THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΔ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΡΑ΄-101

1.Προσευχή τω πτωχώ όταν ακηδιάση και εναντίον Κυρίου εκχέη την δέησιν αυτού.

Πτωχό εδώ ονομάζει η επιγραφή κείνον που χρειάζεται τη θεία βοήθεια και σε τούτον αρμόζει η προσευχή του παρόντος δηλαδή ο παρών όταν ακηδιάσει δηλαδή λιγοψυχήσει πολεμούμενος από τους αοράτους εχθρούς και προσφέρει τη δέησή του ενώπιον του Θεού εκχεώ ενώπιον Αυτού την δέησίν μου –ρμα΄/141ος αλλά προηγουμένως τον έγραψε για τον εαυτό του όταν τον δίωκαν και λιγοψύχησε και για τούτο δεήθηκε στο Θεό κι έχει και προφητείες περί Χριστού σπαρμένες εν τω μεταξύ.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΓ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΓ

ΨΑΛΜΟΣ ΖΑ΄-91

1.Ψαλμός ωδής εις την ημέραν του Σαββάτου.

Τι είναι ψαλμός ωδής προείπαμε κι είναι ο παρών ανώνυμος όχι όμως κι ανεπίγραφος κι όνομα ούτε του Δαβίδ ούτε και κανενός άλλου έχει ψαλτωδού επειδή κι από όλους κοινώς τότε ψάλτες μελωδείτο. Επιγράφεται όμως στην ημέρα του Σαββάτου καθώς λένε γιατί ο προφήτης αφιέρωσε να ψάλλεται μόνο το Σάββατο ευχαριστήριος στο Θεό και γιατί το Σάββατο έπρεπε να συναχθούν όλοι οι ψάλτες να τον ψάλλουν και καθώς λένε κείνοι που θεώρησαν τον παρόντα υψηλότερο αποβλέπει στην ημέρα του μέλλοντος αιώνος και διδάσκει όσα εκεί αναφέρονται δηλαδή την κόλαση των αμαρτωλών και την τιμή και απόλαυση των δικαίων αφού καθώς το παλαιό Σάββατο κατάπαυση ερμηνεύεται κι είχε αργία κάθε βιωτικού έργου έτσι και η ημέρα κείνη που είναι κατάπαυση της παρούσης ζωής για τούτο είναι και ελεύθερη από κάθε φροντίδα βιωτική και Σάββατο ονομάζεται.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΒ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΒ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΠΕ΄-85

1.Προσευχή τω Δαβίδ.

Φανερά είναι η επιγραφή του παρόντος και προσευχόμενος ο προφήτης υπέρ εαυτού δια του παρόντος διδάσκει πώς πρέπει να προσεύχεται κάθε άνθρωπος που βρίσκεται σε ανάγκες αλλά προφητεύει και το κάλεσμα των εθνών στην πίστη του Χριστού κι ίσως γράφηκε ως προσευχή του Εζεκίου του Βασιλέως.

Είπαμε στον ις΄/16ο ερμηνεύοντας το κλίνον το ους Σου εμοί και εισάκουσον των ρημάτων μου ότι αναξιοπρεπώς λέγεται καθότι ο ασθενής κείνος που από ασθένεια δε μπορεί να φωνάξει παρακαλεί το γιατρό να κλίνει το αυτί του κοντά στο στόμα του αρρώστου και διαμέσου της κλίσεως της κεφαλής έτσι να τον ακούσει κι άρα κλίνον και Συ Κύριε ο υψηλός και ιατρός σε μένα τον ταπεινό και άρρωστο και εισάκουσέ με.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ ΙΑ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΟΖ΄-77

Συνέσεως τω Ασάφ.

Ο παρών επιγράφεται συνέσεως επειδή είναι χρεία να έχουν σύνεση όσοι τον αναγινώσκουν για να γνωρίσουν ποιος είναι κείνος που λαλεί εδώ και σε ποιους και ποιος είναι ο αναφερόμενος εδώ νόμος γιατί ο λαλών είναι ο προφήτης ως εκ προσώπου του Χριστού και κείνοι στους οποίους λαλεί οι πιστοί χριστιανοί και νόμος ο ευαγγελικός.

1.Λέει ο προφήτης Ζαχαρίας και καταφεύξονται έθνη πολλά επί Κύριον εν τη ημέρα εκείνη και έσονται αυτώ εις λαόν και λαό ονομάζει εδώ τον χριστιανικό και νόμο τον ευαγγελικό για τον οποίο είπε ο Ησαΐας εκ Σιών εξελεύσεται νόμος και Λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ και κρινεί αναμέσον των εθνών.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Ι΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Ι΄

ΨΑΛΜΟΣ Ο΄-70

1.Τω Δαβίδ ψαλμώ των υιών Ιωναδάβ και τω πρώτων αιχμαλωτισθέντων –ανεπίγραφος παρ’ Εβραίοις.

O παρών συνεγράφη από τον προφήτη εκ προσώπου των υιών Ιωναδάβ και των άλλων Ιουδαίων που πρώτα σκλαβώθηκαν από τους Βαβυλώνιους και αυτήν τη  επιγραφή επέγραψαν οι 70 ερμηνευτές της (Α)Γ που βρήκαν ανεπίγραφο τον παρόντα στο εβραϊκό κείμενο. Οι υιοί κι οι απόγονοι του Ιωναδάβ ήταν ονομαστοί τότε κοντά στους σκλαβωμένους Ιουδαίους και σωτηρία ο παρών ζητεί παρά Θεού και ελευθερία από τους πολεμούντες και για τούτο αρμόζει να λέγεται και από μας τους χριστιανούς εναντίον των νοητών και αισθητών εχθρών που μας πολεμούν.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Θ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Θ΄

ΨΑΛΜΟΣ ΞΔ΄-64

1.Εις το τέλος ψαλμός ωδής τω Δαβίδ ωδή Ιερεμίου και Ιεζεκιήλ και του λαού της παροικίας ότε έμελλαν εκπορεύεσθαι.

Ο Ευθύμιος ο συγγραφεύς εδώ μόνο την ανωτέρω επιγραφή έχει λέγοντας εις το τέλος κι αυτός επιγράφεται γιατί προφητεύει για την ελευθερία των σκλαβωμένων Εβραίων στη Βαβυλώνα εκ προσώπου των οποίων γράφηκε ο παρών αλλά και περί μεταβολής και θεοσεβείας των εθνικών αλλά και τι δηλώνει ψαλμός ωδής προείπαμε. Εγώ λοιπόν εδώ και τούτο προσθέτω σε αναπλήρωση της επιγραφής λέγοντας ότι τα λοιπά της ούτε στο εβραϊκό βρίσκονται ούτε κι άλλοι ερμηνευτές έχουν αλλά κάποιος αμαθής πρόσθεσε χωρίς να προσέξει ούτε το νόημα ούρα την ιστορία του ψαλμού επειδή ο Ιερεμίας δεν πήγε στη Βαβυλώνα παρά έλαβε άδεια από το Θεό να διατρίβει όπου βούλεται και διάλεξε να κατοικεί στην πατρίδα του και γράφει κι ο ίδιος πως κατέβηκε στις Τάφνες της Αιγύπτου μαζί με πολλούς άλλους Ιουδαίους όσους άφησε ο Ναβουζαρδάν κια εγένετο λόγος Κυρίου προς Ιερεμίαν εν Τάφναις λέγων λάβε σεαυτώ λίθους μεγάλους κι εκεί προφήτεψε κι άρα δεν αρμόζουν αυτά στους εκπορευόμενους από τη σκλαβιά παρά στους ευρισκόμενους στη σκλαβιά αλλά και οι τελευταίοι στίχοι πέντε τον αριθμό από επεσκέψω την γην και εμέθυσαν αυτήν μέχρι τέλους δίνουν να πιστέψει κανείς πως ο παρών εκδόθηκε από τον προφήτη αφού έλαβε βροχή πλούσια σε καιρό ανυδρίας και για τούτο και σε καιρό ανυδρίας και βροχής αρμόζει να λέγεται.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Η΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Η΄

ΨΑΛΜΟΣ ΝΕ΄-55

1.Eις το τέλος υπέρ του λαού του από των αγίων μεμακρυμμένου τω Δαβίδ εις στηλογραφίαν οπότε κράτησαν οι αλλόφυλοι αυτόν εν Γεθ.

Καθώς οι ψαλμοί κείνοι που έχουν επιγραφή τη λέξη συνέσεως τοποθετήθηκαν κατά σειρά ο ένας κατόπιν του άλλου έτσι κι όσοι έχουν την επιγραφή εις στηλογραφίαν κατά τάξη ένας του άλλου πάλι κι από αυτούς πρώτος ο παρών. Λαό εδώ ονομάζει τον ιουδαϊκό που ήταν σκλάβος στη Βαβυλώνα και για τούτο και μακράν από τα άγια δηλαδή από το ναό εν Ιεροσολύμοις και για τούτο και εις τέλος επιγράφεται γιατί οι προφητείες που περιέχονται σ’ αυτόν περί του λαού των Ιουδαίων πλησίαζαν να έρθουν σε τέλος και έκβαση αλλά νοείται λαός κι όλοι απλώς οι άνθρωποι που πρόσκαιρα ήταν μακρυσμένοι από τους αγίους επειδή αιχμαλωτίστηκαν από την αμαρτία κι υπέρ του λαού γράφεται αντί του προσώπου του λαού και προστίθεται δω και δεύτερη τω Δαβίδ εις στηλογραφίαν και τα λοιπά ώστε η υπόθεση του παρόντος διπλή. Προειπώθηκε στον λγ΄/33ο ότι φεύγοντας το Σαούλ πήγε στη χώρα Γεθ προς το βασιλέα Αγχούς και φοβήθηκε κι από αυτό καμώθηκε πως είναι σαλός και για τη σαλότητα αφέθηκε από το βασιλέα και λυτρώθηκε παραδόξως από τον κίνδυνο και τότε λοιπόν έγραψε τον ψαλμό που αρμόζει στα συμβάντα τότε αλλά και στα πάθη που έμελλε να πάθει και δοκιμάσει ο λαός των Ιουδαίων. θέλοντας να κηρύττει πάντοτε την ευεργεσία που έλαβε από το Θεό και γλίτωσε τη ζωή του για τούτο επέγραψε τον παρόντα εις στηλογραφίαν δηλαδή ανεξάλειπτη γραφή εκ μεταφοράς και ομοιότητας όσων γράφουν πάνω σε λίθινες ή χάλκινες στήλες κάποια λόγια ώστε να μείνουν όλα αυτά σε παντοτινή μνήμη και ενθύμηση.

Περισσότερα...
 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Ζ΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Ζ΄

ΨΑΛΜΟΣ Μς΄-46

1.Επιγράφεται όπως κι ο προλαβών αρχικώς γιατί οι προφητείες που περιέχονται εδώ μέσα αποβλέπουν στο τέλος αλλά προφητεύει και την ανίκητη δύναμη του ευαγγελικού κηρύγματος ενώ το υπέρ των υιών Κορέ προερμηνεύτηκε επειδή κι εκείνος έτσι παρομοίως επιγράφεται αλλά δεν έχει κανένα κρύφιο νόημα στον παρόντα και φανερά και ευκολοκατάληπτα είναι όλα του τα νοήματα. Εκ προσώπου των αποστόλων προφητεύει τον ψαλμό γιατί αυτοί κατευοδούμενοι στο κήρυγμα και πολλούς στην πίστη επέστρεψαν από την πολλή τους τη χαρά και πρόσταζαν τα έθνη να χαίρονται κι αυτά στα οποία αποστάλθηκαν παρά του Σωτήρος Χριστού αλλά να χαίρονται γιατί κι αυτά έγιναν κληρονομιά Θεού.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

We have 26 guests online

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 886750

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ, ΚΑΘΙΣΜΑ Α΄

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΕΙΣ ΤΟΥΣ 150 ΨΑΛΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΑΝΑΚΤΟΣ ΔΑΒΙΔ

ΚΑΘΙΣΜΑ Α΄

ΨΑΛΜΟΣ Α΄-1

Μακαρισμός και έπαινος ευσεβών και δικαίων

και ταλανισμός και κατηγορία ασεβών και αμαρτωλών.

1 Μακάριος κυρίως είναι μόνο ο Θεός αλλά το όνομα αυτό το έδωσε και σε μας δηλαδή να ονομαζόμαστε κι εμείς μακάριοι όπως μάς έδωσε και το όνομα θεός δηλαδή να ονομαζόμαστε θεοί. Και παρομοίως και άλλα τέτοια πολλά θεοπρεπή ονόματα μάς χάρισε και άρα το όνομα αυτό είναι ένας καρπός και αποτέλεσμα της τελειότητος και της αρετής και φανερώνει εκείνον που δεν έχει καμια φθορά και θάνατο γιατί θα πει εκείνος που δε φθείρεται κι ούτε αποθνήσκει και συντίθεται από το α στερητικό και το κηρός που σημαίνει τη θανατηφόρα μοίρα και το μ είναι παραπάνω.

Περισσότερα...