THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Αρχική Αξιολόγηση Ζητήματα Αξιολόγησης Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου στα Θρησκευτικά

Οδηγίες για τις εξετάσεις Μαΐου-Ιουνίου στα Θρησκευτικά

E-mail Εκτύπωση

Προχωρώντας προς την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους, δημοσιεύουμε ορισμένες βασικές επισημάνσεις για την προετοιμασία και την υλοποίηση των εξετάσεων στα Θρησκευτικά.

Α. Για τις εξετάσεις στο Γυμνάσιο: Ισχύουν όσα ορίζονται στο Π.Δ. 409/1994, δηλ. ορίζονται 9 σύντομες ερωτήσεις από τις οποίες οι μαθητές επιλέγουν και απαντούν στις 6. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΔΕΠΠΣ και τις Διδακτικές Οδηγίες του μαθήματος, είναι καλό να χρησιμοποιήσουμε μερικές ερωτήσεις αντικειμενικού (κλειστού) τύπου, όπως πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστού-λάθους, συμπλήρωσης κενών κλπ. Θέματα αυτής της μορφής μπορούμε να βάλουμε το πολύ τρία, επειδή δεν πρέπει να ξεπερνούν το 50% των θεμάτων που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής.

Β. Για τις εξετάσεις στην Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου: Το ΥΠΟΠΑΙΘ έχει αποστείλει στα σχολεία την εγκύκλιο 40132/Δ2/11-03-2015. Σύμφωνα με αυτήν:

«Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου δεν μπορεί να είναι λιγότερη από το μισό και περισσότερη από τα 2/3 της διδακτέας. Η επιλογή και ο ακριβής προσδιορισμός της για κάθε μάθημα γίνεται με εισήγηση των διδασκόντων και με την έγκριση του Διευθυντή του Λυκείου και γνωστοποιείται στους μαθητές πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων». Επιπλέον:

« Επισημαίνεται ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 η διδακτέα ύλη:

  • για την Α΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και τις Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 156357/Γ2/30-09-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2660) και την με αρ. πρωτ. 171868/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2987) και
  • για τη Β΄ τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου έχει καθοριστεί με την αρ. πρωτ. 171867/Γ2/22-10-2014 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2937).

Για τη διατύπωση των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων ισχύουν το Π.Δ.68/2014 (Α΄ 110) και η με αρ. πρωτ. 190878/Δ2/25-11-2014 εγκύκλιος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ».

Το Π.Δ. 68/2014, σχετικά με τη διατύπωση των θεμάτων στα Θρησκευτικά, αναφέρει:

«1. Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα Θρησκευτικά στην Α΄ τάξη Ημερήσιου και Α΄ και Β΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5×5=25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύ­ντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δεκα­τρείς (13) μονάδες και η δεύτερη με δώδεκα (12) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθ­μολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. ……………

2. Στις Β΄ και Γ΄ τάξεις Ημερησίου και Γ΄ και Δ΄ τάξεις Εσπερινού Γενικού Λυκείου τα Θρησκευτικά εξετάζονται με ερωτήσεις, οι οποίες ταξινομούνται σε δύο ομάδες:

α) Στην πρώτη ομάδα περιλαμβάνονται ερωτήσεις που ελέγχουν την κατοχή των γνώσεων που περιλαμ­βάνονται στην εξεταστέα ύλη και την κατανόησή τους.

β) Στη δεύτερη ομάδα περιλαμβάνονται δύο ερω­τήσεις που απαιτούν συνδυασμό γνώσεων και κριτική ικανότητα από μέρους των μαθητών.

Η βαθμολογία κατανέμεται κατά 50% σε καθεμία από τις ομάδες αυτές. Η κατανομή της βαθμολογίας στις ερωτήσεις κάθε ομάδας, μπορεί να διαφοροποιείται ανάλογα με το βαθμό δυσκολίας σε καθεμία από αυτές, η οποία καθορίζεται κατά τη διατύπωση των θεμάτων και ανακοινώνεται στους μαθητές γραπτώς».

Η εγκύκλιος 190878/Δ2/25-11-2014 αναφέρει:

«Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» της Β΄ τάξης του Ημερησίου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5Χ5=25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες».

Γ. Για τις εξετάσεις της Α΄ και Β΄ Λυκείου ΕΠΑΛ: Το ΥΠΟΠΑΙΘ έχει αποστείλει στα σχολεία την εγκύκλιο 66645/Δ4/29-04-2015. Σύμφωνα με αυτήν:

«Η γραπτή προαγωγική εξέταση στα «Θρησκευτικά» της Β΄ τάξης Ημερησίου και Β΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. περιλαμβάνει δύο ομάδες θεμάτων:

α) Η πρώτη ομάδα αποτελείται από δύο θέματα με ερωτήσεις διαφόρων τύπων, με τις οποίες ελέγχεται τόσο η κατοχή των αναγκαίων γνωστικών στοιχείων όσο και η κατανόησή τους. Κάθε ένα από τα δύο θέματα περιέχει ερωτήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει πέντε (5) ερωτήσεις αντικειμενικού τύπου και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες (5Χ5=25).

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει δύο (2) ερωτήσεις σύντομης απάντησης και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες. Η πρώτη ερώτηση βαθμολογείται με δέκα (10) μονάδες και η δεύτερη με δεκαπέντε (15) μονάδες.

β) Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει δύο θέματα με αντίστοιχες ερωτήσεις ευρύτερης ανάπτυξης, με τις οποίες ελέγχεται η ικανότητα συνθετικής και κριτικής ανάλυσης αλλά και διασύνδεσης γνώσεων, γεγονότων και διαδικασιών που απέκτησαν οι μαθητές.

Το πρώτο θέμα περιλαμβάνει μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Το δεύτερο θέμα περιλαμβάνει επίσης μία (1) ερώτηση και βαθμολογείται με είκοσι πέντε (25) μονάδες.

Τα θέματα της Α΄ και Β΄ Ομάδας ορίζονται από τον διδάσκοντα».

Δ. Υπενθυμίζω ότι η διδακτέα ύλη για την Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ έχει οριστεί με την απόφαση 166677/Γ2/15-10-14 (ΦΕΚ Β΄2863/23-10-2014).

Ε. Για τις εξετάσεις στη Γ΄ Λυκείου, μέχρι σήμερα, ισχύει το Π.Δ. 60/2006 με τις αναθεωρήσεις του. Η διδακτέα ύλη της Γ΄ έχει οριστεί με την εγκύκλιο 147341/Γ2/16-09-2014, από την οποία θα οριστεί η εξεταστέα.

Παρακαλώ όλους για διεξοδική ενημέρωση από τα αναφερθέντα έγγραφα και την πιστή εφαρμογή τους, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων. Τα σχετικά έγγραφα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας http://theologoi-kritis.sch.gr. Υποδείγματα θεμάτων καθώς και οδηγίες για τη σύνταξη τους μπορείτε να βρείτε στην Τράπεζα θεμάτων του ΙΕΠ (στη διεύθυνση: http://exams-repo.cti.gr) η οποία λειτουργεί πλέον μόνο συμβουλευτικά. Είμαι στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις.

Τέλος, υπενθυμίζω ότι η αξιολογική διαδικασία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέρος της μαθησιακής διεργασίας και επιβάλλεται να οργανώνεται με τις παιδαγωγικές αρχές που προβλέπονται  και έχουμε επανειλημμένα τονίσει στις συναντήσεις μας.

Εύχομαι από καρδιάς καλή δύναμη στο έργο σας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και εκτίμηση

Ο Σχολικός Σύμβουλος

Στριλιγκάς Γεώργιος

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 30 Απρίλιος 2015 13:11  

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση