THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Ζ΄ ΩΔΗ (β΄ μέρος)

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Ζ΄ ΩΔΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

Ευλογημένος εί ο επί θρόνου δόξης της Βασιλείας Σου- β

17.Βλέπε αναγνώστη πόση ωφέλεια και κέρδος προξενούν στον άνθρωπο οι συμφορές και θλίψεις γιατί οι Ιουδαίοι έχοντας πρότερ άνεση και ελευθερία δεν ακολούθησαν στις προσταγές του Θεού ούτε και Τον φοβήθηκαν αλλά αφού σκλαβώθηκαν και θλίβηκαν τώρα λένε εδώ διαμέσου των τριών παίδων πως ακολουθούν το Θεό με όλη τους την καρδιά και Τον φοβούνται περισσότερο από το Ναβουχοδονόσορα και την κάμινο και ζητούν το πρόσωπό Του γιατί το πλήθος των συμφορών απάλυνε τη σκληρότητά τους και άλλους αντ’ άλλων έκανε.

Περισσότερα...
 

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Ζ΄ ΩΔΗ (Προλεγόμενα)

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Ζ΄ ΩΔΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η υπόθεση της παρούσης προσευχής υπήρξε η εξής οι άγιοι τρεις παίδες Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ ήταν κατά το γένος Ιουδαίοι και σκλαβώθηκαν στη Βαβυλώνα μαζί με τους άλλους Ιουδαίους στους χρόνους του Ναβουχοδονόσορος βασιλέως Βαβυλώνος κι ήταν νέοι κατά την ηλικία κι ωραίοι κατά την όψη και συνετοί και φρόνιμοι κατά το νου και παραδόθηκαν στην επιστασία του Ασφανέζ αρχιευνούχου του βασιλέως μαζί με τον προφήτη Δανιήλ να τους τρέφει από τα βασιλικά φαγητά και να τους μαθητεύει κάθε γραμματική και σοφία σοφών Βαβυλώνος που τους μετωνόμασε με ονόματα Βαβυλωνικά το Δανιήλ Βαλτάσαρ και Ανανία, Αζαρία και Μισαήλ Σεδράχ, Αβδεναγώ και Μισάχ κι επειδή εξ ιδίας προαιρέσεως προτίμησαν καλλίτερα να τρέφονται όσπρια κι άλλους καρπούς παρά να μολυνθούν από τα φαγητά τα βασιλικά για τούτο έλαβαν χάρη παρά Θεού κι όταν παραστάθηκαν ενώπιον του βασιλέως φάνηκαν δεκαπλάσια πλεόν ωραιότεροι και σοφότεροι από όλους τους μάγους και σοφούς που βρέθηκαν στην βασιλεία εκείνη.

Περισσότερα...
 

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ ς΄ ΩΔΗ

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

ς΄ ΩΔΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΙΩΝΑ ΤΟΥ  ΠΡΟΦΗΤΟΥ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Η υπόθεση της παρούσης προσευχής είναι πως ο προφήτης Ιωνάς προστάχτηκε από το Θεό να πάει στη Νινευί τη μεγάλη πόλη των Ασσυρίων να κηρύξει εκεί και να πει έτι τρεις ημέραι και Νινευί καταστραφήσεται με σκοπό οι κάτοικοι στην πόλη να ακούσουν το κήρυγμά του και να μετανοήσουν από τις κακίες τους αφού κάθε κακία και παρανομία μεταχειρίστηκαν ζώντας σε ασέλγεια και μαγείες και φαρμακείες σχολάζοντας που ήταν και το εξαίρετο έργο των Ασσυρίων και Χαλδαίων ώστε κι ο προφήτης Ναούμ να πεί γι’ αυτήν την πόλη ω πόλη αιμάτων όλη ψευδής αδικίας πλήρης πόρνη καλή και επίχαρις ηγουμένη φαρμάκων η πωλούσα έθνη εν τη πορνεία αυτής και λαούς εν τοις φαρμάκοις αυτής.

Περισσότερα...
 

Σχόλιο στήν ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Ἀφορμή γιά τό σημείωμα αὐτό ἀποτελεῖ ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Τριῶν Ἱεραρχῶν. Γιά τήν ἀκρίβεια ἡ ἑορτή τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς σχολική ἑορτή καί  οἱ πρόσφατες σχετικές ἐγκύκλιοι τοῦ  Ὑπουργείου Παιδείας γιά τήν Πρωτοβάθμια καί τήν Δευτεροβάθμια  Ἐκπαίδευση.

Οἱ ἐγκύκλιοι αὐτές ἀποσαφηνίζουν τά πράγματα γιά τίς δυό βαθμίδες τῆς  Ἐκπαίδευσης. Τά τελευταία χρόνια, κάποιες ὑπουργικές ἀποφάσεις, κάποιες ἑρ- μηνευτικές προσεγγίσεις, μαζί δημοσιεύματα καί ἀνακοινώσεις δημιουργοῦσαν ἕνα τοπίο θολό σχετικά μέ τήν ἑορτή. Διάχυτη ἦταν ἡ προσπάθεια νά ἀνατραπεῖ, ἄμεσα ἤ ἔμμεσα, τό πλαίσιο ἐκεῖνο πού ὅριζε τήν 30η Ἰανουαρίου ὡς σχολική ἑορτή κατά τήν ὁποία δέν γίνονταν μαθήματα καί οἱ μαθητές μέ τούς ἐκπαιδευτικούς προσέρχονταν στήν τελούμενη στό ναό Θεία Λειτουργία. Τό θολό αὐτό τοπίο ἀποκάλυπτε  ὅμως,  μιά βαθύτατη ἀντίθεση ἀνάμεσα σέ ἔνθερμους ὑποστηρικτές τοῦ ἑορτασμοῦ καί σέ ἄλλους πού ἀπό ‘προοδευτικές θέσεις’ ἀρνοῦνταν ἤ δέν ἔβρισκαν νόημα στόν ἑορτασμό, καθώς ἀφετηριακά ἀμφισβητοῦσαν τό θρησκευτικό του περιεχόμενο ἀκόμα καί τήν προσφορά τῶν ἁγίων στά Γράμματα. Καί τοῦτο, σέ μία σθεναρή συμπόρευση μέ συνδικαλιστικούς κύκλους πού προέβαλαν αἰτήματα οἰκονομικῆς ἀποζημίωσης στούς ἐκπαιδευτικούς πού θ’ ἀπασχολοῦνταν στίς σχολικές ἐκδηλώσεις ἤ θά συνόδευαν τούς μαθητές στόν Ἐκκλησιασμό. Οἱ ἐγκύκλιοι ‘τακτοποιοῦν’ τά πράγματα:  Διατηροῦν τό πλαίσιο γιά τήν Πρωτοβάθμια ἐκπαίδευση. Γιά τήν Δευτεροβάθμια  ἡ 30η Ἰανουαρίου ὁρίζεται πλέον ὡς ἀργία. Ἀλλά ὅσοι Σύλλογοι Διδασκόντων ἐπιθυμοῦν νά κάνουν ἐκδηλώσεις ἀφιερωμένες στήν προσφορά τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν στά Γράμματα (ἡ ἔμφαση ἐδῶ σκόπιμη), μποροῦν νά τό κάνουν μέ ἀπόφασή τους καί μέ εὐθύνη τους κατά τήν προηγούμενη ἡμέρα.

Περισσότερα...
 

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Ε΄ ΩΔΗ (β΄ μέρος)

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Ε΄ ΩΔΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΗΣΑΪΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

Πρόσθες αυτοίς κακά Κύριε πρόσθες αυτοίς κακά τοις ενδόξοις της γης .β΄

14.Κατά τέσσερις τρόπους λέγονται νεκροί οι άνθρωποι κατά το σώμα όπως λέει ο Κύριος έρχεται ώρα και νυν εστι ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού και έπειτα κατά την ψυχή όσοι δηλαδή αμαρτάνουν και παραβαίνουν τις εντολές του Θεού και χωρίζονται κατά την ψυχή από τη θεία χάρη που ναι ζωή αληθής της ψυχής όπως κι οι δαίμονες ευθύς που αμάρτησαν και χωρίστηκαν από τη θεία χάρη πέθνανα και νεκρώθηκαν και για τούτο και νεκρά πνεύματα ονομάζονται κατά τον Θεσσαλονίκης κι έτσι κι ο Αδάμ ευθύς που αμάρτησε και παρέσβη την εντολή του Θεού νεκρός έγινε κατά την ψυχή κι ας έζησε κατά το σώμα μετά ταύτα 930 χρόνους και για τούτο του είπε κι ο Θεός ή δ’ αν ημέρα φάγητε απ’ αυτού θανάτω αποθανείσθε και για τούτο είπε κι ο Θεοφόρος Μάξιμος θάνατος εις τον Αδάμ γέγονεν ουχ ο της ψυχής από του σώματος χωρισμός αλλά της αθανάτου ψυχής από του αγίου Πνεύματος αποφοίτησις κι επειδή όν λόγον έχει προς το σώμα η λογική ψυχή τον αυτόν προν την λογικήν ψυχήν το Πνεύμα το άγιον κι ο απόστολος τη σπαταλώσα χήρα νεκρή ονόμασε η σπαταλώσα χήρα ζώσα τέθνηκε κι ο Κύριος ονόμασε νεκρούς κατά την ψυχή όντες νεκρωμένους λέγοντας άφες τους νεκρούς δηλαδή κατά την ψυχή θάψαι τους εαυτών νεκρούς δηλαδή κατά το σώμα.

Περισσότερα...
 

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Ε΄ ΩΔΗ (Προλεγόμενα)

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Ε΄ ΩΔΗ

ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΗΣΑΪΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ

Κι οι όλοι οι άλλοι θεσπέσιοι Προφήτες όχι μόνο προφήτεψαν όσα έμελλαν να ακολουθήσουν στο γένος των Ιουδαίων αλλά προείπαν και την έλευση του Δεσπότου Χριστού και το κάλεσμα των εθνών από όλους όμως τους προφήτες μεγαλοφωνότατος ο Ησαϊας εμπιστεύτηκε την προφητεία για όλα αυτά γιατί σαφώς και καθαρώς όλα τα προλέγει δηλαδή και του Αβραάμ και Δαβίδ βλαστήσασα ευλογία και την εκ Παρθένου γέννηση του Ιησού Χριστού και τα διάφορα θαύματά Του και τις ιατρείες των ασθενών και το κήρυγμα του ευαγγελίου και των Ιουδαίων εναντίον Του τη λύσσα και το φθόνο και τα πάθη και το σταυρό και το θάνατο και την εκ νεκρών ανάσταση και την εις ουρανούς ανάληψη και την εκλογή των αποστόλων και των εθνών όλων τη σωτηρία και τη Δευτέρα έλευση του Χριστού και τη διασπορά των Ιουδαίων και την ερημία του ναού και της πόλεως Ιερουσαλήμ αλλά τόσο καθαρά και σαφέστατα παρασταίνει τα της ενανθρωπήσεως του Κυρίου μυστήρια ο προφήτης αυτός ώστε να μη φαίνεται να ναι ένας ο προφήτης που πρόβλεπε τα μέλλοντα μόνο με το νου παρά φαίνεται σχεδόν ένας αυτόχρημα και πραγματικός ευαγγελιστής ο οποίος σα να βλεπε με τους αισθητούς οφθαλμούς του όλα τα της ενανθρωπήσεως του Κυρίου έργα έτσι καθαρά και μεγαλόφωνα και τα αναφέρει και για τούτο κι ο ιερός Αυγουστίνος τον ονομάζει ευαγγελιστή ανάμεσα στους προφήτες αλλά κι  ο ίδιος επ’ όρους υψηλού ανάβηθι ο ευαγγελιζομενος Σιών ύψωσον τη ισχύι την φωνήν σου ο ευαγγελιζόμενος Ιερουσαλήμ.

Περισσότερα...
 

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ, Δ΄ ΩΔΗ (β΄ μέρος)

KHΠΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΩΔΩΝ

Δ΄ ΩΔΗ

ΩΔΗ Δ´ ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΑΒΒΑΚΟΥΜ ΠΡΟΦΗΤΟΥ

Β΄ Κύριος ο Θεός μου δύναμίς μου!

9.Εδώ λοιπόν λέει ο προφήτης τον τρόπο με τον οποίο λύτρωσε ο Θεός τα έθνη από τη ειδωλολατρεία δηλαδή ότι Συ Κύριε καβαλίκεψες πάνω στα άλογά Σου κι έτσι το τρέξιμο των αλόγων Σου έγινε σωτηρία και λύση των εθνών αλλά ποια είναι τα άλογα του Χριστού; Οι θείοι απόστολοι και ευαγγελιστές και πάνω στους κάθισε ο Κύριος δια της χάριτός Του κι έδραμε όλη τη γη όχι για να κολάσει τους ανθρώπους αλλά για να τους σώσει επειδή ουκ ήλθεν ίνα κρίνη τον κόσμον αλλ’ ίνα σωθή ο κόσμος δι’ Αυτού καθώς μόνος Του το είπε αλλά επειδή όμως δεν πίστεψαν όλοι όσοι άκουσαν το αποστολικό κήρυγμα αλλά και πολλοί απίστησαν κιόλας για τούτο κι ακολούθως λέει εντείνων εντενείς το τόξον Σου επί σκήπτρα δηλαδή στους πιστούς έγινε σωτηρία το τρέξιμο των αλόγων Σου ενώ στους άπιστους τέντωσες το τοξάρι Σου και σαΐτεψες τα σκήπτρα δηλαδή τις φυλές του Ισραήλ που απίστησαν και άλλως σκήπτρα οι αρχές κι εξουσίες των ανοσίων δαιμόνων που βασίλεψαν στο γένος των ανθρώπων και για τούτο και κοσμοκράτορες λέγονται από τον απόστολο και σαϊτες πάλι οι ίδιοι οι απόστολοι που παραπάνω και άλογα ονομάστηκαν.

Περισσότερα...
 

Εκδήλωση για το «Άσμα Ασμάτων» του Αντώνη Σανουδάκη-Σανούδου


Η Ένωση Φιλολόγων Ν. Ηρακλείου (Ε.Φ.Ν.Η.) οργανώνει παρουσίαση του βιβλίου «Άσμα Ασμάτων» σε δραματουργική μεταγραφή και μετάφραση του Αντώνη Σανουδάκη-Σανούδου.
Η παρουσίαση θα γίνει στις 15 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7:00 μ.μ., στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» Δήμου Ηρακλείου (Ανδρόγεω 2, 2ος όροφος).

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

We have 55 guests online

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 944654

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑΣ

Βιβλιοπαρουσίαση: Γ. Κανιολάκη, Εἰς Βασίλεια εἰσερχόμεθα τῶν οὐρανῶν

Κυκλοφόρησε ἀπό τίς εκδόσεις ΑΡΜΟΣ  σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο τοῦ Θεολόγου καθηγητή Γιάννη Κανιολάκη: ¨Εἰς Βασίλεια εἰσερχόμεθα τῶν οὐρανῶν¨. Στίς 400 περίπου σελίδες τοῦ βιβλίου του ὁ συγγραφέας σπουδάζει καί ἑρμηνεύει μέ τρόπο θεολογικό τόν Ὀρθόδοξο χριστιανικό ναό, ὡς τόν τόπο τῆς χριστιανικῆς λατρείας.

Περισσότερα...