THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Κ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Κ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΜΓ΄-143

Συνέσεως τω Δαβίδ προς Γολιάθ.

O  παρών συνεγράφη έπειτα από πολλές νίκες του προφήτη και δι᾽αυτού ευχαριστεί για όλες το Θεό και νοητός Γολιάθ ο κοινός εχθρός όλων των ανθρώπων διάβολος.

1.Ας είναι αινετός και δεδοξασμένος ο Θεός μου που κατευόδωσε στον αισθητό πόλεμο κατά των εχθρών μου τα χέρια μου και τα δάκτυλά μου και μου έδωσε δύναμη να τους νικήσω και να υψώσω τέτοια τρόπαια κατ᾽αυτών αλλά και στο νοητό πόλεμο των δαιμόνων και των παθών ευοδώνονται κι ευδοκιμούν τα χέρια κείνα που συχνάκις εκτείνονται στην αρετή και υψώνονται προς το Θεό στην προσευχή και άλλως διδασκόμενος ο προφήτης υπό Κυρίου κινούσε τα χέρι του σε παράταξη και τα δάχτυλά του σε πόλεμο κι έτσι με τα σωματικά του μέλη πολεμούσε και νικούσε τους αισθητούς εχθρούς ενώ δια των αυτών πολεμούσε και νικούσε και τους νοητούς τους δαίμονες και τα πάθη όπως κι εμείς οι χριστιανοί διδασκόμαστε υπό του Χριστού τα χέρια μας να υψώνουμε στο Θεό δια της προσευχής και έτσι να κινούμαστε σε παράταξη και τα δάκτυλά μας σε πόλεμο τυπώνοντας δι᾽αυτών το σημείο του τιμίου Σταυρού κι έτσι να πολεμάμε και να νικάμε τα πάθη και το διάβολο.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΘ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΘ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΛΔ΄-134

Αλληλούια.

Περί της επιγραφής του αλληλούια είπαμε προλαβόντως πως όσοι ψαλμοί έχουν αυτήν την επιγραφή είναι ευχαριστήριοι στο Θεό.

1.Όλοι εσείς οι δούλοι Κυρίου και καθό κτίσματά Του και καθό πιστοί κι οικείοι Του δοξολογείτε το όνομα του Κυρίου γιατί αυτό αγιάζει κι ευλογεί κείνους που το ευλογούν όπως προείπαμε στον ρβ΄/102ο .

2.Και παραπάνω στον πρότερο το είπε αλλά και τώρα εδώ παρακινεί όλους κείνους που πάντοτε εισέρχονται στο ναό του Θεού λέγοντας δοξολογείτε το Θεό εσείς που στο ναό στέκεστε του Θεού επειδή όσοι δε στέκονται στο ναό του Θεού αυτοί δε συγχωρούνται να υμνολογούν το Θεό αλλά γιατί; Γιατί βλέποντας το ναό και όσα εν αυτώ άγια που είναι κατοικία Θεού δε λησμονούν ποτέ το Θεό αλλά μάλιστα κινούνται στο να Τον υμνούν.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΗ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΗ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΘ΄-119

Ωδή των αναβαθμών.

Οι ωδές των αναβαθμών είναι δεκαπέντε κι όλες έχουν μιαν επιγραφή κι άλλως γράφεται ωδή αναβάσεων κι ωδή αναβαθμών περισπώντας τη λέξη και λέγονται αναβαθμοί οι ψαλμοί αυτοί επειδή προφητεύουν για την ανάβαση από Βαβυλώνα στην Ιερουσαλήμ των σκλαβωμένων εκεί Ιουδαίων πώς δηλαδή εκείνοι που βρέθηκαν στη θλίψη παρακάλεσαν το Θεό κι εισακούστηκαν απολάβοντας πάλι την πατρίδα τους. Αρχίζουν οι αναβαθμοί από την  κραυγή και τη δέηση που έκαναν οι σκλάβοι Ιουδαίοι προς το Θεό εν τω θλίβεσθαι αυτούς και τελειώνουν στην τελεία τους αποκατάσταση στην Ιερουσαλήμ ώστε κατά την ιστορία για τούτο λέγονται αναβαθμοί οι ψαλμοί αυτοί αλλά κατά την αναγωγή εξηγούμενοι για τούτο επιγράφονται αναβαθμοί γιατί οι ψαλμοί αυτοί περισσότερο από τους άλλους αναβιβάζουν από τη Βαβυλώνα δηλαδή από τη σύγχυση της παρούσης ζωής -αφού βαβέλ σύγχυση ερμηνεύεται- το λαό του Θεού δηλαδή το χριστιανικό που είναι σκλαβωμένος στη δουλεία των παθών και πού τον αναβιβάζουν; Στην άνω Ιερουσαλήμ γιατί όποιος αναγινώσκει και διαγινώσκει τούτους τους ψαλμούς βλέποντας ποια αγάπη θερμή είχε ο παλαιός λαός των Εβραίων στην επίγεια πατρίδα του την Ιερουσαλήμ και πόσο θρηνούσε και ποιες λυπηρές φωνές έλεγε προς το Θεό και ποιους αναστεναγμούς έκανε για τη στέρηση της κάτω Ιερουσαλήμ αυτά βλέποντας θερμαίνεται κι αυτός κι ανάβει σε έρωτα κι αγάπη της άνω Ιερουσαλήμ της δικής του αληθινής δηλαδή πατρίδας.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΖ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΖ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΗ΄-΄118

Ο ΑΜΩΜΟΣ

Αλληλούια.

Πολλές μεταβολές πραγμάτων έλαβε στη ζωή του ο προφήτης γιατί άλλοτε έφευγε τους εχθρούς του κι άλλοτε έπεφτε σε θλίψεις και συμφορές και άλλοτε είχε χαροποιό ζωή και άλλοτε περπατούσε την κατά Θεό στράτα κι άλλοτε σκόνταφτε σ’ αυτήν. Κι όλες τις μεταβολές της ζωής του συνάθροισε στον παρόντα σημειώνονταςσ’ αυτόν και τις άγραφες προσευχές που πρόσφερε στο Θεό καθεκάστη προς διδασκαλία και ωφέλεια των αναγνωστών κι άρτιος και τέλειος ο παρών γιατί και τους εναρέτους φέρνει σε τελειότητα και τους ζώντες με αμέλεια ξυπνά σε εργασία αρετής και επειδή συχνά αναφέρει εδώ νόμο και μαρτύρια και εντολές και δικαιώματα και κρίματα και λόγια σε κάθε σχεδόν στίχο και περί τούτων όλη η πραγματεία και υπόθεση και ύλη του και σ’ αυτά τον ξοδεύει με τρόπο ξεχωριστό από τους άλλους για τούτο ζήτησε αναγνώστη τον ιζ΄/17ο ότι πάντα τα κρίματα Αυτού ενώπιόν μου και κει θα βρεις τι θέλει να πει το καθένα από αυτά και δεν είναι χρεία να εξηγούμε πάλι όπου βρίσκουμε κανένα από τα λόγια αυτά αλλά πρέπει να ξέρουμε πως κι ας έχουν διαφορά τα παραπάνω λόγια δηλαδή τα μαρτύρια κι οι εντολές και τα δικαιώματα και τα λοιπά έχουν διαφορά το ένα από το άλλο όμως ως επί το πλείστον όλα φανερώνοντας το νόμο του Θεού κατά συνεκδοχή και μετωνυμία από των περιεχομένων το περιέχον.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Ις΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Ις΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΘ΄-109

Ψαλμός τω Δαβίδ.

Αναφέρεται στο Χριστό.

1.Ο Θεός και Πατήρ είπε προς τον Θεό και Υιό Του ύστερα αφού αναλήφθηκε στους ουρανούς Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είς εστι αλλα δε λέχθηκε προς αθέτηση του μονογενούς άπαγε! αλλά προς αντιδιαστολή και χωρισμό των ουκ όντων θεών και θεοπρεπώς πρέπει αν νοούμε πως είπε ο Κύριος και Πατήρ προς τον Υιό κι ουχί ανθρωποπρεπώς δηλαδή ως Θεό κι όχι ως άνθρωπο και τούτο το ρητό εκφράζει τα στόματα των Ιουδαίων γιατί ποιοι είναι οι δυο Κύριοί του από τους οποίους ο ένας γεννήθηκε εκ γαστρός προς εωσφόρου και με την ιεροσύνη τιμήθηκε κατά την τάξη Μελχισεδέκ; Δεν ξέρουν όλως ούτε έχουν τι να πουν γιατί πρόδηλο είναι πως ο Χριστός είναι ο οποίος είναι και Θεός και άνθρωπος.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΕ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΕ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΕ΄-105

Αλληλούια.

Κι ο παρών είναι όμοιος με τον προτερινό γιατί κι αυτός διηγείται τα θαυμάσια του Θεού και προς τούτοις αναφέρει και την αχαριστία των Εβραίων και πονηρία τους και του Θεού τη  μακροθυμία και φιλανθρωπία και για τούτο έχει κι όμοια την επιγραφή.

1.Εξομολογείσθε στον Κύριο τις αμαρτίες σας γιατί Αυτός είναι αγαθός και αμνησίκακος σε κείνους που εξομολογούνται.

Σε τούτον τον αιώνα δίνεται το έλεος του Θεού προς όσους μετανοούν ενώ στο μέλλοντα ενεργείται η κρίση Του και για τούτο πρέπει να εξομολογούμαστε σε τούτον τον αιώνα και ο Θεός πάντοτε ελεεί και για τούτο και πάντοτε πρέπει να εξομολογούμαστε σ’ Αυτόν και άλλως το έλεός Του είναι αιώνιο στους αξίους όντας ελέους.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΑ΄-101

1.Προσευχή τω πτωχώ όταν ακηδιάση και εναντίον Κυρίου εκχέη την δέησιν αυτού.

Πτωχό εδώ ονομάζει η επιγραφή κείνον που χρειάζεται τη θεία βοήθεια και σε τούτον αρμόζει η προσευχή του παρόντος δηλαδή ο παρών όταν ακηδιάσει δηλαδή λιγοψυχήσει πολεμούμενος από τους αοράτους εχθρούς και προσφέρει τη δέησή του ενώπιον του Θεού εκχεώ ενώπιον Αυτού την δέησίν μου –ρμα΄/141ος αλλά προηγουμένως τον έγραψε για τον εαυτό του όταν τον δίωκαν και λιγοψύχησε και για τούτο δεήθηκε στο Θεό κι έχει και προφητείες περί Χριστού σπαρμένες εν τω μεταξύ.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

We have 77 guests online

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 958481