αφορά στο φετινό ωρολόγιο πρόγραμμα.

Β. Για τις εξετάσεις στη Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 60/2006, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 12/2009 και το Π.Δ. 68/2014, ενώ για τις αντίστοιχες τάξεις του ΕΠΑΛ. ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 71/2007. Στο Γενικό Λύκειο και στο ΕΠΑΛ τα θέματα ταξινομούνται σε δύο Ομάδες. Στην Α΄ Ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν γνώσεις, που περιλαμβάνονται στην εξεταστέα ύλη, την κατανόηση και γνωστικές δεξιότητες. Στην Ομάδα αυτή χρησιμοποιούμε ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπως σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενών κλπ. Στη Β΄ Ομάδα περιλαμβάνονται δύο θέματα ανάπτυξης, που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική ικανότητα από μέρους των μαθητών. Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις Ομάδες.

Γ. Για τις Εξετάσεις της Α΄ Λυκείου Γενικού Λυκείου και ΕΠΑΛ, φέτος, ισχύει ο Νόμος 4186/2013, σύμφωνα με τον οποίο: «Οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις στην Α΄ τάξη του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ Εσπερινού Λυκείου διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός των μαθημάτων της Ερευνητικής Εργασίας και της Φυσικής Αγωγής, με κοινά θέματα για όλα τα τμήματα του ίδιου σχολείου, που ορίζονται ως εξής: α) κατά ποσοστό 50%, με κλήρωση, από τράπεζα θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας και β) κατά ποσοστό 50%, από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες. Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα» (άρθρο 3, παρ. 3). Υπενθυμίζω ότι το Υπουργείο Παιδείας έχει ορίσει την εξεταστέα ύλη στο μάθημά μας  για το Γενικό Λύκειο (Υπουργική Απόφαση 20895/Γ2/13-2-2014) και το ΕΠΑΛ (35359/Γ2/11-2-2014). Επίσης, για τον τρόπο λειτουργίας της Τράπεζας Θεμάτων (Απόφαση 4703/7-05-2014).  Επιπρόσθετα, το Ι.Ε.Π. έχει αποστείλει αναλυτικές οδηγίες για τα θέματα (βλ. http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/epikera/thriskeytika_trapezathematon.pdf).

Σύμφωνα με τις οδηγίες αυτές, τα θέματα οργανώνονται σε δύο Ομάδες. Ειδικότερα:

Η Α΄ Ομάδα αποτελείται από δύο θέματα που περιλαμβάνουν ερωτήσεις διαφόρων τύπων, μέσω των οποίων ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωσιακού χαρακτήρα δεδομένων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε θέμα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το Θέμα Α1 περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25). Όλα τα θέματα είναι κλειστού τύπου και η αξιολόγησή τους είναι αντικειμενική. Οι ερωτήσεις αυτές μπορεί να είναι του τύπου πολλαπλής επιλογής, ορθής ταξινόμησης/κατάταξης στοιχείων, αντιστοίχισης ή συμπλήρωσης κενού, του τύπου διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό-λάθος» κλπ. Το θέμα αυτό θα εξαχθεί από την Τράπεζα Θεμάτων.

Το Θέμα Α2 περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκoσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκατρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες. Το θέμα αυτό θα δοθεί από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό.

Η Β΄ Ομάδα περιλαμβάνει δύο (02) ερωτήσεις κριτικής επεξεργασίας και ανάπτυξης,

Το Θέμα Β1 περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Το θέμα αυτό θα εξαχθεί από την Τράπεζα Θεμάτων.

Το Θέμα Β2 περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Το θέμα αυτό θα δοθεί από τον διδάσκοντα εκπαιδευτικό. Αναλυτικότερες οδηγίες και υποδείγματα όλων των θεμάτων θα βρείτε στον σύνδεσμο: http://theologoi-kritis.sch.gr/docs/epikera/thriskeytika_trapezathematon.pdf.

Για την προετοιμασία και την υλοποίηση των εξετάσεων, ως προς τα ζητήματα που αφορούν τον διδάσκοντα, επισημαίνω τα παρακάτω:

  1. Είναι ανάγκη να ενημερωθούμε από τα προαναφερθέντα έγγραφα για τον τρόπο διεξαγωγής των εξετάσεων και τη μορφή των θεμάτων.
  2. Όταν η Τράπεζα Θεμάτων θα είναι προσβάσιμη, όπως έχει αναγγελθεί, προφανώς θα μπορείτε να δείτε δειγματικά θέματα. Εάν έχετε οποιαδήποτε παρατήρηση ως προς τα θέματα αυτά, εάν θέλετε, μπορείτε να μου στείλετε ηλεκτρονικά αυτές τις παρατηρήσεις ώστε, εάν είναι αναγκαίο, να τις διαβιβάσω έγκαιρα στο Ι.Ε.Π.
  3. Όπως ορίζεται στο θεσμικό πλαίσιο, δεν αναμένονται ουσιώδεις διαφορές στη μορφή των θεμάτων σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Παρ’ όλα αυτά, να εξηγήσουμε στους μαθητές τη μορφή της εξέτασης, με όρους παιδαγωγικούς και κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα, και να τους προετοιμάσουμε με οδηγίες και παραδείγματα για την αντιμετώπιση των θεμάτων. Προφανώς, θα είναι ολέθριο παιδαγωγικό λάθος και πρέπει να αποκλειστεί απολύτως να επιδιωχθεί ταχύρρυθμη  προετοιμασία των παιδιών στις απαντήσεις όλων ή μεγάλου μέρους των θεμάτων της Τράπεζας. Είναι ανέφικτο, αντιπαιδαγωγικό και τελικά περιττό.
  4. Οι εξετάσεις είναι ενδοσχολικές, διεξάγονται με ευθύνη του σχολείου και του διδάσκοντα. Αυτό σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός διαχειρίζεται τη διαδικασία των εξετάσεων όπως κάθε άλλη φορά (τυχόν διευκρινίσεις προς τους μαθητές, προφορικές εξετάσεις όπου προβλέπονται, διόρθωση διαγωνίσματος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, κλπ.).
  5. Για την άρτια οργάνωση του διαγωνίσματος σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο και τις υφιστάμενες παιδαγωγικές αρχές, ο εκπαιδευτικός, εκτός από τα κανονικά θέματα που οφείλει να  προετοιμάσει, καλό είναι να έχει έτοιμα και εναλλακτικά θέματα Α2 και Β2, ώστε εάν ένα θέμα το οποίο θα δοθεί από την Τράπεζα Θεμάτων είναι περίπου ίδιο με αυτό που έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός (ιδιαιτέρως στη Β΄ Ομάδα) να αξιοποιήσει την αρτιότερη εναλλακτική πρόταση, στο τμήμα των θεμάτων που τον αφορά. Για όλα αυτά τα ζητήματα, καθώς επίσης για την ανάγκη τυχόν διευκρινίσεων προς τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός την ημέρα της εξέτασης θα πρέπει να δει προσεκτικά τα δύο θέματα που θα εξαχθούν από την Τράπεζα Θεμάτων. Ως προς τα διαδικαστικά ζητήματα, θα συνεργάζεστε με τους Διευθυντές των σχολείων, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες (βλ. και Απόφαση ΥΠΑΙΘ 4703/7-5-2014).
  6. Θα είμαι στη διάθεσή σας, πριν, κατά και μετά τις εξετάσεις, για κάθε ανάγκη που τυχόν προκύψει και για διευκρινίσεις σχετικά με τα παραπάνω. Παρομοίως, για τις περιπτώσεις των σχολείων που αιτιολογημένα δεν έχει ολοκληρωθεί η εξεταστέα ύλη. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση

Ο Σχολικός Σύμβουλος Θεολόγων

Γεώργιος Στριλιγκάς

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 08 Ιούνιος 2014 23:59  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση