THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΖ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΖ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΙΗ΄-΄118

Ο ΑΜΩΜΟΣ

Αλληλούια.

Πολλές μεταβολές πραγμάτων έλαβε στη ζωή του ο προφήτης γιατί άλλοτε έφευγε τους εχθρούς του κι άλλοτε έπεφτε σε θλίψεις και συμφορές και άλλοτε είχε χαροποιό ζωή και άλλοτε περπατούσε την κατά Θεό στράτα κι άλλοτε σκόνταφτε σ’ αυτήν. Κι όλες τις μεταβολές της ζωής του συνάθροισε στον παρόντα σημειώνονταςσ’ αυτόν και τις άγραφες προσευχές που πρόσφερε στο Θεό καθεκάστη προς διδασκαλία και ωφέλεια των αναγνωστών κι άρτιος και τέλειος ο παρών γιατί και τους εναρέτους φέρνει σε τελειότητα και τους ζώντες με αμέλεια ξυπνά σε εργασία αρετής και επειδή συχνά αναφέρει εδώ νόμο και μαρτύρια και εντολές και δικαιώματα και κρίματα και λόγια σε κάθε σχεδόν στίχο και περί τούτων όλη η πραγματεία και υπόθεση και ύλη του και σ’ αυτά τον ξοδεύει με τρόπο ξεχωριστό από τους άλλους για τούτο ζήτησε αναγνώστη τον ιζ΄/17ο ότι πάντα τα κρίματα Αυτού ενώπιόν μου και κει θα βρεις τι θέλει να πει το καθένα από αυτά και δεν είναι χρεία να εξηγούμε πάλι όπου βρίσκουμε κανένα από τα λόγια αυτά αλλά πρέπει να ξέρουμε πως κι ας έχουν διαφορά τα παραπάνω λόγια δηλαδή τα μαρτύρια κι οι εντολές και τα δικαιώματα και τα λοιπά έχουν διαφορά το ένα από το άλλο όμως ως επί το πλείστον όλα φανερώνοντας το νόμο του Θεού κατά συνεκδοχή και μετωνυμία από των περιεχομένων το περιέχον.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Ις΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Ις΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΘ΄-109

Ψαλμός τω Δαβίδ.

Αναφέρεται στο Χριστό.

1.Ο Θεός και Πατήρ είπε προς τον Θεό και Υιό Του ύστερα αφού αναλήφθηκε στους ουρανούς Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είς εστι αλλα δε λέχθηκε προς αθέτηση του μονογενούς άπαγε! αλλά προς αντιδιαστολή και χωρισμό των ουκ όντων θεών και θεοπρεπώς πρέπει αν νοούμε πως είπε ο Κύριος και Πατήρ προς τον Υιό κι ουχί ανθρωποπρεπώς δηλαδή ως Θεό κι όχι ως άνθρωπο και τούτο το ρητό εκφράζει τα στόματα των Ιουδαίων γιατί ποιοι είναι οι δυο Κύριοί του από τους οποίους ο ένας γεννήθηκε εκ γαστρός προς εωσφόρου και με την ιεροσύνη τιμήθηκε κατά την τάξη Μελχισεδέκ; Δεν ξέρουν όλως ούτε έχουν τι να πουν γιατί πρόδηλο είναι πως ο Χριστός είναι ο οποίος είναι και Θεός και άνθρωπος.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΕ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΕ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΕ΄-105

Αλληλούια.

Κι ο παρών είναι όμοιος με τον προτερινό γιατί κι αυτός διηγείται τα θαυμάσια του Θεού και προς τούτοις αναφέρει και την αχαριστία των Εβραίων και πονηρία τους και του Θεού τη  μακροθυμία και φιλανθρωπία και για τούτο έχει κι όμοια την επιγραφή.

1.Εξομολογείσθε στον Κύριο τις αμαρτίες σας γιατί Αυτός είναι αγαθός και αμνησίκακος σε κείνους που εξομολογούνται.

Σε τούτον τον αιώνα δίνεται το έλεος του Θεού προς όσους μετανοούν ενώ στο μέλλοντα ενεργείται η κρίση Του και για τούτο πρέπει να εξομολογούμαστε σε τούτον τον αιώνα και ο Θεός πάντοτε ελεεί και για τούτο και πάντοτε πρέπει να εξομολογούμαστε σ’ Αυτόν και άλλως το έλεός Του είναι αιώνιο στους αξίους όντας ελέους.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΑ΄-101

1.Προσευχή τω πτωχώ όταν ακηδιάση και εναντίον Κυρίου εκχέη την δέησιν αυτού.

Πτωχό εδώ ονομάζει η επιγραφή κείνον που χρειάζεται τη θεία βοήθεια και σε τούτον αρμόζει η προσευχή του παρόντος δηλαδή ο παρών όταν ακηδιάσει δηλαδή λιγοψυχήσει πολεμούμενος από τους αοράτους εχθρούς και προσφέρει τη δέησή του ενώπιον του Θεού εκχεώ ενώπιον Αυτού την δέησίν μου –ρμα΄/141ος αλλά προηγουμένως τον έγραψε για τον εαυτό του όταν τον δίωκαν και λιγοψύχησε και για τούτο δεήθηκε στο Θεό κι έχει και προφητείες περί Χριστού σπαρμένες εν τω μεταξύ.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΓ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΓ

ΨΑΛΜΟΣ ΖΑ΄-91

1.Ψαλμός ωδής εις την ημέραν του Σαββάτου.

Τι είναι ψαλμός ωδής προείπαμε κι είναι ο παρών ανώνυμος όχι όμως κι ανεπίγραφος κι όνομα ούτε του Δαβίδ ούτε και κανενός άλλου έχει ψαλτωδού επειδή κι από όλους κοινώς τότε ψάλτες μελωδείτο. Επιγράφεται όμως στην ημέρα του Σαββάτου καθώς λένε γιατί ο προφήτης αφιέρωσε να ψάλλεται μόνο το Σάββατο ευχαριστήριος στο Θεό και γιατί το Σάββατο έπρεπε να συναχθούν όλοι οι ψάλτες να τον ψάλλουν και καθώς λένε κείνοι που θεώρησαν τον παρόντα υψηλότερο αποβλέπει στην ημέρα του μέλλοντος αιώνος και διδάσκει όσα εκεί αναφέρονται δηλαδή την κόλαση των αμαρτωλών και την τιμή και απόλαυση των δικαίων αφού καθώς το παλαιό Σάββατο κατάπαυση ερμηνεύεται κι είχε αργία κάθε βιωτικού έργου έτσι και η ημέρα κείνη που είναι κατάπαυση της παρούσης ζωής για τούτο είναι και ελεύθερη από κάθε φροντίδα βιωτική και Σάββατο ονομάζεται.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΒ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΒ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΠΕ΄-85

1.Προσευχή τω Δαβίδ.

Φανερά είναι η επιγραφή του παρόντος και προσευχόμενος ο προφήτης υπέρ εαυτού δια του παρόντος διδάσκει πώς πρέπει να προσεύχεται κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκες αλλά προφητεύει και το κάλεσμα των εθνών στην πίστη του Χριστού κι ίσως γράφηκε ως προσευχή του Εζεκίου του Βασιλέως.

Είπαμε στον ις΄/16ο ερμηνεύοντας το κλίνον το ους Σου εμοί και εισάκουσον των ρημάτων μου ότι αναξιοπρεπώς λέγεται καθότι ο ασθενής κείνος που από ασθένεια δε μπορεί να φωνάξει παρακαλεί το γιατρό να κλίνει το αυτί του κοντά στο στόμα του αρρώστου και διαμέσου της κλίσεως της κεφαλής έτσι να τον ακούσει κι άρα κλίνον και Συ Κύριε ο υψηλός και ιατρός σε μένα τον ταπεινό και άρρωστο και εισάκουσέ με.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΟΖ΄-77

Συνέσεως τω Ασάφ.

Ο παρών επιγράφεται συνέσεως επειδή είναι χρεία να έχουν σύνεση όσοι τον αναγινώσκουν για να γνωρίσουν ποιος είναι κείνος που λαλεί εδώ και σε ποιους και ποιος είναι ο αναφερόμενος εδώ νόμος γιατί ο λαλών είναι ο προφήτης ως εκ προσώπου του Χριστού και κείνοι στους οποίους λαλεί οι πιστοί χριστιανοί και νόμος ο ευαγγελικός.

1.Λέει ο προφήτης Ζαχαρίας και καταφεύξονται έθνη πολλά επί Κύριον εν τη ημέρα εκείνη και έσονται αυτώ εις λαόν και λαό ονομάζει εδώ τον χριστιανικό και νόμο τον ευαγγελικό για τον οποίο είπε ο Ησαΐας εκ Σιών εξελεύσεται νόμος και Λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσον των εθνών.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Ι΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Ι΄

ΨΑΛΜΟΣ Ο΄-70

1.Τω Δαβίδ ψαλμώ των υιών Ιωναδάβ και τω πρώτων αιχμαλωτισθέντων –ανεπίγραφος παρ’ Εβραίοις.

O παρών συνεγράφη από τον προφήτη εκ προσώπου των υιών Ιωναδάβ και των άλλων Ιουδαίων που πρώτα σκλαβώθηκαν από τους Βαβυλώνιους και αυτήν τη  επιγραφή επέγραψαν οι 70 ερμηνευτές της (Α)Γ που βρήκαν ανεπίγραφο τον παρόντα στο εβραϊκό κείμενο. Οι υιοί κι οι απόγονοι του Ιωναδάβ ήταν ονομαστοί τότε κοντά στους σκλαβωμένους Ιουδαίους και σωτηρία ο παρών ζητεί παρά Θεού και ελευθερία από τους πολεμούντες και για τούτο αρμόζει να λέγεται και από μας τους χριστιανούς εναντίον των νοητών και αισθητών εχθρών που μας πολεμούν.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

We have 47 guests online

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 948246