THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

Με αφορμή την έναρξη του σχολικού έτους: Αποφάσεις και νύξεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου για την παιδεία

Το θέμα της παιδείας, εκκλησιαστικής και θύραθεν, δεν περιλαμβανόταν αυτόνομα στον κατάλογο των βασικών θεμάτων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε πρόσφατα στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Παρ’ όλα αυτά, ήταν ένα από τα υποθέματα που συζητήθηκαν και για το οποίο υπάρχουν αρκετές αναφορές  στις αποφάσεις της.

Αμιγείς αναφορές εντοπίζουμε καταρχάς στο κείμενο «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας εν τω συγχρόνω κόσμω», στο πλαίσιο της ευρύτερης ενότητας «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως μαρτυρία αγάπης εν διακονία», όπου αναφέρεται η ειδική ποιμαντική μέριμνα της Εκκλησίας για τη διαπαιδαγώγηση των νέων. Ακολούθως, στο «Μήνυμα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου», όπου η Ορθόδοξος Εκκλησία, δια της Συνόδου, απευθύνεται στους νέους, οι οποίοι αναζητούν «πληρότητα ζωής γεμάτη ελευθερία, δικαιοσύνη, δημιουργία αλλά και αγάπη». Τέλος, στην «Εγκύκλιο της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου» περιλαμβάνεται ξεχωριστή ενότητα (IV) με θέμα «Η κατά Χριστόν παιδεία», ενώ στην ενότητα ΙΙΙ, με θέμα «Η Οικογένεια - εικών της αγάπης του Χριστού προς την Εκκλησίαν», τονίζεται η σημασία που η Εκκλησία δίνει στα παιδιά και τη νεότητα.

Περισσότερα...
 

"Ἀρχή τῆς Ἰνδίκτου"

«Ἴνδικτον ἡμῖν εὐλόγει νέου Χρόνου, Ὦ καί παλαιέ καί δι’ ἀνθρώπους νέε».

Σήμερα, ξεφυλλίζοντας το ημερολόγιο, Ιη Σεπτεμβρίου, πληροφορούμαστε: «Αρχή της Ινδίκτου». Και ευλόγως δημιουργείται η απορία στους πολλούς: τι είναι αυτή η Ίνδικτος, που σηματοδοτεί ημερολογιακά την πορεία της ζωής μας; Σ’ αυτή την απορία θα προσπαθήσει το σημερινό μας κείμενο να δώσει κάποια απάντηση.

Η λέξη Ίνδικτος ή Ινδικτιών, είναι ελληνοποιημένη λατινική λέξη – ορολογία και σημαίνει διάταγμα, διάγγελμα. Indictus, indictio-onis, που σημαίνει διάγγελμα, εξαγγελία, το διάταγμα, που εξέδιδαν οι αυτοκράτορες της Ρώμης με το οποίο καθόριζαν το ύψος του φόρου επί της γεωργικής παραγωγής,  που έπρεπε να πληρώσουν οι υπήκοοι της αυτοκρατορίας στο Ρωμαϊκό κράτος, για τη συντήρηση και διατροφή των στρατιωτών. Το φορολογικό αυτό διάταγμα είχε διάρκεια 15 ετών, όσα δηλαδή ήταν και τα έτη της στρατιωτικής θητείας. Ἐτσι, με την απόλυση των παλαιών στρατιωτών και την κατάταξη των νέων άρχιζε η νέα Ίνδικτος.

Περισσότερα...
 

Βιβλιοπαρουσίαση: Σταύρου Γιαγκάζογλου, Κοινωνία εσχάτων, Δοκίμια εσχατολογικής οντολογίας, Σειρά Ιδιόμελα της Ινδίκτου, εκδ. Ίνδικτος, Αθήνα 2016, σελ. 344. (ISBN 978-960-518-382-0)

Το ζήτημα της ιστορίας και της εσχατολογίας βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής θεολογικής σκέψης του 20ου αιώνα ως μια γόνιμη βάση για την υπέρβαση μιας αφηρημένης μεταφυσικής εκδοχής του χριστιανισμού. Η αποκατάσταση του ιστορικού χαρακτήρα της χριστιανικής θεολογίας και η προβολή μιας θεολογικής θεώρησης της ιστορίας αποτέλεσαν βασικές πτυχές της σύγχρονης θεολογικής προοπτικής. Η ιδέα του γραμμικού χρόνου και της ιστορίας έχει προέλθει από τη βιβλική παράδοση. Ο κόσμος είναι η δημιουργία του Θεού που κτίσθηκε για να οδηγηθεί μέσω του ανθρώπου στην έσχατη τελείωση. Η πορεία του συνιστά μοναδική και ανεπανάληπτη κίνηση, η οποία κατευθύνεται προς ένα τέλος. Τα γεγονότα της ιστορίας δεν είναι ποτέ αντικειμενικά φαινόμενα, αλλά πράγματα που επιζητούν ερμηνεία, γιατί εμπεριέχουν νόημα και συνιστούν έκφραση προσωπικής δράσης και ελευθερίας.

Το βιβλίο αυτό εκκινεί από την αντινομική θεώρηση ότι η Εκκλησία δεν είναι απλώς μια συμβατική κατάσταση της ιστορίας όσο μια κοινότητα που, ενώ ριζώνει στην ιστορία, ζει και πορεύεται με την προσδοκία αλλά και την πρόγευση των εσχάτων της βασιλείας. Προϊόντος του χρόνου, ο εσχατολογικός αυτός ορίζοντας λησμονήθηκε στην πράξη ή και μεταμορφώθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε στις μέρες μας σχεδόν εξαφανίσθηκε ή απλώς αναφέρεται ως τελευταίο κεφάλαιο της χριστιανικής δογματικής.

Περισσότερα...
 

Σκέψεις για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο, τους ετεροδόξους και τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου

Με το παρόν θα επιχειρήσω να καταθέσω τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς μου από κάποια τελικά κείμενα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Αν το πλήρωμα της Εκκλησίας, ιστορικά, επικυρώνει ή ακυρώνει εν τέλει τις αποφάσεις των Συνόδων, ίσως αποτελέσει μια μικρή συμβολή και η τοποθέτηση ενός άσημου θεολόγου από την Κρήτη. Περιττεύει να επισημάνω ότι τα παρακάτω ουδόλως βάλλουν κατά προσώπων ή θεσμών, αντιθέτως στοχεύουν αποκλειστικά στην ωφέλεια της Εκκλησίας και στη σωτηρία εαυτών και αλλήλων.

Τα κείμενα, για τα οποία προτίθεμαι να τοποθετηθώ, Θεού θέλοντος, είναι τα: «Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στον σύγχρονο κόσμο», «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν χριστιανικόν κόσμον» και «Εγκύκλιος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου». Προκαταβολικά εξομολογούμαι ότι τα δύο πρώτα με προβλημάτισαν, ενώ το τρίτο με ανέπαυσε.

Περισσότερα...
 

«Νομοκανονικά», Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, τεύχος 1/ 2016

Με ενδιαφέρουσα θεματολογία επί επικαίρων ζητημάτων που αφορούν σε εξελίξεις στο χώρο της εκκλησιαστικής νομοθεσίας, όπως το θέμα των θρησκευτικών κοινοτήτων και της καύσεως των νεκρών, αλλά και της εκκλησιαστικής ζωής, όπως το θέμα των μικτών γάμων με το οποίο ασχολήθηκε η πρόσφατη (17 – 27 Ιουνίου) Πανορθόδοξη Σύνοδος στη Κρήτη, κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (1/2016) του επιστημονικού περιοδικού (τα) «Νομοκανονικά». Στην ύλη του νέου τεύχους περιέχονται, επίσης, σημαντικές δικαστικές αποφάσεις αφορώσες αφ΄ ενός στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ και αφ΄ ετέρου στις εξ επόψεως Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου ειδικές λειτουργικές σχέσεις που διαμορφώνονται από την εν εξελίξει νομολογία μεταξύ αυτής - της Εκκλησίας, υπό τον  διφυή αυτής χαρακτήρα, ήτοι ως θείου καθιδρύματος αφ΄ ενός και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αφ΄ ετέρου - και των εις αυτήν υπηρετούντων κληρικών.

Τα «Νομοκανονικά» είναι η εξαμηνιαία Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως. Αποτελούν το επιστημονικό όργανο της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές, θεολόγους και σε κάθε ερευνητή επιστήμονα από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορικό, κοινωνιολόγο, κ.λ.π.) που εντρυφεί στο πεδίο των σχέσεων Πολιτείας – Εκκλησίας / θρησκευτικών κοινοτήτων. Εκδίδονται ανελλιπώς από τον Μάιο του 2002 και ήλθαν, σύμφωνα με την πρόθεση του ιδρυτού και Διευθυντού τους, καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη, να καλύψουν την απουσία που είχε από ικανού χρόνου καταστεί ευκρινώς ορατή, μιας περιοδικής εκδόσεως, η οποία να προάγει την επιστήμη στα ζητήματα του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου και ευρύτερα τον δημόσιο διάλογο στα ζητήματα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, τα οποία εμφανίζονται στο προσκήνιο με αξιοζήλευτη περιοδικότητα αποτελώντας - το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα, όλο και εντονότερα – θέμα «ημερησίας διατάξεως» στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου. Παραλλήλως, τα «Νομοκανονικά» φιλοδοξούν να αποτελέσουν το κατάλληλο εκείνο βήμα που θα επιτρέψει στις νέες επιστημονικές δυνάμεις του κλάδου να εμφανισθούν στο προσκήνιο και να δοκιμασθούν.

Περισσότερα...
 

Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Τα επίσημα κείμενα της Εγκυκλίου, του Μηνύματος και των Αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας:

Α. Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ελληνικά English русский français

2. ΜΗΝΥΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ελληνικά English русский français

Β. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ελληνικά English русский français

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ελληνικά English русский français

3. ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

Ελληνικά English русский français

4. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Ελληνικά English русский français

5. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Ελληνικά English русский français

6. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ

Ελληνικά English русский français

Πηγή: https://www.holycouncil.org

 

Καθ᾽ὁδὸν πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον

1. Σύντομος ἱστορικὴ ἀναδρομή

Ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ΄ τὸ ἔτος 1902, διὰ τῆς ὁποίας ἐκαλοῦντο οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν νὰ συνεργασθοῦν πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ἀπασχολούντων τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν προβλημάτων, ἀπετέλεσε τὸ ἔναυσμα διὰ τὴν προετοιμασίαν μιᾶς Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Τὸ ἔτος 1930, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Φώτιος Β΄ συνεκάλεσε τὴν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικὴν Ἐπιτροπὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, κατὰ τὴν ὁποίαν καὶ κατηρτίσθη ὁ πρῶτος κατάλογος δεκαεπτὰ πρὸς συζήτησιν θεμάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ξεχωρίζουν αἱ διορθόδοξοι σχέσεις, αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν, τὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογίου καὶ διάφορα ἐρωτήματα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος κατέστη ἀναγκαία λόγῳ τῶν βαθειῶν ἀλλαγῶν, τὰς ὁποίας ἐγνώρισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατὰ τὰ τέλη τοῦ δεκάτου ἐνάτου καὶ τὰς ἀρχάς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος μὲ τὴν ἐμφάνισιν νέων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, καθώς καὶ λόγῳ τῶν προκλήσεων, τὰς ὁποίας ὁ εἰκοστός αἰὼν ἐπεφύλαξε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τῶν ἀνατροπῶν, τὰς ὁποίας προεκάλεσε ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος.

Περισσότερα...
 

Επίσημη ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη διεύθυνση: https://www.holycouncil.org

Στην ιστοσελίδα έχουν δημοσιευθεί τα επίσημα προσυνοδικά έγγραφα γύρω από τη θεματολογία της Συνόδου, πληροφορίες για το χρονικό της προετοιμασίας της, καθώς και για τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επίσης, περιοχή με πληροφόρηση για τις υπηρεσίες Τύπου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

We have 32 guests online

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 886753