THEOLOGOI-KRITIS.SCH.GR

Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

  • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
  • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
Τα Θρησκευτικά στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση της Κρήτης

«Νομοκανονικά», Επιθεώρηση Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου, τεύχος 1/ 2016

Με ενδιαφέρουσα θεματολογία επί επικαίρων ζητημάτων που αφορούν σε εξελίξεις στο χώρο της εκκλησιαστικής νομοθεσίας, όπως το θέμα των θρησκευτικών κοινοτήτων και της καύσεως των νεκρών, αλλά και της εκκλησιαστικής ζωής, όπως το θέμα των μικτών γάμων με το οποίο ασχολήθηκε η πρόσφατη (17 – 27 Ιουνίου) Πανορθόδοξη Σύνοδος στη Κρήτη, κυκλοφόρησε το νέο τεύχος (1/2016) του επιστημονικού περιοδικού (τα) «Νομοκανονικά». Στην ύλη του νέου τεύχους περιέχονται, επίσης, σημαντικές δικαστικές αποφάσεις αφορώσες αφ΄ ενός στη διοίκηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και των λοιπών εκκλησιαστικών ΝΠΔΔ και αφ΄ ετέρου στις εξ επόψεως Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου ειδικές λειτουργικές σχέσεις που διαμορφώνονται από την εν εξελίξει νομολογία μεταξύ αυτής - της Εκκλησίας, υπό τον  διφυή αυτής χαρακτήρα, ήτοι ως θείου καθιδρύματος αφ΄ ενός και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου αφ΄ ετέρου - και των εις αυτήν υπηρετούντων κληρικών.

Τα «Νομοκανονικά» είναι η εξαμηνιαία Επιθεώρηση που επιδιώκει να καλύψει δύο σύνθετους και δυσχερείς επιστημονικούς κλάδους, το Εκκλησιαστικό και το Κανονικό Δίκαιο, τόσο σε επίπεδο θεωρίας όσο και δικαστηριακής πράξεως. Αποτελούν το επιστημονικό όργανο της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου και απευθύνονται σε δικηγόρους, δικαστές, θεολόγους και σε κάθε ερευνητή επιστήμονα από τον χώρο των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών (ιστορικό, κοινωνιολόγο, κ.λ.π.) που εντρυφεί στο πεδίο των σχέσεων Πολιτείας – Εκκλησίας / θρησκευτικών κοινοτήτων. Εκδίδονται ανελλιπώς από τον Μάιο του 2002 και ήλθαν, σύμφωνα με την πρόθεση του ιδρυτού και Διευθυντού τους, καθηγητού Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη, να καλύψουν την απουσία που είχε από ικανού χρόνου καταστεί ευκρινώς ορατή, μιας περιοδικής εκδόσεως, η οποία να προάγει την επιστήμη στα ζητήματα του Εκκλησιαστικού και του Κανονικού Δικαίου και ευρύτερα τον δημόσιο διάλογο στα ζητήματα των σχέσεων Πολιτείας και Εκκλησίας, τα οποία εμφανίζονται στο προσκήνιο με αξιοζήλευτη περιοδικότητα αποτελώντας - το τελευταίο διάστημα όλο και συχνότερα, όλο και εντονότερα – θέμα «ημερησίας διατάξεως» στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου. Παραλλήλως, τα «Νομοκανονικά» φιλοδοξούν να αποτελέσουν το κατάλληλο εκείνο βήμα που θα επιτρέψει στις νέες επιστημονικές δυνάμεις του κλάδου να εμφανισθούν στο προσκήνιο και να δοκιμασθούν.

Περισσότερα...
 

Εγκύκλιος, Μήνυμα και Αποφάσεις της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Τα επίσημα κείμενα της Εγκυκλίου, του Μηνύματος και των Αποφάσεων της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας:

Α. Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ τῆς Ἁγίας και Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ελληνικά English русский français

2. ΜΗΝΥΜΑ Τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

Ελληνικά English русский français

Β. ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

1. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΤΗΡΗΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΣΗΜΕΡΟΝ

Ελληνικά English русский français

2. ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΟΙΠΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΝ ΚΟΣΜΟΝ

Ελληνικά English русский français

3. ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΜΟΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΑΥΤΟΥ

Ελληνικά English русский français

4. Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑ

Ελληνικά English русский français

5. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΑΥΤΟΥ

Ελληνικά English русский français

6. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΩ ΣΥΓΧΡΟΝΩ ΚΟΣΜΩ

Ελληνικά English русский français

Πηγή: https://www.holycouncil.org

 

Καθ᾽ὁδὸν πρὸς τὴν Ἁγίαν καὶ Μεγάλην Σύνοδον

1. Σύντομος ἱστορικὴ ἀναδρομή

Ἡ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Ἰωακεὶμ Γ΄ τὸ ἔτος 1902, διὰ τῆς ὁποίας ἐκαλοῦντο οἱ Προκαθήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν νὰ συνεργασθοῦν πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ἀπασχολούντων τὴν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν προβλημάτων, ἀπετέλεσε τὸ ἔναυσμα διὰ τὴν προετοιμασίαν μιᾶς Μεγάλης Πανορθοδόξου Συνόδου. Τὸ ἔτος 1930, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης Φώτιος Β΄ συνεκάλεσε τὴν Διορθόδοξον Προπαρασκευαστικὴν Ἐπιτροπὴν εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Βατοπαιδίου Ἁγίου Ὄρους, κατὰ τὴν ὁποίαν καὶ κατηρτίσθη ὁ πρῶτος κατάλογος δεκαεπτὰ πρὸς συζήτησιν θεμάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων ξεχωρίζουν αἱ διορθόδοξοι σχέσεις, αἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μετὰ τῶν ἄλλων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καὶ Ὁμολογιῶν, τὸ θέμα τοῦ Ἡμερολογίου καὶ διάφορα ἐρωτήματα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως. Ἡ Πανορθόδοξος Σύνοδος κατέστη ἀναγκαία λόγῳ τῶν βαθειῶν ἀλλαγῶν, τὰς ὁποίας ἐγνώρισεν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία κατὰ τὰ τέλη τοῦ δεκάτου ἐνάτου καὶ τὰς ἀρχάς τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνος μὲ τὴν ἐμφάνισιν νέων αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν, καθώς καὶ λόγῳ τῶν προκλήσεων, τὰς ὁποίας ὁ εἰκοστός αἰὼν ἐπεφύλαξε εἰς τὴν Ἐκκλησίαν καὶ τῶν ἀνατροπῶν, τὰς ὁποίας προεκάλεσε ὁ πρῶτος παγκόσμιος πόλεμος.

Περισσότερα...
 

Επίσημη ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

Για την ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου λειτουργεί η επίσημη ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη διεύθυνση: https://www.holycouncil.org

Στην ιστοσελίδα έχουν δημοσιευθεί τα επίσημα προσυνοδικά έγγραφα γύρω από τη θεματολογία της Συνόδου, πληροφορίες για το χρονικό της προετοιμασίας της, καθώς και για τις Αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Επίσης, περιοχή με πληροφόρηση για τις υπηρεσίες Τύπου.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου

 

Ενημέρωση της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας Κρήτης κυκλοφόρησε ενημερωτικό φυλλάδιο για την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο της Ορθοδόξου Εκκλησίας το οποίο απευθύνεται "προς το ευσεβές πλήρωμα της Εκκλησίας Κρήτης" με στόχο τη σύντομη ενημέρωση των πιστών γύρω από το μεγάλο ιστορικό γεγονός.

Το περιεχόμενο του φυλλαδίου έχει ως εξής:

Περισσότερα...
 

Η Καινή Διαθήκη και οι αντιρρήσεις για την αξιοπιστία της

Αυτό το άρθρο δεν προσφέρει κάποια νέα γνώση στους θεολόγους, όμως μια τέτοια συνοπτική παρουσίαση ίσως παρέχει τη δυνατότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης. Το άρθρο τίθεται στη διάθεση κάθε συναδέλφου θεολόγου για οποιουδήποτε είδους εποικοδομητική χρήση, ακόμη και χωρίς αναφορά στην πηγή.

Προηγήθηκε αντίστοιχη παρουσίαση για την Παλαιά Διαθήκη.

Περισσότερα...
 
Περισσότερα Άρθρα...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
Διαφήμιση

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση

ΜΑΣ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ

We have 51 guests online

ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 868130